Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایالات متحده امریکا: احیای اقتصاد افغانستان مهم است

ایالات متحده امریکا یک روز پس از برداشتن محدودیت ها بر معاملات مالی افغانستان بر احیای اقتصادی این کشور تاکید می ورزد و احیای اقتصاد افغانستان را برای جلویگری از بحران بشری در این کشور مهم می داند.

کاخ سفید می گوید که از همین رو  یکی از بخش های مورد توجه اداره جوبایدن افزون بر اطمینان از دسترسی شهروندان افغانستان به کمک های بشری، بلند بردن توانایی های آنان برای انجام فعالیت‌های منظم بازرگانی  بوده است.

کاخ سفید در اعلامیه یی، می گوید:«مقام های ایالات متحده امریکا تلاش می‌ورزند که مانعی برای فعالیت های بازرگانی و اقتصادی در افغانستان ایجاد نشود. برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن بحران بشری، لازم است که اقتصاد افغانستان دوباره احیا شود. در چندین ماه گذشته یکی از بخش‌‌های مورد توجه اداره جوبایدن نه تنها اطمینان از دسترسی شهروندان افغانستان به کمک‌‌های بشری، بل بلند بردن توانایی های آنان برای انجام فعالیت‌های منظم بازرگانی بوده است.»

در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تقاضا به عمل می‌رود که تمام آن محدویت‌ها و موانع که بالای سرمایه و تجارت افغانستان علاوه شده است باید آن موانع دور شود و برای روابط دیپلماتیک زمینه مساعد شود.»

از سوی دیگر رییس کمیته جهانی صلیب سرخ پس از دیدار از کابل اوضاع بشری این کشور را نگران کننده می داند و می گوید که برای جلوگیری از فروپاشی نظام خدمات همه در افغانستان باید بی درنگ اقدام شود.

رابرت ماردینی، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت:«پیام من به تمویل کننده‌گان این است که برای تقویت اقتصاد افغانستان و جلوگیری از فروپاشی خدمات عامه باید بی‌درنگ اقدام کنید.»

در همین حال طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«چیزی که ما که ذخایر بانک‌های تجارتی افغانستان دوباره برایش مسترد شود، ذخایر بانک مرکزی دوباره برایش مسترد شود و افغانستان اجازه چاپ پول را داشته باشد.»

با آن که ایالات متحده امریکا محدودیت های مالی را بر افغانستان تا اندازه یی کاهش داده است اما اعلام کرده است که تحریم ها بر حکومت سرپرست امارت اسلامی همچنان پابرجا خواهند ماند.

ایالات متحده امریکا: احیای اقتصاد افغانستان مهم است

از سوی دیگر رییس کمیته جهانی صلیب سرخ پس از دیدار از کابل اوضاع بشری این کشور را نگران کننده می داند و می گوید که برای جلوگیری از فروپاشی نظام خدمات همه در افغانستان باید بی درنگ اقدام شود.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا یک روز پس از برداشتن محدودیت ها بر معاملات مالی افغانستان بر احیای اقتصادی این کشور تاکید می ورزد و احیای اقتصاد افغانستان را برای جلویگری از بحران بشری در این کشور مهم می داند.

کاخ سفید می گوید که از همین رو  یکی از بخش های مورد توجه اداره جوبایدن افزون بر اطمینان از دسترسی شهروندان افغانستان به کمک های بشری، بلند بردن توانایی های آنان برای انجام فعالیت‌های منظم بازرگانی  بوده است.

کاخ سفید در اعلامیه یی، می گوید:«مقام های ایالات متحده امریکا تلاش می‌ورزند که مانعی برای فعالیت های بازرگانی و اقتصادی در افغانستان ایجاد نشود. برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن بحران بشری، لازم است که اقتصاد افغانستان دوباره احیا شود. در چندین ماه گذشته یکی از بخش‌‌های مورد توجه اداره جوبایدن نه تنها اطمینان از دسترسی شهروندان افغانستان به کمک‌‌های بشری، بل بلند بردن توانایی های آنان برای انجام فعالیت‌های منظم بازرگانی بوده است.»

در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تقاضا به عمل می‌رود که تمام آن محدویت‌ها و موانع که بالای سرمایه و تجارت افغانستان علاوه شده است باید آن موانع دور شود و برای روابط دیپلماتیک زمینه مساعد شود.»

از سوی دیگر رییس کمیته جهانی صلیب سرخ پس از دیدار از کابل اوضاع بشری این کشور را نگران کننده می داند و می گوید که برای جلوگیری از فروپاشی نظام خدمات همه در افغانستان باید بی درنگ اقدام شود.

رابرت ماردینی، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت:«پیام من به تمویل کننده‌گان این است که برای تقویت اقتصاد افغانستان و جلوگیری از فروپاشی خدمات عامه باید بی‌درنگ اقدام کنید.»

در همین حال طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«چیزی که ما که ذخایر بانک‌های تجارتی افغانستان دوباره برایش مسترد شود، ذخایر بانک مرکزی دوباره برایش مسترد شود و افغانستان اجازه چاپ پول را داشته باشد.»

با آن که ایالات متحده امریکا محدودیت های مالی را بر افغانستان تا اندازه یی کاهش داده است اما اعلام کرده است که تحریم ها بر حکومت سرپرست امارت اسلامی همچنان پابرجا خواهند ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره