Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سمنگانی: جامعه جهانی نیاز دارد امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که به رسمیت شناخته شدن افغانستان تنها نیاز امارت اسلامی نه، بل نیاز جهان نیز است.

به گفته او، عدم به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیامدهای منفی را در قبال خواهد داشت.

او می‌گوید: «به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی تنها نیاز امارت اسلامی نه، بل نیاز همه جامعه جهانی است. افغانستان یک عضو جامعه جهانی است و بودن تعاملات رسمی میان افغانستان با جامعه جهانی به سود همه است.»

از سوی دیگر، وزیر خارجه روسیه گفته است که به رسمیت شناختن امارت اسلامی بستگی به عملی شدن تعهدات کابل برای ایجاد یک حکومت همه شمول دارد.

وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس آن کشور می‌گوید که به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی به اجرای تعهدات کابل در ایجاد حکومت فراگیر و پیکار با هراس افگنی بستگی دارد.

سرگی لاوروف گفته است به رسمیت شناختن امارت اسلامی در اوضاع کنونی پیش از وقت است.

او گفته است: «هنوز گفت‌وگو در باره به رسمیت شناختن رسمی طالبان زود است. در واکنش به این مساله به تدریج حرکت خواهیم کرد و در هماهنگی با جامعه جهانی به سوی حذف طالبان از فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رویم تا شرایط لازم برای شناخت رسمی حکومت تازه در افغانستان فراهم شود.»

از سوی دیگر، رییس جمهور ایران نیز بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است.

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه گفت: «حکومت همه شمول یکی از نیازهای جامعه سیاسی افغانستان است. اگر امارت اسلامی طالبان تصمیمی بر حکومت داری و تداوم حاکمیت شان دارند، باید به این مساله مهم توجه کنند.»

اما  کابل تأکید می‌ورزد که به تعهداتش در برابر جامعه جهانی عمل کرده است. امارت اسلامی می‌گوید که تمرکزاش در سال دو هزار و بیست و دوی میلادی بر خودکفایی افغانستان و تعامل با جهان خواهد بود.

سمنگانی: جامعه جهانی نیاز دارد امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد

از سویی هم، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است به رسمیت شناختن امارت اسلامی در اوضاع کنونی پیش از وقت است.

Thumbnail

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که به رسمیت شناخته شدن افغانستان تنها نیاز امارت اسلامی نه، بل نیاز جهان نیز است.

به گفته او، عدم به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیامدهای منفی را در قبال خواهد داشت.

او می‌گوید: «به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی تنها نیاز امارت اسلامی نه، بل نیاز همه جامعه جهانی است. افغانستان یک عضو جامعه جهانی است و بودن تعاملات رسمی میان افغانستان با جامعه جهانی به سود همه است.»

از سوی دیگر، وزیر خارجه روسیه گفته است که به رسمیت شناختن امارت اسلامی بستگی به عملی شدن تعهدات کابل برای ایجاد یک حکومت همه شمول دارد.

وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس آن کشور می‌گوید که به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی به اجرای تعهدات کابل در ایجاد حکومت فراگیر و پیکار با هراس افگنی بستگی دارد.

سرگی لاوروف گفته است به رسمیت شناختن امارت اسلامی در اوضاع کنونی پیش از وقت است.

او گفته است: «هنوز گفت‌وگو در باره به رسمیت شناختن رسمی طالبان زود است. در واکنش به این مساله به تدریج حرکت خواهیم کرد و در هماهنگی با جامعه جهانی به سوی حذف طالبان از فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رویم تا شرایط لازم برای شناخت رسمی حکومت تازه در افغانستان فراهم شود.»

از سوی دیگر، رییس جمهور ایران نیز بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است.

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه گفت: «حکومت همه شمول یکی از نیازهای جامعه سیاسی افغانستان است. اگر امارت اسلامی طالبان تصمیمی بر حکومت داری و تداوم حاکمیت شان دارند، باید به این مساله مهم توجه کنند.»

اما  کابل تأکید می‌ورزد که به تعهداتش در برابر جامعه جهانی عمل کرده است. امارت اسلامی می‌گوید که تمرکزاش در سال دو هزار و بیست و دوی میلادی بر خودکفایی افغانستان و تعامل با جهان خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره