تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیده‌بان حقوق بشر: امارت اسلامی به وعده هایش عمل نکرده است

معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر با نگرانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان، می‌گوید که امارت اسلامی بر خلاف آنچه در باره مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تعهد کرده بود، عمل کرده است.

در ادامه نگرانی نهاد های جهانی پشتیبان حقوق بانوان از اوضاع بد حقوق بشری در افغانستان، هیدر بار، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر در یک گفت‌وگو با طلوع نیوز می‌گوید که امارت اسلامی با مسدود کردن دَر مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالا تر از صنف شش و محروم ساختن زنان از کار، بر خلاف آنچه با جهان تعهد کرده بود، عمل کرده است.

هیدر بار گفت: «تا هنگامیکه این حکومت تبعیض را بر آموزش دختران وضع می‌کند، جهان آنرا هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. زمانی که شما مکتب‌های لیسه را می‌بندید و دانش‌آموزان را از آموزش محروم می سازید نمی‌توانید از سوی جهان به رسمیت شناخته شوید. اما اینها رویداد هایی استند که در افغانستان رخ داده‌اند.»

خانم بار در ادامه این گفت‌وگو از منجمد ساختن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده نیز انتقاد کرده است.

هیدر بار در این باره گفت: «منجمد ساختن پول‌های افغانستان به گونه که ایالات متحده آنرا مسدود ساخته است، به طالبان آسیب نمی‌رساند، بل آسیب آن به تمامی مردم می‌رسد. اما گونه‌های دیگری فشار آوردن وجود دارند، قسمی که به مردم آسیب نرسد، مثلن اینکه آیا طالبان به کرسی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد می‌رسند یا خیر؟ و آیا آنان همچون حکومت مشروع افغانستان شناخته شوند.»

اما مسوولان امارت اسلامی تاکید می‌ورزند که به تعهدات شان برای تامین حقوق همه شهروندان کشور به شمول حقوق بانوان در افغانستان  در چارچوب قوانین اسلامی پابند استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌ینوز گفت: «امارت اسلامی از همان اول پابند به تامین حقوق همه شهروندان است و همواره تلاش می‌کند که در همه عرصه‌ها حقوق مردم را تامین کنند.»

این در حالی‌ست که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، دستاورد های دو دهه بانوان، آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری افغانستان عقب گرد داشته اند، گزارش که از سوی امارت اسلامی رد می شود.

دیده‌بان حقوق بشر: امارت اسلامی به وعده هایش عمل نکرده است

اما مسوولان امارت اسلامی تاکید می‌ورزند که به تعهدات شان برای تامین حقوق همه شهروندان کشور به شمول حقوق بانوان در افغانستان  در چارچوب قوانین اسلامی پابند استند.

تصویر بندانگشتی

معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر با نگرانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان، می‌گوید که امارت اسلامی بر خلاف آنچه در باره مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تعهد کرده بود، عمل کرده است.

در ادامه نگرانی نهاد های جهانی پشتیبان حقوق بانوان از اوضاع بد حقوق بشری در افغانستان، هیدر بار، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر در یک گفت‌وگو با طلوع نیوز می‌گوید که امارت اسلامی با مسدود کردن دَر مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالا تر از صنف شش و محروم ساختن زنان از کار، بر خلاف آنچه با جهان تعهد کرده بود، عمل کرده است.

هیدر بار گفت: «تا هنگامیکه این حکومت تبعیض را بر آموزش دختران وضع می‌کند، جهان آنرا هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. زمانی که شما مکتب‌های لیسه را می‌بندید و دانش‌آموزان را از آموزش محروم می سازید نمی‌توانید از سوی جهان به رسمیت شناخته شوید. اما اینها رویداد هایی استند که در افغانستان رخ داده‌اند.»

خانم بار در ادامه این گفت‌وگو از منجمد ساختن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده نیز انتقاد کرده است.

هیدر بار در این باره گفت: «منجمد ساختن پول‌های افغانستان به گونه که ایالات متحده آنرا مسدود ساخته است، به طالبان آسیب نمی‌رساند، بل آسیب آن به تمامی مردم می‌رسد. اما گونه‌های دیگری فشار آوردن وجود دارند، قسمی که به مردم آسیب نرسد، مثلن اینکه آیا طالبان به کرسی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد می‌رسند یا خیر؟ و آیا آنان همچون حکومت مشروع افغانستان شناخته شوند.»

اما مسوولان امارت اسلامی تاکید می‌ورزند که به تعهدات شان برای تامین حقوق همه شهروندان کشور به شمول حقوق بانوان در افغانستان  در چارچوب قوانین اسلامی پابند استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌ینوز گفت: «امارت اسلامی از همان اول پابند به تامین حقوق همه شهروندان است و همواره تلاش می‌کند که در همه عرصه‌ها حقوق مردم را تامین کنند.»

این در حالی‌ست که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، دستاورد های دو دهه بانوان، آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری افغانستان عقب گرد داشته اند، گزارش که از سوی امارت اسلامی رد می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره