Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تمویل کنندگان روی انتقال ۲۸۰ میلیون دالر تا یک هفته تصمیم میگیرند

تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان توافق کرده اند که در مورد انتقال بسته پول‌ نقد ۲۸۰ میلیون دالری به افغانستان طی یک هفته آینده تصمیم بگیرند.

خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی بانک جهانی گفته است که تمویل کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان روز جمعه دیدار کرده اند. هرچند او در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما می‌گوید که آن‌ها در مورد انتقال این پول تا دهم دسامبر تصمیم خواهد گرفت.

بانک جهانی در هفته گذشته به تمویل کننده‌‌گان صندوق بازسازی افغانستان پیشنهاد آزاد سازی یک بسته ۲۸۰ میلیون دالری را کرده بود. این پول مربوط به ذخایر ارزی ۱.۵ میلیارد دالر است که در بانک جهانی پس از آمدن امارت اسلامی به قدرت، منجمد شده است.

بانک جهانی همچنان در نظر دارد که این بسته پول نقد را به سازمان جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تمویل کند. 

وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا در این مورد اظهار نکرده است. 

این در حالی‌ست که سازمان و نهادهای بشری همواره از اوضاع بد اقتصادی و بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند.

تمویل کنندگان روی انتقال ۲۸۰ میلیون دالر تا یک هفته تصمیم میگیرند

قرار است تا یک هفته دیگر تمویل کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان در باره انتقال ۲۸۰ میلیون دالر به افغانستان تصمیم بگیرند.

Thumbnail

تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان توافق کرده اند که در مورد انتقال بسته پول‌ نقد ۲۸۰ میلیون دالری به افغانستان طی یک هفته آینده تصمیم بگیرند.

خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی بانک جهانی گفته است که تمویل کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان روز جمعه دیدار کرده اند. هرچند او در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما می‌گوید که آن‌ها در مورد انتقال این پول تا دهم دسامبر تصمیم خواهد گرفت.

بانک جهانی در هفته گذشته به تمویل کننده‌‌گان صندوق بازسازی افغانستان پیشنهاد آزاد سازی یک بسته ۲۸۰ میلیون دالری را کرده بود. این پول مربوط به ذخایر ارزی ۱.۵ میلیارد دالر است که در بانک جهانی پس از آمدن امارت اسلامی به قدرت، منجمد شده است.

بانک جهانی همچنان در نظر دارد که این بسته پول نقد را به سازمان جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تمویل کند. 

وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا در این مورد اظهار نکرده است. 

این در حالی‌ست که سازمان و نهادهای بشری همواره از اوضاع بد اقتصادی و بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره