تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان همکاری‌ اسلامی نشست ویژه درباره افغانستان برگزار می‌کند

عربستان سعودی از سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته است که یک نشست فوق العاده را در باره افغانستان برگزار کند تا در باره وضعیت بشری در این کشور گفت‌وگو شود و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم گردد.

عربستان سعودی مسوولیت برگزاری این نشست را که وزیران کشورهای عضو در آن شرکت خواهند کرد، به عهده گرفته است.

عربستان سعودی گفته است که وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان سبب بی‌ثباتی در این کشور خواهد که پیامدهای ناگوار بر امنیت منطقه و جهان خواهد داشت.

این کشور همچنان از سازمان‌های جهانی خواسته است که در این نشست شرکت کنند.

از سویی هم، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش این نشست را میزبانی خواهد کرد. قرار است این نشست در به تاریخ ۲۶ قوس در اسلام آباد برگزار شود.

قریشی می‌گوید سازمان همکاری اسلامی باید برای بهبود اوضاع بشری کنونی در افغانستان، همکاری و تعامل کند.

از سویی هم، امارت اسلامی با استقبال از این نشست خواستار نماینده یی از حکومت کنونی در آن نشست است.

قریشی گفته است: «امروز پادشاه  عربستان سعودی و رییس سازمان همکاری‌های اسلامی برای برگزاری نشستی فوق العاده وزیران خارجه این سازمان در باره اوضاع در افغانستان تصمیم بسیار مهم گرفته است. پاکستان از این تصیمیم پشتیبانی می‌کند و آماده میزبانی این نشست به تاریخ ۱۷ دسمبر در اسلام آباد است.»

از سویی هم، کابل انتظار دارد در این نشست نماینده‌یی از افغانستان حضور داشته باشد.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «انتظار ما این است که در این نشست، مسایل مهم افغانستان، به ویژه مشکلات اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند، و به کمک‌های زیادی نیاز دارند، به آن‌ها رسیده‌گی شود و امیدواریم در این نشست به چالش‌های اقتصادی راه حلی در نظر گرفته شود.»

سازمان همکاری‌های اسلامی ۵۷ عضو دارد و افغانستان همچون یکی از بنیانگذاران عضویت آن را دارد. باورها بر این است که این نشست می‌تواند برای افغانستان سودمند باشد.

لطیف نظری، آگاه روابط بین الملل گفت: «سازمان همکاری‌های اسلامی می‌تواند در تحولات سیاسی افغانستان نقش مهمی داشته باشد، هم در ارتباط با تعامل راهبردی با افغانستان و هم در گشایش اقتصادی در افغانستان.»

فخرالدین قاریزاده، آگاه روابط بین الملل گفت: «بر گزاری این نشست‌ها زمانی مفید واقع خواهد شد که ما دارای نظام سیاسی باشیم که از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار باشد و همچنان صاحب سیاست خارجی مستقل، فعال و کنشگر باشیم.»

اين هفتمين نشست پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است  که در باره افغانستان برگزار می‌شود.

پیش از این هم شش نشست‌ مهم منطقه‌‌یی و جها‌نی در باره افغانستان در مسکو، تهران، اسلام آباد، دهلی، گروه بیست در روم و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود.

سازمان همکاری‌ اسلامی نشست ویژه درباره افغانستان برگزار می‌کند

پیش از این هم شش نشست‌ مهم منطقه‌‌یی و جها‌نی در باره افغانستان در مسکو، تهران، اسلام آباد، دهلی، گروه بیست در روم و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود.

Thumbnail

عربستان سعودی از سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته است که یک نشست فوق العاده را در باره افغانستان برگزار کند تا در باره وضعیت بشری در این کشور گفت‌وگو شود و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم گردد.

عربستان سعودی مسوولیت برگزاری این نشست را که وزیران کشورهای عضو در آن شرکت خواهند کرد، به عهده گرفته است.

عربستان سعودی گفته است که وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان سبب بی‌ثباتی در این کشور خواهد که پیامدهای ناگوار بر امنیت منطقه و جهان خواهد داشت.

این کشور همچنان از سازمان‌های جهانی خواسته است که در این نشست شرکت کنند.

از سویی هم، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش این نشست را میزبانی خواهد کرد. قرار است این نشست در به تاریخ ۲۶ قوس در اسلام آباد برگزار شود.

قریشی می‌گوید سازمان همکاری اسلامی باید برای بهبود اوضاع بشری کنونی در افغانستان، همکاری و تعامل کند.

از سویی هم، امارت اسلامی با استقبال از این نشست خواستار نماینده یی از حکومت کنونی در آن نشست است.

قریشی گفته است: «امروز پادشاه  عربستان سعودی و رییس سازمان همکاری‌های اسلامی برای برگزاری نشستی فوق العاده وزیران خارجه این سازمان در باره اوضاع در افغانستان تصمیم بسیار مهم گرفته است. پاکستان از این تصیمیم پشتیبانی می‌کند و آماده میزبانی این نشست به تاریخ ۱۷ دسمبر در اسلام آباد است.»

از سویی هم، کابل انتظار دارد در این نشست نماینده‌یی از افغانستان حضور داشته باشد.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «انتظار ما این است که در این نشست، مسایل مهم افغانستان، به ویژه مشکلات اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند، و به کمک‌های زیادی نیاز دارند، به آن‌ها رسیده‌گی شود و امیدواریم در این نشست به چالش‌های اقتصادی راه حلی در نظر گرفته شود.»

سازمان همکاری‌های اسلامی ۵۷ عضو دارد و افغانستان همچون یکی از بنیانگذاران عضویت آن را دارد. باورها بر این است که این نشست می‌تواند برای افغانستان سودمند باشد.

لطیف نظری، آگاه روابط بین الملل گفت: «سازمان همکاری‌های اسلامی می‌تواند در تحولات سیاسی افغانستان نقش مهمی داشته باشد، هم در ارتباط با تعامل راهبردی با افغانستان و هم در گشایش اقتصادی در افغانستان.»

فخرالدین قاریزاده، آگاه روابط بین الملل گفت: «بر گزاری این نشست‌ها زمانی مفید واقع خواهد شد که ما دارای نظام سیاسی باشیم که از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار باشد و همچنان صاحب سیاست خارجی مستقل، فعال و کنشگر باشیم.»

اين هفتمين نشست پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است  که در باره افغانستان برگزار می‌شود.

پیش از این هم شش نشست‌ مهم منطقه‌‌یی و جها‌نی در باره افغانستان در مسکو، تهران، اسلام آباد، دهلی، گروه بیست در روم و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره