Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال شریک شدن افغانستان در دهلیز اقتصادی چین-پاکستان

چین و پاکستان در نظر دارند تا افغانستان را در پروژه «سی پک» یا دهلیز اقتصای چین-پاکستان شامل سازد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که عمران خان در سفر سه روزه اش به بیجینگ، دراین باره با مقام های چینی گفت‌وگو کرده است.

در همین‌حال برخی بازرگانان می‌گویند که شامل شدن افغانستان در این پروژه، در توسعه اقتصاد و رشد بازرگانی در کشور اثرگذار خواهد بود.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که هرگاه افغانستان به« سی پک » وصل شود اقتصاد آن بهبود خواهد یافت.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «من فکر می‌کنم که افغانستان با حفظ منافع اقتصادی می‌تواند با هر پروژه که به منافع افغانستان و منافع منطقه باشد در او اشتراک کند. این به نفع افغانستان است.»

درهمین حال دربیانیه مشترکی که پس ازدیدار عمران خان با شی جن پنگ، رییس جمهور چین، پخش شده، آمده است که مقام‌های هر دو کشور بر اهمیت بندر گوادر به عنوان ستون مرکزی «سی پک» در اتصال منطقه تاکید کرده اند.

عبدالنصیر رشتیا،  آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان به طرف جذب سرمایه گذاری بیشتر، این یکی از مزایای این پروژه‌ها است.  در پهلوی از این، اعتبار افغانستان در سطحه منطقه بیشتر خواهد شد و ما شاهد جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهیم بود.»

برخی ازکارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند که با استفاده ازبندر گوادر داد و ستد کشور با چین افزایش خواهد یافت.

زلمی عظیمی، یکتن از بازرگانان کشور گفت: «پروژه سی پک میان پاکستان و چین بسیار مهم است. اگر افغانستان واقعا در این پروژه شریک شود به افغانستان بسیار فایده دارد.»

چین درپروژه سی پک یا دهلیز اقتصادی چین-پاکستان بیش ازچهل میلیارد دالرسرمایه گذاری کرده است ومی خواهد ازاین دهلیز دادوستدد اش را با کشورهای منطقه افزایش دهد

احتمال شریک شدن افغانستان در دهلیز اقتصادی چین-پاکستان

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که عمران خان در سفر سه روزه اش به بیجینگ، دراین باره با مقام های چینی گفت‌وگو کرده است.

تصویر بندانگشتی

چین و پاکستان در نظر دارند تا افغانستان را در پروژه «سی پک» یا دهلیز اقتصای چین-پاکستان شامل سازد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که عمران خان در سفر سه روزه اش به بیجینگ، دراین باره با مقام های چینی گفت‌وگو کرده است.

در همین‌حال برخی بازرگانان می‌گویند که شامل شدن افغانستان در این پروژه، در توسعه اقتصاد و رشد بازرگانی در کشور اثرگذار خواهد بود.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که هرگاه افغانستان به« سی پک » وصل شود اقتصاد آن بهبود خواهد یافت.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «من فکر می‌کنم که افغانستان با حفظ منافع اقتصادی می‌تواند با هر پروژه که به منافع افغانستان و منافع منطقه باشد در او اشتراک کند. این به نفع افغانستان است.»

درهمین حال دربیانیه مشترکی که پس ازدیدار عمران خان با شی جن پنگ، رییس جمهور چین، پخش شده، آمده است که مقام‌های هر دو کشور بر اهمیت بندر گوادر به عنوان ستون مرکزی «سی پک» در اتصال منطقه تاکید کرده اند.

عبدالنصیر رشتیا،  آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان به طرف جذب سرمایه گذاری بیشتر، این یکی از مزایای این پروژه‌ها است.  در پهلوی از این، اعتبار افغانستان در سطحه منطقه بیشتر خواهد شد و ما شاهد جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهیم بود.»

برخی ازکارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند که با استفاده ازبندر گوادر داد و ستد کشور با چین افزایش خواهد یافت.

زلمی عظیمی، یکتن از بازرگانان کشور گفت: «پروژه سی پک میان پاکستان و چین بسیار مهم است. اگر افغانستان واقعا در این پروژه شریک شود به افغانستان بسیار فایده دارد.»

چین درپروژه سی پک یا دهلیز اقتصادی چین-پاکستان بیش ازچهل میلیارد دالرسرمایه گذاری کرده است ومی خواهد ازاین دهلیز دادوستدد اش را با کشورهای منطقه افزایش دهد

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره