Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست دهلی‌نو؛ شرکت کننده‌گان بر مبارزه با تروریزم تأکید کردند

همزمان با نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در باره افغانستان در اسلام آباد پاکستان، دهلی نو امروز میزبان سومین نشست «گفت‌وگوهای هند-آسیای مرکزی» بود.

در این نشست که وزیران خارجه پنج کشور آسیای مرکزی و هند شرکت کرده بودند. با آنکه محور گفت‌وگوها تجارت و اتصال منطقوی بود، شرکت کننده‌گان این نشست درباره اوضاع افغانستان نیز گفت‌وگو کردند.

در بیانیه مشترک پایانی این نشست بر پیکار با تروریزم در افغانستان و همکاری نزدیک میان این کشورها در پیوند به وضعیت افغانستان تأکید شده است.

در بیانیه آمده است: «وزیران خارجه بر اهمیت قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۲۱ تأکید می‌کنند که در آن گفته شده است که از خاک افغانستان نباید منحیث پناه‌گاه، آموزش، برنامه ریزی و یا تمویل هراس افگنی استفاده شود. وزیران خارجه خواهان اقدامات هماهنگ در برابر تمام گروه‌های تروریستی می‌باشد.»

در این بیانیه همچنان گفته شده است که یک «اجماع منطقه‌یی» درباره ایجاد حکومت همه شمول، حفظ و احترام حقوق زنان، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر وجود دارد و دستیبابی به این اهداف می‌‌تواند در حل چالش‌ها در افغانستان کمک کند.

وزیران خارجه این شش کشور همچنان بر ادامه کمک‌های بشری به مردم افغانستان تأکید کردند.

جی شنگر، وزیر خارجه هند گفت که آنان در جستجوی راه‌هایی استند که بتوانند به افغانستان کمک‌های بشردوستانه کنند.

جی شنکر گفت: «ما همه روابط عمیق تاریخی و تمدنی با افغانستان داریم. یک حکومت واقعی فراگیر، مبارزه با هراس افگنی، قاچاق مواد مخدر، تضمین کمک‌های بشردوستانه و حفظ حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها، از نگرانی و اهداف مشترک ما در آن کشور است. ما باید در جستجو راه‌های باشیم تا مردم افغانستان را کمک کنیم.»

عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبیکستان گفت: «اجندای نشست امروز بیشتر نیاز به گفت‌وگوهای مشترک در باره مسایل منطقه دارد. موضوع چالش‌های افغانستان، نیاز به یک روش و هماهنگی جمعی مشترک داشته و ضرورت به گفت‌وگو دارد.»

کابل هر چند از نشست‌های منطقه‌یی درباره افغانستان پشتیبانی می‌کند، اما پیش از این گفته است که چگونگی ایجاد حکومت فراگیر کار خود افغان‌ها است.

نشست دهلی‌نو؛ شرکت کننده‌گان بر مبارزه با تروریزم تأکید کردند

همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در اسلام ‌آباد، دهلی‌نو نیز به روز یکشنبه میزبان نشست اتصال هند و آسیای مرکزی بود.

Thumbnail

همزمان با نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در باره افغانستان در اسلام آباد پاکستان، دهلی نو امروز میزبان سومین نشست «گفت‌وگوهای هند-آسیای مرکزی» بود.

در این نشست که وزیران خارجه پنج کشور آسیای مرکزی و هند شرکت کرده بودند. با آنکه محور گفت‌وگوها تجارت و اتصال منطقوی بود، شرکت کننده‌گان این نشست درباره اوضاع افغانستان نیز گفت‌وگو کردند.

در بیانیه مشترک پایانی این نشست بر پیکار با تروریزم در افغانستان و همکاری نزدیک میان این کشورها در پیوند به وضعیت افغانستان تأکید شده است.

در بیانیه آمده است: «وزیران خارجه بر اهمیت قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۲۱ تأکید می‌کنند که در آن گفته شده است که از خاک افغانستان نباید منحیث پناه‌گاه، آموزش، برنامه ریزی و یا تمویل هراس افگنی استفاده شود. وزیران خارجه خواهان اقدامات هماهنگ در برابر تمام گروه‌های تروریستی می‌باشد.»

در این بیانیه همچنان گفته شده است که یک «اجماع منطقه‌یی» درباره ایجاد حکومت همه شمول، حفظ و احترام حقوق زنان، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر وجود دارد و دستیبابی به این اهداف می‌‌تواند در حل چالش‌ها در افغانستان کمک کند.

وزیران خارجه این شش کشور همچنان بر ادامه کمک‌های بشری به مردم افغانستان تأکید کردند.

جی شنگر، وزیر خارجه هند گفت که آنان در جستجوی راه‌هایی استند که بتوانند به افغانستان کمک‌های بشردوستانه کنند.

جی شنکر گفت: «ما همه روابط عمیق تاریخی و تمدنی با افغانستان داریم. یک حکومت واقعی فراگیر، مبارزه با هراس افگنی، قاچاق مواد مخدر، تضمین کمک‌های بشردوستانه و حفظ حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها، از نگرانی و اهداف مشترک ما در آن کشور است. ما باید در جستجو راه‌های باشیم تا مردم افغانستان را کمک کنیم.»

عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبیکستان گفت: «اجندای نشست امروز بیشتر نیاز به گفت‌وگوهای مشترک در باره مسایل منطقه دارد. موضوع چالش‌های افغانستان، نیاز به یک روش و هماهنگی جمعی مشترک داشته و ضرورت به گفت‌وگو دارد.»

کابل هر چند از نشست‌های منطقه‌یی درباره افغانستان پشتیبانی می‌کند، اما پیش از این گفته است که چگونگی ایجاد حکومت فراگیر کار خود افغان‌ها است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره