Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملاله پیام ستوده درباره آموزش دختران را به وزیرخارجه امریکا رساند

ملاله یوسف‌زی، فعال پاکستانی پیام ستوده فروتن، دختر دانش آموزش هراتی در باره آموزش دختران را به انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا سپرد.

ملاله روز گذشته در دیداری با بلینکن و شماری دیگر از مقام‌های امریکایی، نامه ستوده فروتن را به بلینکن سپرد و بخشی از آن را در حضور مقام‌های امریکایی به خوانش گرفت. ملاله از بلینکن خواست که این پیام را به رییس جمهور بایدن برساند.

فروتن در نامه‌اش گفته است به هر اندازه که مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته بمانند، به همان اندازه امیدها و آرزوها از بین می‌روند.

او از بلینکن و رییس جمهور بایدن خواسته است که از آموزش دختران در افغانستان پشتیبانی کنند.

در نامه فروتن آمده است: «به هر اندازه که مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته بمانند، به همان اندازه امید ما به آینده از بین می‌رود. آموزش دختران یک ابزار قدرت‌مند برای برقراری صلح و ثبات است. اگر دختران آموزش نبینند، افغانستان متضرر می‌شود. منحیث یک دختر و یک انسان، من باید بدانم که حقوقی دارم. زنان و دختران حقوق دارند. مردم افغانستان حق دارند در آرامش زندگی کنند، مکتب بروند و بازی کنند.»

ستوده فروتن چندی پیش از سوی مجله فایننشل تایمز در میان ۲۵ زن تاثیر گذار سال ۲۰۲۱ جا گرفت. مجله تایمز پس از آن ستوده در این فهرست جا داد که او در یک محفل در هرات، از بسته ماندن مکاتب دختران در کشور انتقاد کرد و مقام‌های امارت اسلامی را تشویق به بازگشایی مکاتب دخترانه کرد.

ملاله نیز در دیدارش با بلینکن بر آموزش دختران افغانستان تأکید ورزید. او گفت افغانستان یگانه کشوری در جهان است که در آن دختران به مکتب رفته نمی‌توانند.

ملاله گفت: «شما گفتید که ما در اینجا درباره مساوات در آموزش دختران سخن می‌زنیم، اما ما می‌دانیم که اکنون افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران به آموزش بالاتر از صنف هفت دسترسی ندارند. آن‌ها از آموزش منع شده‌اند.»

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، مکاتب دخترانه از صنف هفت به بالا در بیشتر ولایات افغانستان، به شمول کابل، بسته مانده‌اند.

ملاله پیام ستوده درباره آموزش دختران را به وزیرخارجه امریکا رساند

ستوده فروتن می‌گوید به هر اندازه که دختران از آموزش باز بمانند، به همان اندازه امید و آرزو از بین می‌رود.

تصویر بندانگشتی

ملاله یوسف‌زی، فعال پاکستانی پیام ستوده فروتن، دختر دانش آموزش هراتی در باره آموزش دختران را به انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا سپرد.

ملاله روز گذشته در دیداری با بلینکن و شماری دیگر از مقام‌های امریکایی، نامه ستوده فروتن را به بلینکن سپرد و بخشی از آن را در حضور مقام‌های امریکایی به خوانش گرفت. ملاله از بلینکن خواست که این پیام را به رییس جمهور بایدن برساند.

فروتن در نامه‌اش گفته است به هر اندازه که مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته بمانند، به همان اندازه امیدها و آرزوها از بین می‌روند.

او از بلینکن و رییس جمهور بایدن خواسته است که از آموزش دختران در افغانستان پشتیبانی کنند.

در نامه فروتن آمده است: «به هر اندازه که مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته بمانند، به همان اندازه امید ما به آینده از بین می‌رود. آموزش دختران یک ابزار قدرت‌مند برای برقراری صلح و ثبات است. اگر دختران آموزش نبینند، افغانستان متضرر می‌شود. منحیث یک دختر و یک انسان، من باید بدانم که حقوقی دارم. زنان و دختران حقوق دارند. مردم افغانستان حق دارند در آرامش زندگی کنند، مکتب بروند و بازی کنند.»

ستوده فروتن چندی پیش از سوی مجله فایننشل تایمز در میان ۲۵ زن تاثیر گذار سال ۲۰۲۱ جا گرفت. مجله تایمز پس از آن ستوده در این فهرست جا داد که او در یک محفل در هرات، از بسته ماندن مکاتب دختران در کشور انتقاد کرد و مقام‌های امارت اسلامی را تشویق به بازگشایی مکاتب دخترانه کرد.

ملاله نیز در دیدارش با بلینکن بر آموزش دختران افغانستان تأکید ورزید. او گفت افغانستان یگانه کشوری در جهان است که در آن دختران به مکتب رفته نمی‌توانند.

ملاله گفت: «شما گفتید که ما در اینجا درباره مساوات در آموزش دختران سخن می‌زنیم، اما ما می‌دانیم که اکنون افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران به آموزش بالاتر از صنف هفت دسترسی ندارند. آن‌ها از آموزش منع شده‌اند.»

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، مکاتب دخترانه از صنف هفت به بالا در بیشتر ولایات افغانستان، به شمول کابل، بسته مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره