Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت دشوار آسیب‌دیده‌گان زمین لرزه در ولایت بادغیس

آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر در ولایت بادغیس پس از ویران شدن خانه‌های شان، زنده‌گی دشواری را سپری می‌کنند.

در روز های اخیر در بخش‌های زلزله زده برف باریده است و باشنده‌گان محل در هوای سرد در زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند، بسیاری از کودکان و افراد کهن سال این خانواده‌ها به علت سردی هوا بیمار شده‌اند.

اسراییل یکی از باشنده‌گان روستای قال چرخ در ولسوالی قادس است، خانه اسراییل در نتیجه این زمین‌لرزه با خاک یکسان شده است و یک عضو خانواده او در زمین‌لرزه جان باخته است.

او حالا با خانواده هشت نفری‌اش زمستان سرد را در زیر خیمه سپری می‌کند. اسراییلبه طلوع‌نیوز گفت: «خیلی سخت است برای ما، هوا سرد است، در زیر خیمه بخاری هم شانده نمی‌شود. تنها با کمپل ها روز ها را سپری می‌کنیم.»

عبدالحمید، متضرر زمین‌لرزه، گفت: «از خانه و حویلی ما هیچ چیز باقی نمانده است، من در خانه کسی دیگر زنده‌گی می‌کنم، مشکلات ما خیلی زیاد است.»

در همین حال، مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند که با بیش از یک هزار خانواده‌های آسیب دیده از سوی نهاد های مددرسان کمک صورت گرفته است و نهاد های مددرسان جهانی به کمک‌های شان با این آسیب‌دیده‌گان ادامه می‌دهند.

باری داد ثابت، رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بادغیس، گفت: «با ۴۲۰ خانواده کمک کردیم، با ۱۰۰ خانواده سازمان عذای جهان کمک کرده است، با ۱۸۰ خانواده سره میاشت کمک کرده و به همین شکل، و با ۳۰۰ خانواده یک موسسه دیگر کمک کرده است.»

زمین‌لرزه سه روستای فقیر ولسوالی قادس بادغیس را به شدت تکان داد و بیشتر خانه‌های باشنده‌گان محل را ویران ساخت، بیشتر مردم این روستاها نان برای خوردن ندارند و نمی‌توانند بدون همکاری خانه‌های شان را دوباره بسازند.

وضعیت دشوار آسیب‌دیده‌گان زمین لرزه در ولایت بادغیس

اسراییل یکی از باشنده‌گان روستای قال چرخ در ولسوالی قادس است، خانه اسراییل در نتیجه این زمین‌لرزه با خاک یکسان شده است و یک عضو خانواده او در زمین‌لرزه جان باخته است.

تصویر بندانگشتی

آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر در ولایت بادغیس پس از ویران شدن خانه‌های شان، زنده‌گی دشواری را سپری می‌کنند.

در روز های اخیر در بخش‌های زلزله زده برف باریده است و باشنده‌گان محل در هوای سرد در زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند، بسیاری از کودکان و افراد کهن سال این خانواده‌ها به علت سردی هوا بیمار شده‌اند.

اسراییل یکی از باشنده‌گان روستای قال چرخ در ولسوالی قادس است، خانه اسراییل در نتیجه این زمین‌لرزه با خاک یکسان شده است و یک عضو خانواده او در زمین‌لرزه جان باخته است.

او حالا با خانواده هشت نفری‌اش زمستان سرد را در زیر خیمه سپری می‌کند. اسراییلبه طلوع‌نیوز گفت: «خیلی سخت است برای ما، هوا سرد است، در زیر خیمه بخاری هم شانده نمی‌شود. تنها با کمپل ها روز ها را سپری می‌کنیم.»

عبدالحمید، متضرر زمین‌لرزه، گفت: «از خانه و حویلی ما هیچ چیز باقی نمانده است، من در خانه کسی دیگر زنده‌گی می‌کنم، مشکلات ما خیلی زیاد است.»

در همین حال، مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند که با بیش از یک هزار خانواده‌های آسیب دیده از سوی نهاد های مددرسان کمک صورت گرفته است و نهاد های مددرسان جهانی به کمک‌های شان با این آسیب‌دیده‌گان ادامه می‌دهند.

باری داد ثابت، رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بادغیس، گفت: «با ۴۲۰ خانواده کمک کردیم، با ۱۰۰ خانواده سازمان عذای جهان کمک کرده است، با ۱۸۰ خانواده سره میاشت کمک کرده و به همین شکل، و با ۳۰۰ خانواده یک موسسه دیگر کمک کرده است.»

زمین‌لرزه سه روستای فقیر ولسوالی قادس بادغیس را به شدت تکان داد و بیشتر خانه‌های باشنده‌گان محل را ویران ساخت، بیشتر مردم این روستاها نان برای خوردن ندارند و نمی‌توانند بدون همکاری خانه‌های شان را دوباره بسازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره