Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وست: بخشی از پول افغانستان شاید به متضررین حمله ۱۱سپتمبر داده شود

توماس وست، نماینده ویژه‌ امریکا در امور افغانستان می‌گوید که احتمال می‌رود یک بخشی از پول منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله یازدهم سپتمبر داده شود.

آقای وست در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی پشتو، گفته است که حکومت امریکا می‌خواهد تا یک بخشی از این پول‌ها به زودترین فرصت آزاد شود تا در بهبود وضعیت بشری در افغانستان کمک کند.

وی تأکید کرده است که این پول در دسترس امارت اسلامی قرار نخواهد گرفت. وست با اشاره به ذخایر ارزی افغانستان که گفته می‌شود بخشی آن از سوی امریکا منجمد شده، اضافه کرده است که پول افغانستان از سوی امریکا نه، بل از سوی بانک‌ها منجمد شده است.

نماینده ویژه‌ امریکا برای افغانستان در این گفت‌وگو به آموزش دختران در افغانستان نیز اشاره کرده است. او افزوده است که اگر امارت اسلامی اجازه بدهند که مکاتب در ماه مارچ سال جاری میلادی به‌ روی دختران باز شوند، امریکا و جامعه جهانی حاضر اند تنخواه تمام آموزگاران مکاتب افغانستان را بپردازند.

مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران همزمان با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان متوقف شد و دانشگاه‌های دولتی نیز به ‌روی دانشجویان دختر و پسر مسدود مانده اند.

توماس وست همچنان افزوده است که هیچ زمان‌بندی برای به ‌رسمیت شناختن امارت اسلامی وجود ندارد و عادی سازی روابط با کابل مرتبط به عملکردهای آنان است. آموزش زنان یکی از مسایلی است که امریکا و جامعه جهانی از آن نظارت می‌کنند و خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها استند.

توماس وست گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم که از طریق دیپلماسی با طالبان گفت‌وگوهای سازنده داشته باشیم و به این کار ادامه خواهیم داد، اما نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که در این گفت‌وگوها پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم. در مورد به‌ رسمیت شناختن طالبان بحث‌ها ادامه دارد، اما این موضوع تنها به امریکا بستگی ندارد، بلکه با پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای منطقه و سازمان‌های که در ۲۰ سال گذشته کمک‌های قابل توجهی کرده‌اند، نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. به آن مرحله هنوز نرسیده‌ایم.»

به باور وی، رعایت حقوق بشر، آزادی زنان و نیز آموزش زنان از پیش‌شرط هایی استند که از سوی امریکا مطرح شده‌اند.

وست: بخشی از پول افغانستان شاید به متضررین حمله ۱۱سپتمبر داده شود

به باور وی، رعایت حقوق بشر، آزادی زنان و نیز آموزش زنان از پیش‌شرط هایی استند که از سوی امریکا مطرح شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه‌ امریکا در امور افغانستان می‌گوید که احتمال می‌رود یک بخشی از پول منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله یازدهم سپتمبر داده شود.

آقای وست در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی پشتو، گفته است که حکومت امریکا می‌خواهد تا یک بخشی از این پول‌ها به زودترین فرصت آزاد شود تا در بهبود وضعیت بشری در افغانستان کمک کند.

وی تأکید کرده است که این پول در دسترس امارت اسلامی قرار نخواهد گرفت. وست با اشاره به ذخایر ارزی افغانستان که گفته می‌شود بخشی آن از سوی امریکا منجمد شده، اضافه کرده است که پول افغانستان از سوی امریکا نه، بل از سوی بانک‌ها منجمد شده است.

نماینده ویژه‌ امریکا برای افغانستان در این گفت‌وگو به آموزش دختران در افغانستان نیز اشاره کرده است. او افزوده است که اگر امارت اسلامی اجازه بدهند که مکاتب در ماه مارچ سال جاری میلادی به‌ روی دختران باز شوند، امریکا و جامعه جهانی حاضر اند تنخواه تمام آموزگاران مکاتب افغانستان را بپردازند.

مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران همزمان با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان متوقف شد و دانشگاه‌های دولتی نیز به ‌روی دانشجویان دختر و پسر مسدود مانده اند.

توماس وست همچنان افزوده است که هیچ زمان‌بندی برای به ‌رسمیت شناختن امارت اسلامی وجود ندارد و عادی سازی روابط با کابل مرتبط به عملکردهای آنان است. آموزش زنان یکی از مسایلی است که امریکا و جامعه جهانی از آن نظارت می‌کنند و خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها استند.

توماس وست گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم که از طریق دیپلماسی با طالبان گفت‌وگوهای سازنده داشته باشیم و به این کار ادامه خواهیم داد، اما نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که در این گفت‌وگوها پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم. در مورد به‌ رسمیت شناختن طالبان بحث‌ها ادامه دارد، اما این موضوع تنها به امریکا بستگی ندارد، بلکه با پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای منطقه و سازمان‌های که در ۲۰ سال گذشته کمک‌های قابل توجهی کرده‌اند، نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. به آن مرحله هنوز نرسیده‌ایم.»

به باور وی، رعایت حقوق بشر، آزادی زنان و نیز آموزش زنان از پیش‌شرط هایی استند که از سوی امریکا مطرح شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره