Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیأت امارت اسلامی با جامعه مدنی در اسلو دیدار کرد

هیأت امارت اسلامی با نماینده‌گان جامعه مدنی افغانستان روز یک‌شنبه پشت درهای بسته در اوسلو دیدار کرده است.

نماینده ویژه ایالات متحده، توماس ویست شام روز یکشنبه در صفحه تویترش از کشور ناروی برای میزبانی نشست میان اعضای جامعه مدنی و هیأت امارت اسلامی قدردانی کرده و گفته است که اعضای جامعه مدنی «ستون فقرات» یک جامعه موفق اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به نقل از اعلامیه مشترک نشست اسلو در صفحه تویترش نگاشته است که اشتراک‌کننده‌گان این نشست روی وضعیت کنونی کشور تبادل نظر کردند و تاکید کردند که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است و برای رفاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور تمام افغان‌ها مشترکا کار می‌کنند.

در اعلامیه آمده است: «اشتراک‌کنندگان این نشست، تفاهم و همکاری مشترک را یگانه راه‌ حل تمامی مشکلات افغانستان دانستند و همه برگزاری اینگونه نشست‌ها را به نفع کشور خواندند.»

قرار است این هیأت روز های دوشنبه و سه‌شنبه با نماینده‌گان امریکا و اتحادیه اروپا نیز گفت‌وگو کند.

امارت اسلامی می‌گوید که این گفت‌وگوها روی آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، حذف فهرست سیاه، از سرگیری و گسترش روابط دیپلوماتیک میان کابل و واشنگتن متمرکز خواهد بود.

این نخستین سفر هیاتی از امارت اسلامی به اروپا پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در نشست اول با امریکایی ها روی آزاد سازی دارایی افغانستان، حذف لیست سیاه و همچنان از سرگیری و گسترش روابط دیپلوماتیک با آنها گفت وگو می‌شود.»

روز یکشنبه روز اول نشست اسلو است و این نشست تا روز سه شنبه یعنی برای سه روز ادامه خواهد داشت.

همزمان با این، نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان که از سوی دیپلومات های نظام پیشین رهبر می‌شوند در یک اعلامیه از برگزاری نشست اسلو استقبال کرده اند اما خواهان فشار جامعه جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول و نیز رعایت حقوق بشر در افغانستان  شده اند.

شکریه بارکزی، عضو پیشین مجلس نماینده گان، می گوید: «این نشست نقطه عطفش این است که زنان و مردم افغانستان می‌توانند حداقل در هم سطح بودن با طالبان بر جامعه جهانی مطرح باشند.»      

در کابل اما شماری از فعالان حقوق زن در نشستی میگویند که امارت اسلامی باید در نشست اسلو جایگاه زنان را در حکومت روشن بسازد.

ظریفه یعقوبی، عضو رهبری موج تحول، گفت: «قدرتی که بعد از تحول ایجاد شده، همه شمول نیست و خواسته‌ها و اراده مردم را بازتاب نمی‌دهد.»

در این میان دعوت رسمی از امارت اسلامی به ناروی با واکنش هایی گونه گون نیز روبه رو شده است.

از جمله نهادی زیر نام دولت زنان افغانستان در تبعید در یک اعلامیه امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم ساخته است و از دولت ناروی برای دعوت از امارت اسلامی سخت انتقاد کرده است.

شماری از شهروندان کشور مقیم کشورهای اروپایی در محل برگزاری این نشست در اسلو و در برابر سفارت ناروی در لندن نیز در واکنش به این موضوع دست به اعتراض زدند.

هیأت امارت اسلامی با جامعه مدنی در اسلو دیدار کرد

قرار است این هیأت روز های دوشنبه و سه‌شنبه با نماینده‌گان امریکا و اتحادیه اروپا نیز گفت‌وگو کند.

تصویر بندانگشتی

هیأت امارت اسلامی با نماینده‌گان جامعه مدنی افغانستان روز یک‌شنبه پشت درهای بسته در اوسلو دیدار کرده است.

نماینده ویژه ایالات متحده، توماس ویست شام روز یکشنبه در صفحه تویترش از کشور ناروی برای میزبانی نشست میان اعضای جامعه مدنی و هیأت امارت اسلامی قدردانی کرده و گفته است که اعضای جامعه مدنی «ستون فقرات» یک جامعه موفق اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به نقل از اعلامیه مشترک نشست اسلو در صفحه تویترش نگاشته است که اشتراک‌کننده‌گان این نشست روی وضعیت کنونی کشور تبادل نظر کردند و تاکید کردند که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است و برای رفاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور تمام افغان‌ها مشترکا کار می‌کنند.

در اعلامیه آمده است: «اشتراک‌کنندگان این نشست، تفاهم و همکاری مشترک را یگانه راه‌ حل تمامی مشکلات افغانستان دانستند و همه برگزاری اینگونه نشست‌ها را به نفع کشور خواندند.»

قرار است این هیأت روز های دوشنبه و سه‌شنبه با نماینده‌گان امریکا و اتحادیه اروپا نیز گفت‌وگو کند.

امارت اسلامی می‌گوید که این گفت‌وگوها روی آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، حذف فهرست سیاه، از سرگیری و گسترش روابط دیپلوماتیک میان کابل و واشنگتن متمرکز خواهد بود.

این نخستین سفر هیاتی از امارت اسلامی به اروپا پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در نشست اول با امریکایی ها روی آزاد سازی دارایی افغانستان، حذف لیست سیاه و همچنان از سرگیری و گسترش روابط دیپلوماتیک با آنها گفت وگو می‌شود.»

روز یکشنبه روز اول نشست اسلو است و این نشست تا روز سه شنبه یعنی برای سه روز ادامه خواهد داشت.

همزمان با این، نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان که از سوی دیپلومات های نظام پیشین رهبر می‌شوند در یک اعلامیه از برگزاری نشست اسلو استقبال کرده اند اما خواهان فشار جامعه جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول و نیز رعایت حقوق بشر در افغانستان  شده اند.

شکریه بارکزی، عضو پیشین مجلس نماینده گان، می گوید: «این نشست نقطه عطفش این است که زنان و مردم افغانستان می‌توانند حداقل در هم سطح بودن با طالبان بر جامعه جهانی مطرح باشند.»      

در کابل اما شماری از فعالان حقوق زن در نشستی میگویند که امارت اسلامی باید در نشست اسلو جایگاه زنان را در حکومت روشن بسازد.

ظریفه یعقوبی، عضو رهبری موج تحول، گفت: «قدرتی که بعد از تحول ایجاد شده، همه شمول نیست و خواسته‌ها و اراده مردم را بازتاب نمی‌دهد.»

در این میان دعوت رسمی از امارت اسلامی به ناروی با واکنش هایی گونه گون نیز روبه رو شده است.

از جمله نهادی زیر نام دولت زنان افغانستان در تبعید در یک اعلامیه امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم ساخته است و از دولت ناروی برای دعوت از امارت اسلامی سخت انتقاد کرده است.

شماری از شهروندان کشور مقیم کشورهای اروپایی در محل برگزاری این نشست در اسلو و در برابر سفارت ناروی در لندن نیز در واکنش به این موضوع دست به اعتراض زدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره