تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت از فعال نشدن ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» در کابل

برخی از باشنده‌گان شهر کابل با انتقاد از بانک مرکزی، می‌گویند که بسیاری از ماشین‌های خودکار صرافی یا "ای تی ام" در شهر کابل فعال نشده و بانک مرکزی بر وعده‌ی خود در باره فعال شدن ماشین‌های خودکار صرافی عمل نکرده است.

بانک مرکزی در آغاز هفته روان اعلام کرد که ماشین‌های خودکار صرافی فعال شده و شهروندان می‌توانند از حساب‌های بانکی شان پول بردارند.

باشنده‌گان می‌افزایند که برای دریافت پول روزها در پشت بانک انتظار می‌کشند. شیرشاه، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «من به بیش از پنج یا شش  ماشین ای تی ام که مراجعه کرده‌ام، مسدود بوده است.»

محمد حامد، یک باشنده دیگر گفت: «ماشین‌ها فعلن بسته است، مردم با مشکلات روبرو استند.»

در همین حال، برخی از باشنده‌گان به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گویند که تنها ماشین‌های خودکار نوی کابل بانک فعال است، اما ماشین‌های خودکار آن، کارت دیگر بانک‌ها را نمی‌پذیرد.

غریب محمد گفت: «تقریبا در دو بانک سیستم کار نمی‌کرد و کابل بانک که باز است، جز کارت خودش دیگر کارت‌ها را کار نمی‌دهد.»

به باور اتاق صنایع و معادن، بسیاری کارخانه‌داران به دلیل مشکلات بانکی، با چالش‌های جدی روبرو هستند و بانک مرکزی باید در حل این چالش‌ها اقدام کند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «ما شاهد این هستیم که دستورالعمل بانک مرکزی را بانک‌های خصوصی عملی نمی‌کند. ما امیدوار هستیم که با نورمال شدن سیستم بانکداری در کشور، هرچه زودتر از فلج شدن اقتصاد مملکت جلوگیری شود.»

بانک مرکزی نخواست در این باره با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کند.

شکایت از فعال نشدن ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» در کابل

بانک مرکزی در آغاز هفته روان اعلام کرد که ماشین‌های خودکار صرافی فعال شده و شهروندان می‌توانند از حساب‌های بانکی شان پول بردارند.

تصویر بندانگشتی

برخی از باشنده‌گان شهر کابل با انتقاد از بانک مرکزی، می‌گویند که بسیاری از ماشین‌های خودکار صرافی یا "ای تی ام" در شهر کابل فعال نشده و بانک مرکزی بر وعده‌ی خود در باره فعال شدن ماشین‌های خودکار صرافی عمل نکرده است.

بانک مرکزی در آغاز هفته روان اعلام کرد که ماشین‌های خودکار صرافی فعال شده و شهروندان می‌توانند از حساب‌های بانکی شان پول بردارند.

باشنده‌گان می‌افزایند که برای دریافت پول روزها در پشت بانک انتظار می‌کشند. شیرشاه، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «من به بیش از پنج یا شش  ماشین ای تی ام که مراجعه کرده‌ام، مسدود بوده است.»

محمد حامد، یک باشنده دیگر گفت: «ماشین‌ها فعلن بسته است، مردم با مشکلات روبرو استند.»

در همین حال، برخی از باشنده‌گان به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گویند که تنها ماشین‌های خودکار نوی کابل بانک فعال است، اما ماشین‌های خودکار آن، کارت دیگر بانک‌ها را نمی‌پذیرد.

غریب محمد گفت: «تقریبا در دو بانک سیستم کار نمی‌کرد و کابل بانک که باز است، جز کارت خودش دیگر کارت‌ها را کار نمی‌دهد.»

به باور اتاق صنایع و معادن، بسیاری کارخانه‌داران به دلیل مشکلات بانکی، با چالش‌های جدی روبرو هستند و بانک مرکزی باید در حل این چالش‌ها اقدام کند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «ما شاهد این هستیم که دستورالعمل بانک مرکزی را بانک‌های خصوصی عملی نمی‌کند. ما امیدوار هستیم که با نورمال شدن سیستم بانکداری در کشور، هرچه زودتر از فلج شدن اقتصاد مملکت جلوگیری شود.»

بانک مرکزی نخواست در این باره با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره