Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته ماندن دانشگاه‌های دولتی؛ روایت سه خواهر دانش‌جو در ننگرهار

شماری از دانشجویان دختر می‌گویند که نگران بسته ماندن دروازه دانشگاه‌های دولتی و نبود زمینه کار برای زنان و دختران، استند و آینده را برای این قشر جامعه ناروشن می‌بینند.

احمد خان که یکی آموزگاران در ولایت شرقی ننگرهار است، می‌گوید که سه دختراش در دانشکده‌های زراعت، انجنیری و ادبیات در دانشگاه ننگرهار دانش‌جو استند، اما از ماه‌ها بدینسو دروازه دانشگاه‌های دولتی به روی دختران‌اش بسته شده اند.

کرشمه بیست ساله، دختری که در ولسوالی ښېوه ولایت ننگرهار زنده‌گی می‌کند، به طلوع‌نیوز می‌گوید وی و خواهر کوچک‌اش ځلا در آزمون ورود به نهاد های تحصیلات عالی و نیمه عالی سال پار به دانشکده‌های انجنیری و ادبیات دانشگاه ننگرهار راه یافتند، اما تاکنون نتوانسته اند که به صنف‌های شان بروند.

کرشمه، دانش‌جو، گفت: «به دانشکده انجنیری کامیاب شدم، سال تحصیلی به پایان رسید و نتوانستم به صنف بروم. وقتی می‌بینم که کتابچه‌ام خالی است و چیزی ننوشته ام، خیلی نگران استم.»

خواهر کرشمه، ځلا به طلوع‌نیوز گفت: «از اینکه دانشگاه‌ها متوقف است، آرزو های ما با خاک یکسان شدند. من و همه دختران نگران استیم که آینده ما چگونه خواهد شد؟ آرزو دارم نهاد های تحصیلی برای دختران باز شوند.»

زیبا خواهر بزرگتر کرشمه و ځلا، دانشجوی صنف دوم دانشکده زراعت دانشگاه ننگرهار است. زیبا می‌گوید که از دانش‌آموزی تا دوره دانشجویی مشکلات زیادی را سپری کرده است، اما در یکی دو سال پسین به علت شیوع بیماری کرونا و نیز سقوط حکومت پیشین دروازه دانشگاه دولتی دو بار به روی دانش‌جویان بسته شده است.

زیبا، دانش‌جو، گفت: «دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید باز شوند، این برای زنان بسیار مهم است، چون شماری از زنان سرپرست ندارند، آنان درس خواندند، فارغ شدند و کار می‌کنند تا مصارف خانواده شان را بدست بیارند.»

زیبا از امارت اسلامی می‌خواهد تا جلو آموزش دختران گرفته نشود.

احمد خان، پدر این دختران، می‌گوید با وجود اقتصاد پایان، تلاش کرده است تا دختران‌اش از آموزش دور نمانند. احمد خان از امارت اسلامی می‌خواهد تا زمینه آموزش را برای دانشجویان دختر فراهم سازد.

احمد خان گفت: «تعلیم و تربیه بنیاد پیشرفت یک جامعه و یک کشور است، هرگاه تعلیم و تربیه توقف می‌کند، جامعه از پیشرفت باز میماند.»

گفته می‌شود که از میان بیش از پانزده هزار دانش‌جو در دانشگاه دولتی ننگرهار، نزدیک به سه هزار آنان را دانش‌جویان دختر تشکیل می‌دهد.

این در حالی‌ست که سرپرست وزیر تحصیلاتی عالی دو روز پیش در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که دانشگاه‌های دولتی به زودی به روی دانش‌جویان باز خواهد شد.

بسته ماندن دانشگاه‌های دولتی؛ روایت سه خواهر دانش‌جو در ننگرهار

احمد خان، پدر این دختران، می‌گوید با وجود اقتصاد پایان، تلاش کرده است تا دختران‌اش از آموزش دور نمانند. احمد خان از امارت اسلامی می‌خواهد تا زمینه آموزش را برای دانشجویان دختر فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانشجویان دختر می‌گویند که نگران بسته ماندن دروازه دانشگاه‌های دولتی و نبود زمینه کار برای زنان و دختران، استند و آینده را برای این قشر جامعه ناروشن می‌بینند.

احمد خان که یکی آموزگاران در ولایت شرقی ننگرهار است، می‌گوید که سه دختراش در دانشکده‌های زراعت، انجنیری و ادبیات در دانشگاه ننگرهار دانش‌جو استند، اما از ماه‌ها بدینسو دروازه دانشگاه‌های دولتی به روی دختران‌اش بسته شده اند.

کرشمه بیست ساله، دختری که در ولسوالی ښېوه ولایت ننگرهار زنده‌گی می‌کند، به طلوع‌نیوز می‌گوید وی و خواهر کوچک‌اش ځلا در آزمون ورود به نهاد های تحصیلات عالی و نیمه عالی سال پار به دانشکده‌های انجنیری و ادبیات دانشگاه ننگرهار راه یافتند، اما تاکنون نتوانسته اند که به صنف‌های شان بروند.

کرشمه، دانش‌جو، گفت: «به دانشکده انجنیری کامیاب شدم، سال تحصیلی به پایان رسید و نتوانستم به صنف بروم. وقتی می‌بینم که کتابچه‌ام خالی است و چیزی ننوشته ام، خیلی نگران استم.»

خواهر کرشمه، ځلا به طلوع‌نیوز گفت: «از اینکه دانشگاه‌ها متوقف است، آرزو های ما با خاک یکسان شدند. من و همه دختران نگران استیم که آینده ما چگونه خواهد شد؟ آرزو دارم نهاد های تحصیلی برای دختران باز شوند.»

زیبا خواهر بزرگتر کرشمه و ځلا، دانشجوی صنف دوم دانشکده زراعت دانشگاه ننگرهار است. زیبا می‌گوید که از دانش‌آموزی تا دوره دانشجویی مشکلات زیادی را سپری کرده است، اما در یکی دو سال پسین به علت شیوع بیماری کرونا و نیز سقوط حکومت پیشین دروازه دانشگاه دولتی دو بار به روی دانش‌جویان بسته شده است.

زیبا، دانش‌جو، گفت: «دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید باز شوند، این برای زنان بسیار مهم است، چون شماری از زنان سرپرست ندارند، آنان درس خواندند، فارغ شدند و کار می‌کنند تا مصارف خانواده شان را بدست بیارند.»

زیبا از امارت اسلامی می‌خواهد تا جلو آموزش دختران گرفته نشود.

احمد خان، پدر این دختران، می‌گوید با وجود اقتصاد پایان، تلاش کرده است تا دختران‌اش از آموزش دور نمانند. احمد خان از امارت اسلامی می‌خواهد تا زمینه آموزش را برای دانشجویان دختر فراهم سازد.

احمد خان گفت: «تعلیم و تربیه بنیاد پیشرفت یک جامعه و یک کشور است، هرگاه تعلیم و تربیه توقف می‌کند، جامعه از پیشرفت باز میماند.»

گفته می‌شود که از میان بیش از پانزده هزار دانش‌جو در دانشگاه دولتی ننگرهار، نزدیک به سه هزار آنان را دانش‌جویان دختر تشکیل می‌دهد.

این در حالی‌ست که سرپرست وزیر تحصیلاتی عالی دو روز پیش در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که دانشگاه‌های دولتی به زودی به روی دانش‌جویان باز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره