Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۹۰ درصد مراکز بهداشتی در آستانه بسته شدن قرار دارند

کمیته بین‌ المللی نجات با اظهار نگرانی در مورد اوضاع جاری افغانستان می‌گوید که بیش از نود درصد مراکز بهداشتی این کشور در آستانه بسته شدن قرارد دارند.

به گفته این کمیته، میلیون‌ها تن در اثر بسته شدن این مراکز از خدمات بهداشتی محروم خواهند شد.

این نهاد در یک گزارش تازه می‌گوید: «افغانستان در دو دهه گذشته برای مصارف خدمات دولتی مانند کارمندان بخش بهداشت و آموزگاران متکی بر کمک‌های خارجی بوده است. حکومت پیشین ۷۵ درصد مصارف را از کمک‌های خارجی برای پیش‌برد خدمات دولتی بدست می‌آورد.»

کمیته بین ‌المللی نجات بسته شدن این مراکز را برای مقابله با ویروس کرونا و بحران‌های شدید مانند سوء تغذیه و امراض گونه‌گون دیگر تهدید آمیز دانسته است.

این نهاد گفته است که قطع کمک‌های بین‌المللی و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان سبب بسته شدن مراکز بهداشتی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی در کشور شده است. کمیته بین‌المللی نجات از خشک‌سالی، گرسنه‌گی جاری و احتمال موج چهارم کرونا در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد با استناد به گزارش سازمان ملل گفته است که «کمبود پول نقد به این معنا است که افغان‌ها پول‌ شان‌را از دست می‌دهند، اما این در حالی‌ست که بهای مواد غذایی و مواد بهداشتی بالا رفته است. افغانستان شاهد یک فقر شدید خواهد بود و احتمال می‌رود که تا نیمه سال ۲۰۲۲،  نود و هفت درصد افغان‌ها دچار فقر خواهند شد.»

این گزارش می‌افزاید بحران جاری در این کشور بر نهادهای بشری نیز اثر منفی گذاشته است.

در همین حال، وزارت صحت عامه احتمال بسته شدن نود درصد از مراکز درمانی کشور را رد می‌کند و خواهان کمک سازمان‌های جهانی به بخش بهداشت در افغانستان است.

بیش از ۹۰ درصد مراکز بهداشتی در آستانه بسته شدن قرار دارند

در همین حال، وزارت صحت عامه احتمال بسته شدن نود درصد از مراکز درمانی کشور را رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌ المللی نجات با اظهار نگرانی در مورد اوضاع جاری افغانستان می‌گوید که بیش از نود درصد مراکز بهداشتی این کشور در آستانه بسته شدن قرارد دارند.

به گفته این کمیته، میلیون‌ها تن در اثر بسته شدن این مراکز از خدمات بهداشتی محروم خواهند شد.

این نهاد در یک گزارش تازه می‌گوید: «افغانستان در دو دهه گذشته برای مصارف خدمات دولتی مانند کارمندان بخش بهداشت و آموزگاران متکی بر کمک‌های خارجی بوده است. حکومت پیشین ۷۵ درصد مصارف را از کمک‌های خارجی برای پیش‌برد خدمات دولتی بدست می‌آورد.»

کمیته بین ‌المللی نجات بسته شدن این مراکز را برای مقابله با ویروس کرونا و بحران‌های شدید مانند سوء تغذیه و امراض گونه‌گون دیگر تهدید آمیز دانسته است.

این نهاد گفته است که قطع کمک‌های بین‌المللی و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان سبب بسته شدن مراکز بهداشتی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی در کشور شده است. کمیته بین‌المللی نجات از خشک‌سالی، گرسنه‌گی جاری و احتمال موج چهارم کرونا در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد با استناد به گزارش سازمان ملل گفته است که «کمبود پول نقد به این معنا است که افغان‌ها پول‌ شان‌را از دست می‌دهند، اما این در حالی‌ست که بهای مواد غذایی و مواد بهداشتی بالا رفته است. افغانستان شاهد یک فقر شدید خواهد بود و احتمال می‌رود که تا نیمه سال ۲۰۲۲،  نود و هفت درصد افغان‌ها دچار فقر خواهند شد.»

این گزارش می‌افزاید بحران جاری در این کشور بر نهادهای بشری نیز اثر منفی گذاشته است.

در همین حال، وزارت صحت عامه احتمال بسته شدن نود درصد از مراکز درمانی کشور را رد می‌کند و خواهان کمک سازمان‌های جهانی به بخش بهداشت در افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره