Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وعده بازگشایی دانشگاه‌های دولتی از سوی وزارت تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی میگوید که به زودی دانشگاه های دولتی به روی دانشجویان در کشور باز خواهند شد.

سرپرست این وزارت در یک نشست خبری در کابل، هر چند زمان دقیق آغاز دانشگاه های دولتی را مشخص نمی سازد، اما می‌گوید که صنف‌های دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه ها از هم جدا خواهند بود.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، فعالیت های تمامی دانشگاه های دولتی متوقف شده اند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، علت بسته بودن دانشگاه های دولتی را برخاسته از چالش های اقتصادی و نبود صنف های جداگانه برای دانشجویان می داند.

شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «در روزهای نزدیک، افغان‌ها این مژده را خواهند شنید که پوهنتون‌های دولتی از سوی امارت اسلامی دوباره بازگشایی می‌شوند.»

در همین حال، سرپرست وزارت تحصیلات عالی از ساختن یک دانشگاه دولتی برابر با معیار های جهانی در کشور  نیز خبر میدهد.

شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در این باره می گوید: «ما نیز برای ایجاد یک پوهنتون بین المللی منظور گرفته ایم. قصد ما این است که در آن شرعیات، طب، زراعت، انجینیری با تدریس ماستری و دوکتورا آغاز شود.»

از سویی هم دانشجویان دانشگاه های دولتی، میگویند که بیش از ۵ ماه می شود که در بی سرنوشتی به سر می برند.

مطیع الله پیروزی، دانشجو، گفت: «شش ماه بسیار زمان است. این اثر بسیار بزرگ دارد بالای محصلین و تمام افغان‌ها.»

محمدهلال، دانشجو، می گوید: «ما هم حیران هستیم که این چی قسم طرح است که در شش ماه ساخته نشد. ساختن طرح بسیار آسان است.»

به گفته سرپرست وزارت تحصیلات عالی، برخی از کشور های منطقه تعهد کرده اند که در بخش تحصیلات عالی به این وزارت کمک کنند و نیز برای دانشجویان افغانستان بورسیه های تحصیلی فراهم سازند.

وعده بازگشایی دانشگاه‌های دولتی از سوی وزارت تحصیلات عالی

از سویی هم دانشجویان دانشگاه های دولتی، میگویند که بیش از ۵ ماه می شود که در بی سرنوشتی به سر می برند.

تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات عالی میگوید که به زودی دانشگاه های دولتی به روی دانشجویان در کشور باز خواهند شد.

سرپرست این وزارت در یک نشست خبری در کابل، هر چند زمان دقیق آغاز دانشگاه های دولتی را مشخص نمی سازد، اما می‌گوید که صنف‌های دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه ها از هم جدا خواهند بود.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، فعالیت های تمامی دانشگاه های دولتی متوقف شده اند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، علت بسته بودن دانشگاه های دولتی را برخاسته از چالش های اقتصادی و نبود صنف های جداگانه برای دانشجویان می داند.

شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «در روزهای نزدیک، افغان‌ها این مژده را خواهند شنید که پوهنتون‌های دولتی از سوی امارت اسلامی دوباره بازگشایی می‌شوند.»

در همین حال، سرپرست وزارت تحصیلات عالی از ساختن یک دانشگاه دولتی برابر با معیار های جهانی در کشور  نیز خبر میدهد.

شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در این باره می گوید: «ما نیز برای ایجاد یک پوهنتون بین المللی منظور گرفته ایم. قصد ما این است که در آن شرعیات، طب، زراعت، انجینیری با تدریس ماستری و دوکتورا آغاز شود.»

از سویی هم دانشجویان دانشگاه های دولتی، میگویند که بیش از ۵ ماه می شود که در بی سرنوشتی به سر می برند.

مطیع الله پیروزی، دانشجو، گفت: «شش ماه بسیار زمان است. این اثر بسیار بزرگ دارد بالای محصلین و تمام افغان‌ها.»

محمدهلال، دانشجو، می گوید: «ما هم حیران هستیم که این چی قسم طرح است که در شش ماه ساخته نشد. ساختن طرح بسیار آسان است.»

به گفته سرپرست وزارت تحصیلات عالی، برخی از کشور های منطقه تعهد کرده اند که در بخش تحصیلات عالی به این وزارت کمک کنند و نیز برای دانشجویان افغانستان بورسیه های تحصیلی فراهم سازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره