Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تصویب طرح استفاده ۱ میلیارد دالر از پول صندوق بازسازی افغانستان

بانک جهانی طرحی را تایید کرده است که بر بنیاد آن بیش از یک میلیار دالر پول صندوق بازسازی افغانستان در بخش‌های گونه‌گون کار گرفته خواهد شد. 

خبرگزاری رویترز با استناد به نقل از اعلامیه‌ بانک جهانی گزارش داده است که این مقدار پول از صندوق بازسازی افغانستان و از طریق نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌ المللی مصرف خواهد شد.

قرار است این پول در برنامه‌های آموزشی، کشاورزی، بهداشت و خانواده به مصرف برسد.

بانک جهانی گفته است که هدف این رویکرد پشتیبانی از ارائه خدمات اساسی، محافظت از افغان‌های آسیب‌پذیر، کمک به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشردوستانه در آینده است.

بانک جهانی افزوده است که در اولین گام، کمک‌ کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان در مورد چهار پروژه تقریباً ۶۰۰ میلیون دالری برای پشتیبانی از نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت و کشاورزی و همچنین معیشت جامعه تصمیم خواهند گرفت.

قرار است بانک جهانی در هفته‌های آینده با تمویل کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان تخصیص بودیجه این پروژه‌ها را نهایی کنند.

تصویب طرح استفاده ۱ میلیارد دالر از پول صندوق بازسازی افغانستان

قرار است این پول در برنامه‌های آموزشی، کشاورزی، بهداشت و خانواده به مصرف برسد.

Thumbnail

بانک جهانی طرحی را تایید کرده است که بر بنیاد آن بیش از یک میلیار دالر پول صندوق بازسازی افغانستان در بخش‌های گونه‌گون کار گرفته خواهد شد. 

خبرگزاری رویترز با استناد به نقل از اعلامیه‌ بانک جهانی گزارش داده است که این مقدار پول از صندوق بازسازی افغانستان و از طریق نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌ المللی مصرف خواهد شد.

قرار است این پول در برنامه‌های آموزشی، کشاورزی، بهداشت و خانواده به مصرف برسد.

بانک جهانی گفته است که هدف این رویکرد پشتیبانی از ارائه خدمات اساسی، محافظت از افغان‌های آسیب‌پذیر، کمک به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشردوستانه در آینده است.

بانک جهانی افزوده است که در اولین گام، کمک‌ کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان در مورد چهار پروژه تقریباً ۶۰۰ میلیون دالری برای پشتیبانی از نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت و کشاورزی و همچنین معیشت جامعه تصمیم خواهند گرفت.

قرار است بانک جهانی در هفته‌های آینده با تمویل کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان تخصیص بودیجه این پروژه‌ها را نهایی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره