Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست دو میلیارد دالری یونیسف برای رسید‌ه‌گی به وضعیت کودکان

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) خواهان کمک دو میلیارد دالری برای رسیده‌گی به اوضاع کودکان در افغانستان شده است.

به گفته یونیسف، با این پول نیازمندی‌های عاجل ۲۴ میلیون تن در افغانستان که نصف آنان را کودکان تشکیل می‌دهند، بر آورده خواهند شد.  

یونیسف با نگرانی از اوضاع بد بشری در افغانستان می‌گوید کودکان در آستانه رسیدن فصل سرما با چالش‌های جدی روبرو استند.

یونیسف می‌گوید که در سال ۲۰۲۲، از هر دو کودک زیر پنج سال، یک کودک به سوء تغذیه شدید گرفتار خواهد بود.

رییس یونسیف برای افغانستان می‌گوید: «وضعیت بشری در افغانستان وخیم است، به ویژه برای کودکان. با رسیدن زمستان، یونسیف و همکاران‌اش بدون کمک‌های بیشتر قادر به رسیده‌گی به کودکان نیازمند و خانواده‌های شان نیستند.»

یونیسف می‌گوید که با وخیم‌تر شدن وضعیت، سیستم‌های صحی، آموزش و دیگر سیستم‌های خدمات اولیه با مشکلات روبرو شده‌اند.

از سویی هم، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل می‌گوید که شیوع شماری از بیماری‌های به ویژه سرخکان، پولیو، و اسهالات زنده‌گی کودکان را تهدید می‌کند. دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی و کمبود مواد خوراکی از دیگر چالش‌هایی گفته می‌شوند که کودکان با آن روبرو استند.

نماینده یونیسف در افغانستان می‌گوید: «ناتوانی خانواده‌ها در فراهم سازی غذای مناسب، میلیون‌ها کودک را با خطر گرسنگی روبرو کرده است.»

یونیسف می‌گوید که برای رسیده‌گی به وضعیت کودکان این سازمان نیاز به دو میلیارد دالر دارد.

درخواست دو میلیارد دالری یونیسف برای رسید‌ه‌گی به وضعیت کودکان

یونیسف می‌گوید که بحران گرسنگی و ناتوانی اقتصادی خانواده‌ها، زنده‌گی میلیون‌ها کودک در افغانستان را با خطر روبرو ساخته است.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) خواهان کمک دو میلیارد دالری برای رسیده‌گی به اوضاع کودکان در افغانستان شده است.

به گفته یونیسف، با این پول نیازمندی‌های عاجل ۲۴ میلیون تن در افغانستان که نصف آنان را کودکان تشکیل می‌دهند، بر آورده خواهند شد.  

یونیسف با نگرانی از اوضاع بد بشری در افغانستان می‌گوید کودکان در آستانه رسیدن فصل سرما با چالش‌های جدی روبرو استند.

یونیسف می‌گوید که در سال ۲۰۲۲، از هر دو کودک زیر پنج سال، یک کودک به سوء تغذیه شدید گرفتار خواهد بود.

رییس یونسیف برای افغانستان می‌گوید: «وضعیت بشری در افغانستان وخیم است، به ویژه برای کودکان. با رسیدن زمستان، یونسیف و همکاران‌اش بدون کمک‌های بیشتر قادر به رسیده‌گی به کودکان نیازمند و خانواده‌های شان نیستند.»

یونیسف می‌گوید که با وخیم‌تر شدن وضعیت، سیستم‌های صحی، آموزش و دیگر سیستم‌های خدمات اولیه با مشکلات روبرو شده‌اند.

از سویی هم، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل می‌گوید که شیوع شماری از بیماری‌های به ویژه سرخکان، پولیو، و اسهالات زنده‌گی کودکان را تهدید می‌کند. دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی و کمبود مواد خوراکی از دیگر چالش‌هایی گفته می‌شوند که کودکان با آن روبرو استند.

نماینده یونیسف در افغانستان می‌گوید: «ناتوانی خانواده‌ها در فراهم سازی غذای مناسب، میلیون‌ها کودک را با خطر گرسنگی روبرو کرده است.»

یونیسف می‌گوید که برای رسیده‌گی به وضعیت کودکان این سازمان نیاز به دو میلیارد دالر دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره