تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن دو ورزشکار در کمتر از یک هفته در کابل

دو ورزشکار، علی سجاد و مرتض در هفته روان در حوزه‌های ششم و دهم امنیتی شهر کابل از سوی دزدان مسلح کشته شده‌اند. علی سجاد روز یک‌شنبه زخمی شد و به روز سه‌شنبه در بیمارستان جان داد.

خانواده‌های این ورزشکاران از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که قاتلان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.

علی سجاد محمدی جوان ۲۲ ساله، روز یک‌شنبه ساعت یک بعد از ظهر توسط دزدان مسلح با ضرب گلوله شدیدا زخم برداشت، پس از سپری کردن چهار روز در بخش مراقبت‌های جدی بیمارستان، سرانجام جان‌ باخت.

علی سجاد عضو تیم ملی موی تای افغانستان بود و رویای داکتر شدن را بر سر داشت، وی امروز با تمام رویاهایش به خاک سپرده شد.

خدیجه، مادر علی سجاد به طلوع‌نیوز گفت: «بچیم برآمد از همونجه (همانجا) دزدها راه اش را گرفتند، موبایل و پول اش را گرفته، از پشت سر که گریخته سرش فیر کردند.»

عبدالجمیل، کاکای علی سجاد گفت: « همی رقم که دیگر دوستها گفتند، موبایل شان را گرفتند، اینا به سزای اعمال شان برسند.»

مرتض ۲۰ ساله، یک ماه قبل نامزد شد و قرار بود روز جمعه مراسم شیرینی خوری‌اش برگزار شود، اما مرتضی به تاریخ ۲۸ ماه جدی ساعت ۹ شب در ناحیه دهم شهر کابل کشته شد و همه آرزوهای ناتمام‌اش را با خود دفن کرد.

اعضای خانواده مرتضی می‌گویند که تمام مواد خوراکی و آماده‌گی های که برای جشن شیرینی خوری او گرفته بودند، در مراسم جنازه‌اش استفاده شد.

عصمت، پدر مرتضی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتش مرمی خورده بود و از پشت سر برآمده، درگیری بین مجاهدین صاحب ها همرای راهگیرها شده بود. ما که رفتیم بچه ام افتیده بود، مجاهدین صاحب ها که آنجا بودند، گفتند که ما از استخبارات هستیم و به گرفتاری آمده بودیم که در نتیجه زد و خورد ناغلطی شده.»

با این حال، مسوولان وزارت داخله می‌گویند که نیروهای امنیتی امارت اسلامی در تامین امنیت کشور مصمم هستند و تحقیقات نیز روی چگونگی این دو رویداد جریان دارد.

عاقل اعزام، معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: «از سوی امارت به مردم اطمینان داده می شود که برای دستگیری دزدان تلاش‌ها جریان دارد که از نام امارت اسلامی استفاده سوء می کنند. امارت اسلامی به کسی اجازه نمی‌دهد که نظم عامه را اخلال می‌کنند.»

با اینکه مسوولان امارت اسلامی بار ها از تامین امنیت در کشور سخن زده‌اند، اما در این اواخر پایتخت گواه برخی از رویداد های جنایی بوده است.

کشته شدن دو ورزشکار در کمتر از یک هفته در کابل

با اینکه مسوولان امارت اسلامی بار ها از تامین امنیت در کشور سخن زده‌اند، اما در این اواخر پایتخت گواه برخی از رویداد های جنایی بوده است.

تصویر بندانگشتی

دو ورزشکار، علی سجاد و مرتض در هفته روان در حوزه‌های ششم و دهم امنیتی شهر کابل از سوی دزدان مسلح کشته شده‌اند. علی سجاد روز یک‌شنبه زخمی شد و به روز سه‌شنبه در بیمارستان جان داد.

خانواده‌های این ورزشکاران از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که قاتلان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.

علی سجاد محمدی جوان ۲۲ ساله، روز یک‌شنبه ساعت یک بعد از ظهر توسط دزدان مسلح با ضرب گلوله شدیدا زخم برداشت، پس از سپری کردن چهار روز در بخش مراقبت‌های جدی بیمارستان، سرانجام جان‌ باخت.

علی سجاد عضو تیم ملی موی تای افغانستان بود و رویای داکتر شدن را بر سر داشت، وی امروز با تمام رویاهایش به خاک سپرده شد.

خدیجه، مادر علی سجاد به طلوع‌نیوز گفت: «بچیم برآمد از همونجه (همانجا) دزدها راه اش را گرفتند، موبایل و پول اش را گرفته، از پشت سر که گریخته سرش فیر کردند.»

عبدالجمیل، کاکای علی سجاد گفت: « همی رقم که دیگر دوستها گفتند، موبایل شان را گرفتند، اینا به سزای اعمال شان برسند.»

مرتض ۲۰ ساله، یک ماه قبل نامزد شد و قرار بود روز جمعه مراسم شیرینی خوری‌اش برگزار شود، اما مرتضی به تاریخ ۲۸ ماه جدی ساعت ۹ شب در ناحیه دهم شهر کابل کشته شد و همه آرزوهای ناتمام‌اش را با خود دفن کرد.

اعضای خانواده مرتضی می‌گویند که تمام مواد خوراکی و آماده‌گی های که برای جشن شیرینی خوری او گرفته بودند، در مراسم جنازه‌اش استفاده شد.

عصمت، پدر مرتضی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتش مرمی خورده بود و از پشت سر برآمده، درگیری بین مجاهدین صاحب ها همرای راهگیرها شده بود. ما که رفتیم بچه ام افتیده بود، مجاهدین صاحب ها که آنجا بودند، گفتند که ما از استخبارات هستیم و به گرفتاری آمده بودیم که در نتیجه زد و خورد ناغلطی شده.»

با این حال، مسوولان وزارت داخله می‌گویند که نیروهای امنیتی امارت اسلامی در تامین امنیت کشور مصمم هستند و تحقیقات نیز روی چگونگی این دو رویداد جریان دارد.

عاقل اعزام، معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: «از سوی امارت به مردم اطمینان داده می شود که برای دستگیری دزدان تلاش‌ها جریان دارد که از نام امارت اسلامی استفاده سوء می کنند. امارت اسلامی به کسی اجازه نمی‌دهد که نظم عامه را اخلال می‌کنند.»

با اینکه مسوولان امارت اسلامی بار ها از تامین امنیت در کشور سخن زده‌اند، اما در این اواخر پایتخت گواه برخی از رویداد های جنایی بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره