Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نشست ژنیو؛ امارت اسلامی خواهان گفت‌وگوهای رو در رو با جهان

در روز پایانی نشست ژنیو، هیات امارت اسلامی در یک اعلامیه مشترک از جهان می خواهد که زمینه گفت‌وگو های رو در رو را برای رسانیدن کمک های بشری به افغانستان فراهم بسازد.

با آن که جزییات مکمل این نشست تا کنون همه گانی نشده است اما منابعی به طلوع نیوز می گویند که قرار است هیات کابل در دو روز دیگر با مقام های حکومتی سویس نیز دیدار و گفت و گو کند.

حفاظت و ارایه مراقبت‌های بهداشتی، فراهم سازی زمینه آموزش برای تمامی مردم افغانستان به ویژه دختران، حرمت گذاشتن به حقوق بشر، حق کار و آموزش زنان، حفاظت از محیط زیست و میراث های فرهنگی از بخش های کلیدی اعلامیه مشترک روز پایانی نشست جینوا کال استند.

هیات امارت اسلامی در این اعلامیه‌ خواهان گفت وگوی مستقیم با جامعه جهانی به هدف فراهم سازی کمک های انسان دوستانه برای افغانستان شده است.

در اعلامیه نشست جینوا کال، آمده است:«از جامعه جهانی می خواهیم که تمام نهاد های کمک رسان را هدایت دهد تا در اوضاع کنونی افغانستان کمک های انسان دوستانه شان را بی ملاحضات سیاسی و حزبی به مردم نیازمند افزایش دهند و نیز کشورهای جهان باید مرز های شان را بر روی کاروان ‌ها و کارمندان کمک رسانی باز نگهدارند.»

نجیب الله جامعه، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می گوید:«افغانستان در محور گفت‌وگوهای جهان است. افغانستان یک بخش جهان است و جهان این را درک کرده است که بدون تعامل با افغانستان راه دیگری وجود ندارد.»

هیات ده نفری امارت اسلامی در حاشیه نشست جینوا کال با نمایندگان صلیب سرخ بین المللی، دیپلوماتان اروپایی به شمول نمایندگان وزارت خارجه سویس نیز دیدار کرد.

 با آن که تمامی این گفت وگو‌ها پشت در‌های بسته انجام شدند اما منابعی از این هیات می گویند که قرار است در دو روز آینده هیات امارت اسلامی با مقام های حکومتی سویس نیز دیدار کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«هیأت امارت اسلامی پلان دارد که با مسوولان بعضی از نهادهای دیگر نیز دیدار کند و برای افغانستان کمک‌ها بیشتر جلب کند.»

از سویی هم مدافعان حقوق زنان با انتقاد از نبود نماینده گان زنان در هیات امارت اسلامی می گویند که اعضای این هیات در این نشست نمی توانند از حقوق زنان افغانستان دفاع کنند.

 شکریه بارکزیی، دیپلومات پیشین افغانستان، گفت:«بدون شک که زنان افغانستان و بانوان قهرمان معترض ما از این حقوق‌شان آگاهی دارند، اما حضور شان در این نشست، ولو که در این نشست‌ها هم به هرگونه تخنیکی می‌بود، لازمی بود.»

با سقوط نظام پیشین افغانستان، جامعه جهانی نیز برخی تحریم ها را بر اقتصاد افغانستان وضع کرد و قطع کمک های جهانی به کشور سبب افزایش بیکاری و گرسنگی شده است چنان که سازمان ملل متحد بار ها از رخ دادن یک بحران انسانی در افغانستان هشدار داده است.

با این حال دیده شود که برایند نشست جینوا کال بر وضعیت بشری در افغانستان به چه انداره سودمند خواهد بود.

پایان نشست ژنیو؛ امارت اسلامی خواهان گفت‌وگوهای رو در رو با جهان

هیات امارت اسلامی در این اعلامیه‌ خواهان گفت وگوی مستقیم با جامعه جهانی به هدف فراهم سازی کمک های انسان دوستانه برای افغانستان شده است.

تصویر بندانگشتی

در روز پایانی نشست ژنیو، هیات امارت اسلامی در یک اعلامیه مشترک از جهان می خواهد که زمینه گفت‌وگو های رو در رو را برای رسانیدن کمک های بشری به افغانستان فراهم بسازد.

با آن که جزییات مکمل این نشست تا کنون همه گانی نشده است اما منابعی به طلوع نیوز می گویند که قرار است هیات کابل در دو روز دیگر با مقام های حکومتی سویس نیز دیدار و گفت و گو کند.

حفاظت و ارایه مراقبت‌های بهداشتی، فراهم سازی زمینه آموزش برای تمامی مردم افغانستان به ویژه دختران، حرمت گذاشتن به حقوق بشر، حق کار و آموزش زنان، حفاظت از محیط زیست و میراث های فرهنگی از بخش های کلیدی اعلامیه مشترک روز پایانی نشست جینوا کال استند.

هیات امارت اسلامی در این اعلامیه‌ خواهان گفت وگوی مستقیم با جامعه جهانی به هدف فراهم سازی کمک های انسان دوستانه برای افغانستان شده است.

در اعلامیه نشست جینوا کال، آمده است:«از جامعه جهانی می خواهیم که تمام نهاد های کمک رسان را هدایت دهد تا در اوضاع کنونی افغانستان کمک های انسان دوستانه شان را بی ملاحضات سیاسی و حزبی به مردم نیازمند افزایش دهند و نیز کشورهای جهان باید مرز های شان را بر روی کاروان ‌ها و کارمندان کمک رسانی باز نگهدارند.»

نجیب الله جامعه، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می گوید:«افغانستان در محور گفت‌وگوهای جهان است. افغانستان یک بخش جهان است و جهان این را درک کرده است که بدون تعامل با افغانستان راه دیگری وجود ندارد.»

هیات ده نفری امارت اسلامی در حاشیه نشست جینوا کال با نمایندگان صلیب سرخ بین المللی، دیپلوماتان اروپایی به شمول نمایندگان وزارت خارجه سویس نیز دیدار کرد.

 با آن که تمامی این گفت وگو‌ها پشت در‌های بسته انجام شدند اما منابعی از این هیات می گویند که قرار است در دو روز آینده هیات امارت اسلامی با مقام های حکومتی سویس نیز دیدار کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«هیأت امارت اسلامی پلان دارد که با مسوولان بعضی از نهادهای دیگر نیز دیدار کند و برای افغانستان کمک‌ها بیشتر جلب کند.»

از سویی هم مدافعان حقوق زنان با انتقاد از نبود نماینده گان زنان در هیات امارت اسلامی می گویند که اعضای این هیات در این نشست نمی توانند از حقوق زنان افغانستان دفاع کنند.

 شکریه بارکزیی، دیپلومات پیشین افغانستان، گفت:«بدون شک که زنان افغانستان و بانوان قهرمان معترض ما از این حقوق‌شان آگاهی دارند، اما حضور شان در این نشست، ولو که در این نشست‌ها هم به هرگونه تخنیکی می‌بود، لازمی بود.»

با سقوط نظام پیشین افغانستان، جامعه جهانی نیز برخی تحریم ها را بر اقتصاد افغانستان وضع کرد و قطع کمک های جهانی به کشور سبب افزایش بیکاری و گرسنگی شده است چنان که سازمان ملل متحد بار ها از رخ دادن یک بحران انسانی در افغانستان هشدار داده است.

با این حال دیده شود که برایند نشست جینوا کال بر وضعیت بشری در افغانستان به چه انداره سودمند خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره