Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رفتن زنان به حمام‌های عمومی در بلخ ممنوع اعلام شد

ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت بلخ در یک نشست با شماری از عالمان دین، اعلام کرده است که زنان حق استفاده از حمام‌های عمومی را ندارند.

اشتراک کننده‌گان در این نشست در باره بازگشایی حمام‌های عمومی مردانه، حمام‌های زنانه، رفتن دختران به مکتب‌ها و کار زنان در مرکز های بهداشتی، گفت‌وگو کردند.

عالمان دین تاکید می‌ورزند که رفتن زنان به حمام‌های خصوصی مانعی ندارد، اما باید تمامی کارمندان این حمام‌ها زنان باشند. این عالمان هم‌چنان می‌گویند که رفتن دختران به مکتب‌ها و پزشکان زن به محل کار شان با شرط رعایت حجاب مانعی شرعی ندارد.

سردار محمد حیدری، رییس امر به معروف و نهی از منکر در بلخ، گفت: «حمام‌های عمومی زنانه بند استند و حمام‌های خصوصی زنانه اجازه دارند باز باشند، اما باید لباس‌های شرعی بپوشند و حجاب شانرا رعایت کنند.»

این نشست پس از آن برگزار شده‌است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی تمامی استخرها، سوناها و حمام‌های عمومی مردانه و زنانه در شهر مزارشریف را تعطیل کرده بودند.

مولوی نعمت‌الله ابوطارق، آمر ارشاد ریاست حج و اوقاف بلخ گفت: «حمام‌ها ضرورت مبرم و شدید مردم است. بعضی‌ها نمی‌توانند در خانه حمام درست داشته باشند، به این اساس گفتند که باید حمام‌ها باز باشند، لکن اعضای امر به معروف از حمام‌ها نظارت کنند، عورت مردها باید در حمام‌های عمومی پنهان باشند که عورت یک مرد از زیر ناف تا زیر زانو است و همین را یک لباس خاص برای‌شان باشند.»

عالمان دین در این نشست گفته‌اند که زنان با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند که از حمام‌های انفرادی ویژه زنان استفاده کنند و مانعی شرعی ندارد.

حسین‌علی بیانی، رییس شورای علمای شیعه ولایت بلخ به طلوع‌نیوز گفت: «راجع به حمام زنانه هیچ مشکل ندارد، حجاب مراعات شود و برای نظافت اسلامی و برای نظافت مومنین هیچ عیبی ندارد که حمام زنانه بروند به شرط که حجاب را مراعات کنند.»

در سال‌های پسین ده‌ها استخر و حمام‌های عمومی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در مزارشریف ساخته شده‌است، باشنده‌گان این شهر نیز در فصل زمستان به علت افزایش بهای گاز و نبود برق بیشتر از حمام‌های عمومی استفاده می‌کنند که تعطیلی این مکان‌ها مردم را با دشواری روبرو خواهد ساخت.

رفتن زنان به حمام‌های عمومی در بلخ ممنوع اعلام شد

عالمان دین در این نشست گفته‌اند که زنان با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند که از حمام‌های انفرادی ویژه زنان استفاده کنند و مانعی شرعی ندارد.

تصویر بندانگشتی

ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت بلخ در یک نشست با شماری از عالمان دین، اعلام کرده است که زنان حق استفاده از حمام‌های عمومی را ندارند.

اشتراک کننده‌گان در این نشست در باره بازگشایی حمام‌های عمومی مردانه، حمام‌های زنانه، رفتن دختران به مکتب‌ها و کار زنان در مرکز های بهداشتی، گفت‌وگو کردند.

عالمان دین تاکید می‌ورزند که رفتن زنان به حمام‌های خصوصی مانعی ندارد، اما باید تمامی کارمندان این حمام‌ها زنان باشند. این عالمان هم‌چنان می‌گویند که رفتن دختران به مکتب‌ها و پزشکان زن به محل کار شان با شرط رعایت حجاب مانعی شرعی ندارد.

سردار محمد حیدری، رییس امر به معروف و نهی از منکر در بلخ، گفت: «حمام‌های عمومی زنانه بند استند و حمام‌های خصوصی زنانه اجازه دارند باز باشند، اما باید لباس‌های شرعی بپوشند و حجاب شانرا رعایت کنند.»

این نشست پس از آن برگزار شده‌است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی تمامی استخرها، سوناها و حمام‌های عمومی مردانه و زنانه در شهر مزارشریف را تعطیل کرده بودند.

مولوی نعمت‌الله ابوطارق، آمر ارشاد ریاست حج و اوقاف بلخ گفت: «حمام‌ها ضرورت مبرم و شدید مردم است. بعضی‌ها نمی‌توانند در خانه حمام درست داشته باشند، به این اساس گفتند که باید حمام‌ها باز باشند، لکن اعضای امر به معروف از حمام‌ها نظارت کنند، عورت مردها باید در حمام‌های عمومی پنهان باشند که عورت یک مرد از زیر ناف تا زیر زانو است و همین را یک لباس خاص برای‌شان باشند.»

عالمان دین در این نشست گفته‌اند که زنان با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند که از حمام‌های انفرادی ویژه زنان استفاده کنند و مانعی شرعی ندارد.

حسین‌علی بیانی، رییس شورای علمای شیعه ولایت بلخ به طلوع‌نیوز گفت: «راجع به حمام زنانه هیچ مشکل ندارد، حجاب مراعات شود و برای نظافت اسلامی و برای نظافت مومنین هیچ عیبی ندارد که حمام زنانه بروند به شرط که حجاب را مراعات کنند.»

در سال‌های پسین ده‌ها استخر و حمام‌های عمومی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در مزارشریف ساخته شده‌است، باشنده‌گان این شهر نیز در فصل زمستان به علت افزایش بهای گاز و نبود برق بیشتر از حمام‌های عمومی استفاده می‌کنند که تعطیلی این مکان‌ها مردم را با دشواری روبرو خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره