Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دزدان مسلح تجهیزات کلینیک "دریچه صحت" در کابل را ربودند

وسایل و تجهیزات یک کلینیک که خدمات رایگان بهداشتی به مردم فراهم می‌ساخت، در حوزه سیزده‌هم شهر کابل دزدیده شده است.

پزشکان و مسوولان در کلینیک "دریچه صحت" می‌گویند که مردان مسلح شب گذشته وسایل و تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی را که در بیشتر از دو سال در این منطقه خدمات بهداشتی ارائه می‌کرد، با خود برده‌اند.

سید فرهاد هاشمی، نگهبان کلینیک ه طلوع‌نیوز گفت: «دروازه تق تق شد، بیرون برآمدم و دزد ها مسلح بودند، داخل شدند و مرا تهدید کردند. تمام وسایل را با خود برده‌اند.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان در این کلینیک، روزانه از پنجاه تا هفتاد تن از شهروندان نادار و دارای اقتصاد پایین از خدمات این کلینیک درغرب پایتخت بهره مند می‌شدند، اما پزشکان کلینیک حالا نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.

شعیب شعبان، مسوول کلینیک دریچه صحت به طلوع‌نیوز گفت: «ما در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنیم، مثل داخله عمومی، اطفال، نسایی ولادی، معاینه تلویزیونی، لابراتوار و گوش گلو. ما در تمام همین بخش‌ها خدمات رایگان بدون فیس عرضه می‌کردیم.»

وحیده بیات، پزشک در این کلینیک، گفت: «پنجاه تا هفتاد مریض را معاینه می‌کردیم که بیشتر شان مریضان نسایی ولادی بودند.»

بیمارانی فقیری که برای درمان در کلینیک دریچه صحت دل بسته بودند، از نهاد های امنیتی می‌خواهند تا دزدان این کلینیک را شناسایی و به کیفر سخت برسانند.

فرماندهی امنیه کابل از آغاز بررسی‌ها در باره این رویداد خبر می‌دهد.

کابل در هفته‌های پسین گواه چندین رویداد جنایی از جمله قتل، آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه بوده است.

دزدان مسلح تجهیزات کلینیک "دریچه صحت" در کابل را ربودند

بیمارانی فقیری که برای درمان در کلینیک دریچه صحت دل بسته بودند، از نهاد های امنیتی می‌خواهند تا دزدان این کلینیک را شناسایی و به کیفر سخت برسانند.

Thumbnail

وسایل و تجهیزات یک کلینیک که خدمات رایگان بهداشتی به مردم فراهم می‌ساخت، در حوزه سیزده‌هم شهر کابل دزدیده شده است.

پزشکان و مسوولان در کلینیک "دریچه صحت" می‌گویند که مردان مسلح شب گذشته وسایل و تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی را که در بیشتر از دو سال در این منطقه خدمات بهداشتی ارائه می‌کرد، با خود برده‌اند.

سید فرهاد هاشمی، نگهبان کلینیک ه طلوع‌نیوز گفت: «دروازه تق تق شد، بیرون برآمدم و دزد ها مسلح بودند، داخل شدند و مرا تهدید کردند. تمام وسایل را با خود برده‌اند.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان در این کلینیک، روزانه از پنجاه تا هفتاد تن از شهروندان نادار و دارای اقتصاد پایین از خدمات این کلینیک درغرب پایتخت بهره مند می‌شدند، اما پزشکان کلینیک حالا نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.

شعیب شعبان، مسوول کلینیک دریچه صحت به طلوع‌نیوز گفت: «ما در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنیم، مثل داخله عمومی، اطفال، نسایی ولادی، معاینه تلویزیونی، لابراتوار و گوش گلو. ما در تمام همین بخش‌ها خدمات رایگان بدون فیس عرضه می‌کردیم.»

وحیده بیات، پزشک در این کلینیک، گفت: «پنجاه تا هفتاد مریض را معاینه می‌کردیم که بیشتر شان مریضان نسایی ولادی بودند.»

بیمارانی فقیری که برای درمان در کلینیک دریچه صحت دل بسته بودند، از نهاد های امنیتی می‌خواهند تا دزدان این کلینیک را شناسایی و به کیفر سخت برسانند.

فرماندهی امنیه کابل از آغاز بررسی‌ها در باره این رویداد خبر می‌دهد.

کابل در هفته‌های پسین گواه چندین رویداد جنایی از جمله قتل، آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره