Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانوان معترض خواهان آزادسازی پول و به رسمیت شناخته شدن ا.ا شدند

شماری از بانوان در اعتراضی امروز در کابل خواهان آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی جهان شدند.

این بانوان از کشورهای همسایه نیز می‌خواهند که در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند. به گفته این بانوان، پول منجمد شده حق مردم افغانستان است و باید آزاد شوند.

این زنان با صدور قطعنامه‌یی از جامعه جهانی و سازمان جهانی بهداشت نیز می‌خواهند که در اوضاع کنونی افغانستان را تنها نگذارند.

بصیره دیدار، زن معترض گفت: «جامعه جهانی باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. امریکا باید پول‌های منجمد شده افغانستان را هر چه زودتر آزاد سازد. جامعه جهانی و همسایه‌های افغانستان در امور داخلی کشور مداخله نکند.»

حافظه امیری، یک زن معترض گفت: «پول افغانستان باید آزاد شود، این پول از مردم افغانستان است. مردم در شرایط بد قرار دارند.»

این بانوان بر رعایت حجاب اسلامی در کشور نیز تاکید می‌ورزند.

فاطمه، زن معترض گفت: «ما بخاطر طالبان و یا کسان دیگر حجاب نمی‌کنیم، بلکه به خاطر رضای خداوند حجاب می‌کنیم چون در حجاب عزت است.»

در حال حاضر بیش از نُه میلیارد دالر پول افغانستان در خارج از افغانستان، به ویژه در ایالات متحده، منجمد استند.

بانوان معترض خواهان آزادسازی پول و به رسمیت شناخته شدن ا.ا شدند

بانوان معترض در کابل خواهان آزاد سازی پول افغانستان و به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی شدند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان در اعتراضی امروز در کابل خواهان آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی جهان شدند.

این بانوان از کشورهای همسایه نیز می‌خواهند که در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند. به گفته این بانوان، پول منجمد شده حق مردم افغانستان است و باید آزاد شوند.

این زنان با صدور قطعنامه‌یی از جامعه جهانی و سازمان جهانی بهداشت نیز می‌خواهند که در اوضاع کنونی افغانستان را تنها نگذارند.

بصیره دیدار، زن معترض گفت: «جامعه جهانی باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. امریکا باید پول‌های منجمد شده افغانستان را هر چه زودتر آزاد سازد. جامعه جهانی و همسایه‌های افغانستان در امور داخلی کشور مداخله نکند.»

حافظه امیری، یک زن معترض گفت: «پول افغانستان باید آزاد شود، این پول از مردم افغانستان است. مردم در شرایط بد قرار دارند.»

این بانوان بر رعایت حجاب اسلامی در کشور نیز تاکید می‌ورزند.

فاطمه، زن معترض گفت: «ما بخاطر طالبان و یا کسان دیگر حجاب نمی‌کنیم، بلکه به خاطر رضای خداوند حجاب می‌کنیم چون در حجاب عزت است.»

در حال حاضر بیش از نُه میلیارد دالر پول افغانستان در خارج از افغانستان، به ویژه در ایالات متحده، منجمد استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره