Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آیا دوام جنگ میان روسیه و اوکراین بر افغانستان تاثیر دارد؟

با ادامه جنگ میان روسیه و اوکرایین، برخی از آگاهان می‌گویند که ممکن است دوام این جنگ بر اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان اثر های منفی بگذارد و افغانستان را در سطح جهان به حاشیه براند.

آنان به این باور اند که از تمرکز جهان بر افغانستان در چنین حالتی، کاسته خواهد شد.

عبدالقادر جیلانی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بر وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان بسیار اثر بد خواهد داشت؛ اول اینکه توجه جهان از افغانستان به سوی اوکراین خواهد شد و موضوع به رسمیت شناختن هم به تعویق خواهد افتاد.»

مهدی افضلی، آگاه مسایل سیاسی چنین گفت: «کشور های غربی به هر اندازه که از روسیه دور شوند و داد وستد و معاملات سیاسی را با روس‌ها محدود بکنند، به همان اندازه دامنه این جنگ وسیع خواهد شد.»

ایالات متحده و برخی از کشور های اروپایی تحریم‌های اقتصادی را نیز بر روسیه وضع کرده اند، اما آیا این تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی افغانستان اثرگذار خواهد بود؟

نورالله راغی، دپیلومات پیشین گفت: «کشور کمک گیرنده که همیشه بر کمک استوار است، کمک‌ها کاهش خواهد یافت، قیمت‌ها در بازار های افغانستان افزایش خواهد یافت و افغانستان بیشتر از پیش متضرر خواهد شد.»

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه اما گفت: «بالای افغانستان بسیار زیاد تاثیرات ندارد، بخاطریکه ما داد و ستد زیادی با روسیه نداریم.»

بربنیاد گزارش‌ها، در پنج روز پسین بیش از نیم میلیون تن از شهروندان اوکرایین از بیم نبرد های سنگین در این کشور مجبور شده اند که خانه‌های شان را ترک کنند و به کشور های همسایه مانند بلاروس، رومانیا، پولند و کشور های دیگر اروپایی بروند.

در میان آنان مهاجرین افغان نیز استند که با سرنوشت ناروشنی در این کشور به سر می‌برند.

پنج روز می‌شود که نبرد های سنگین میان روسیه و اوکرایین در بخش‌های از شهر کی‌یف، پایتخت و بخش‌های دیگر این کشور ادامه دارند، هر چند یک هیأت اوکرایینی به بلاروس برای گفت‌وگو رفته اند، اما روشن نیست که نتایج آن چه خواهد بود.

آیا دوام جنگ میان روسیه و اوکراین بر افغانستان تاثیر دارد؟

پنج روز می‌شود که نبرد های سنگین میان روسیه و اوکرایین در بخش‌های از شهر کی‌یف، پایتخت و بخش‌های دیگر این کشور ادامه دارند.

Thumbnail

با ادامه جنگ میان روسیه و اوکرایین، برخی از آگاهان می‌گویند که ممکن است دوام این جنگ بر اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان اثر های منفی بگذارد و افغانستان را در سطح جهان به حاشیه براند.

آنان به این باور اند که از تمرکز جهان بر افغانستان در چنین حالتی، کاسته خواهد شد.

عبدالقادر جیلانی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بر وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان بسیار اثر بد خواهد داشت؛ اول اینکه توجه جهان از افغانستان به سوی اوکراین خواهد شد و موضوع به رسمیت شناختن هم به تعویق خواهد افتاد.»

مهدی افضلی، آگاه مسایل سیاسی چنین گفت: «کشور های غربی به هر اندازه که از روسیه دور شوند و داد وستد و معاملات سیاسی را با روس‌ها محدود بکنند، به همان اندازه دامنه این جنگ وسیع خواهد شد.»

ایالات متحده و برخی از کشور های اروپایی تحریم‌های اقتصادی را نیز بر روسیه وضع کرده اند، اما آیا این تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی افغانستان اثرگذار خواهد بود؟

نورالله راغی، دپیلومات پیشین گفت: «کشور کمک گیرنده که همیشه بر کمک استوار است، کمک‌ها کاهش خواهد یافت، قیمت‌ها در بازار های افغانستان افزایش خواهد یافت و افغانستان بیشتر از پیش متضرر خواهد شد.»

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه اما گفت: «بالای افغانستان بسیار زیاد تاثیرات ندارد، بخاطریکه ما داد و ستد زیادی با روسیه نداریم.»

بربنیاد گزارش‌ها، در پنج روز پسین بیش از نیم میلیون تن از شهروندان اوکرایین از بیم نبرد های سنگین در این کشور مجبور شده اند که خانه‌های شان را ترک کنند و به کشور های همسایه مانند بلاروس، رومانیا، پولند و کشور های دیگر اروپایی بروند.

در میان آنان مهاجرین افغان نیز استند که با سرنوشت ناروشنی در این کشور به سر می‌برند.

پنج روز می‌شود که نبرد های سنگین میان روسیه و اوکرایین در بخش‌های از شهر کی‌یف، پایتخت و بخش‌های دیگر این کشور ادامه دارند، هر چند یک هیأت اوکرایینی به بلاروس برای گفت‌وگو رفته اند، اما روشن نیست که نتایج آن چه خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره