Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجاهد: نشست عالمان دین برای مشوره در امور حکومتداری برگزار می‌شود

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی و سقوط حکومت پیشین«جمهوریت»، افغانستان در وضعیت آشفته سیاسی و بحران عمیق اقتصادی فرو رفته است، چنان که جهان از پیامدهای ادامه اوضاع کنونی افغانستان هشدار داده است.

اکنون امارت اسلامی می‌گوید که از بهر مشوره سیاسی در امور حکومتداری، نشست عالمان دین را برگزار می‌کند.

او تاکید می‌ورزد که  شورای علما در این نشست افزون بر مسایل دیگر در باره حقوق زنان نیز نظریات‌اش را با حکومت شریک خواهد ساخت.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما بر بنیاد ارزش‌های اسلامی نیاز داریم که مسایل حکومت را با این ارزش‌ها برابر بسازیم، از همین‌رو در برخی مسایلی که اختلاف دیگاه وجود دارد، از جمله حقوق زنان، نیاز است که عالمان دین نظریات شان را با حکومت شریک سازند تا ما بر بنیاد تصمیم آنان امور حکومت را پیش ببریم»

درهمین حال، مدافعان حقوق زنان  با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی زنان و دختران در افغانستان تاکید می‌ورزند که در این نشست باید آن زنان که در باره مسایل دینی آگاهی دارند نیز به نماینده‌گی از زنان دعودت شوند تا در زمینه حقوق بنیادی زنان از جمله حق کار و آموزش نظریات زنان را به مسوولان حکومت برسانند.

ملک زاده، مدافع حقوق زنان می‌گوید: «اگر تصمیم این شورا نتواند به سود مردم به ویژه زنان باشد، پس این نشست نه تنها مشکلات را کم نخواهد ساخت بل بحران را شدت خواهد بخشید.»

زرقا یفتلی، فعال حقوق زن گفت: «در این نشست باید از زنان فعال سیاسی، عالمان دینی زن دعوت شود، چون آنان خوب‌تر می‌توانند مسایل زنان را مطرح کنند. اگر از زنان دعوت نشود این نشست سودی نخواهد داشت.»

از سویی هم، شماری از عالمان دین و آگاهان مسایل سیاسی با آنکه برگزاری این نشست را در اوضاع کنونی کشور مهم می‌دانند، اما تاکید می‌ورزند که برآیند تصمیم این شورا باید به سود همه مردم باشد.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین الملل گفت: «مشکل اساسی افغانستان مشکل دینی نیست، مشکل سیاسی و حکومتداری است و تنها مشوره با عالمان دین نمی‌تواند بحران را در کشور حل کند، باید با همه جناح‌ها مشوره شود.»

این در حالیست که با سقوط حکومت پیشین، امارت اسلامی همواره به علت آنچه نقض گسترده حقوق زنان و اقلیت‌ها  گفته می‌شود، از سوی جامعه جهانی متهم شده است. مقامات امارت اسلامی در دیدار دو هفته پیش با نماینده‌گان کشور‌های جهان، از جمله امریکا، برای تشکیل یک حکومت همه شمول و تامین حقوق زنان تعهد کرده‌اند.

مجاهد: نشست عالمان دین برای مشوره در امور حکومتداری برگزار می‌شود

با این حال، ذبیح مجاهد هرچند در مورد زمان و شمار شرکت کننده‌گان این نشست جزییات بیشتر نداد.

Thumbnail

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی و سقوط حکومت پیشین«جمهوریت»، افغانستان در وضعیت آشفته سیاسی و بحران عمیق اقتصادی فرو رفته است، چنان که جهان از پیامدهای ادامه اوضاع کنونی افغانستان هشدار داده است.

اکنون امارت اسلامی می‌گوید که از بهر مشوره سیاسی در امور حکومتداری، نشست عالمان دین را برگزار می‌کند.

او تاکید می‌ورزد که  شورای علما در این نشست افزون بر مسایل دیگر در باره حقوق زنان نیز نظریات‌اش را با حکومت شریک خواهد ساخت.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما بر بنیاد ارزش‌های اسلامی نیاز داریم که مسایل حکومت را با این ارزش‌ها برابر بسازیم، از همین‌رو در برخی مسایلی که اختلاف دیگاه وجود دارد، از جمله حقوق زنان، نیاز است که عالمان دین نظریات شان را با حکومت شریک سازند تا ما بر بنیاد تصمیم آنان امور حکومت را پیش ببریم»

درهمین حال، مدافعان حقوق زنان  با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی زنان و دختران در افغانستان تاکید می‌ورزند که در این نشست باید آن زنان که در باره مسایل دینی آگاهی دارند نیز به نماینده‌گی از زنان دعودت شوند تا در زمینه حقوق بنیادی زنان از جمله حق کار و آموزش نظریات زنان را به مسوولان حکومت برسانند.

ملک زاده، مدافع حقوق زنان می‌گوید: «اگر تصمیم این شورا نتواند به سود مردم به ویژه زنان باشد، پس این نشست نه تنها مشکلات را کم نخواهد ساخت بل بحران را شدت خواهد بخشید.»

زرقا یفتلی، فعال حقوق زن گفت: «در این نشست باید از زنان فعال سیاسی، عالمان دینی زن دعوت شود، چون آنان خوب‌تر می‌توانند مسایل زنان را مطرح کنند. اگر از زنان دعوت نشود این نشست سودی نخواهد داشت.»

از سویی هم، شماری از عالمان دین و آگاهان مسایل سیاسی با آنکه برگزاری این نشست را در اوضاع کنونی کشور مهم می‌دانند، اما تاکید می‌ورزند که برآیند تصمیم این شورا باید به سود همه مردم باشد.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین الملل گفت: «مشکل اساسی افغانستان مشکل دینی نیست، مشکل سیاسی و حکومتداری است و تنها مشوره با عالمان دین نمی‌تواند بحران را در کشور حل کند، باید با همه جناح‌ها مشوره شود.»

این در حالیست که با سقوط حکومت پیشین، امارت اسلامی همواره به علت آنچه نقض گسترده حقوق زنان و اقلیت‌ها  گفته می‌شود، از سوی جامعه جهانی متهم شده است. مقامات امارت اسلامی در دیدار دو هفته پیش با نماینده‌گان کشور‌های جهان، از جمله امریکا، برای تشکیل یک حکومت همه شمول و تامین حقوق زنان تعهد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره