Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیروزی تیم کریکت افغانستان در برابر بنگلادیش

تیم ملی کریکت افغانستان در بازی نهایی رقابت‌های بیست‌آوره با تفاوت هشت ویکت در برابر تیم ملی بنگلادیش به پیروز رسید. 

تیم بنگلادیش نخست به توپ زنی آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنان‌اش ۱۱۶ دوش هدف تعیین کرد.

فضل الحق فاروقی و عصمت الله عمرزی هر یک توانستند که سه بازیکن تیم حریف را از میدان حذف کنند. 

حضرت الله ځاځی، توپ‌زن افغان توانست که ۵۹ دوش را به نفع افغانستان رقم زند. 

افغانستان دو روز پیش، در نخستین بازی رقابت‌های بیست‌آوره در برابر بنگلادیش، شکست خورده بود. 

تیم‌های افغانستان و بنگلادیش در دو هفته پسین سه بازی پنجاه‌آوره و دو بازی بیست‌آوره انجام داده اند.

هرچند سلسله رقابت‌های بیست‌آوره میان افغانستان و بنگلادیش مساوی اعلام شد، پیش از این بنگلادیش با دو پیروزی و یک باخت پیروز سلسله رقابت‌های پنجاه‌آوره شد.

پیروزی تیم کریکت افغانستان در برابر بنگلادیش

تیم بنگلادیش نخست به توپ زنی آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنان‌اش ۱۱۶ دوش هدف تعیین کرد.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت افغانستان در بازی نهایی رقابت‌های بیست‌آوره با تفاوت هشت ویکت در برابر تیم ملی بنگلادیش به پیروز رسید. 

تیم بنگلادیش نخست به توپ زنی آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنان‌اش ۱۱۶ دوش هدف تعیین کرد.

فضل الحق فاروقی و عصمت الله عمرزی هر یک توانستند که سه بازیکن تیم حریف را از میدان حذف کنند. 

حضرت الله ځاځی، توپ‌زن افغان توانست که ۵۹ دوش را به نفع افغانستان رقم زند. 

افغانستان دو روز پیش، در نخستین بازی رقابت‌های بیست‌آوره در برابر بنگلادیش، شکست خورده بود. 

تیم‌های افغانستان و بنگلادیش در دو هفته پسین سه بازی پنجاه‌آوره و دو بازی بیست‌آوره انجام داده اند.

هرچند سلسله رقابت‌های بیست‌آوره میان افغانستان و بنگلادیش مساوی اعلام شد، پیش از این بنگلادیش با دو پیروزی و یک باخت پیروز سلسله رقابت‌های پنجاه‌آوره شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره