تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سراج الدین حقانی: از عملیات های خودسرانه خود داری شود

سرپرست وزارت داخله به مسوولان حوزه‌های امنیتی کابل دستور داده است که از انجام عملیات‌های خودسرانه خود داری کنند.

سراج الدین حقانی در نشستی با مسوولان حوزه های امنیتی شهر کابل میگوید که هیچ حوزه‌ امنیتی بی درجریان گذاشتن وزارت امور داخله نمی‌تواند برای گرفتاری متهمان و بازرسی خانه های مردم اقدام نماید.

آقای حقانی همچنان به مسوولان حوزه‌های امنیتی شهر کابل دستور داده است تا کسانی را که بدون جرم زندانی شده اند آزاد سازند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزرات داخله، گفت:«کسانی که در زندانی استند دوسیه های شان را برسی کنید اگر از لحاظ اصول و قوانین بیگناه بودند آزادشان بسازید و کسانی را زندانی کنید که باعث زندانی شدن آنان شده اند.» 

سرپرست وزارت داخله بر پابند ماندن نیروهای امارت اسلامی به عفو عمومی تاکید می ورزد و می‌گوید که امنیت کارمندان حکومت پیشن تامین است و می‌توانند به گونه آزاد در کشور زنده گی کنند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزرات داخله، گفت:«هرگونه راپوری را که به شما میرسد شما موظف استید تا ما را در جریان بگذارید در غیر آن هرکسی را که گرفتاری غیر قانونی کند؛ مجازات خواهیم کرد.»

پيش از این گزارش های زیادی از بازداشت و شکنجه برخی از نظاميان پیشین از سوی افراد منسوب به امارت اسلامی پخش شده اند.

سراج الدین حقانی: از عملیات های خودسرانه خود داری شود

پيش از این گزارش های زیادی از بازداشت و شکنجه برخی از نظاميان پیشین از سوی افراد منسوب به امارت اسلامی پخش شده اند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت داخله به مسوولان حوزه‌های امنیتی کابل دستور داده است که از انجام عملیات‌های خودسرانه خود داری کنند.

سراج الدین حقانی در نشستی با مسوولان حوزه های امنیتی شهر کابل میگوید که هیچ حوزه‌ امنیتی بی درجریان گذاشتن وزارت امور داخله نمی‌تواند برای گرفتاری متهمان و بازرسی خانه های مردم اقدام نماید.

آقای حقانی همچنان به مسوولان حوزه‌های امنیتی شهر کابل دستور داده است تا کسانی را که بدون جرم زندانی شده اند آزاد سازند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزرات داخله، گفت:«کسانی که در زندانی استند دوسیه های شان را برسی کنید اگر از لحاظ اصول و قوانین بیگناه بودند آزادشان بسازید و کسانی را زندانی کنید که باعث زندانی شدن آنان شده اند.» 

سرپرست وزارت داخله بر پابند ماندن نیروهای امارت اسلامی به عفو عمومی تاکید می ورزد و می‌گوید که امنیت کارمندان حکومت پیشن تامین است و می‌توانند به گونه آزاد در کشور زنده گی کنند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزرات داخله، گفت:«هرگونه راپوری را که به شما میرسد شما موظف استید تا ما را در جریان بگذارید در غیر آن هرکسی را که گرفتاری غیر قانونی کند؛ مجازات خواهیم کرد.»

پيش از این گزارش های زیادی از بازداشت و شکنجه برخی از نظاميان پیشین از سوی افراد منسوب به امارت اسلامی پخش شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره