Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: به ۷۰۰ هزار خانواده آسیب‌دیده در سال ۱۴۰۱ کمک می‌کنیم

معین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی در یک نشست خبری می‌گوید که در پلان کاری سال ۱۴۰۱با در نظرداشت همکاری نهادهای مددرسان به ۷۰۰ هزار خانواده آسیب‌دیده از حوادث طبیعی کمک خواهند کرد.

مسوولان این وزارت می‌افزایند که در سال جاری کمک‌های بشری کشور روسیه، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان را به آسیب دیده‌گان حوادث طبیعی رسانده است.

شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت: «در ۳۴ ولایت برای رسیده‌گی به حوادث طبیعی از طریق مسوفیت‌ها فرستادن حواله دوصد میلیون افغانی رسیده است.»

مسولان این وزارت در این نشست پلان کاری سال آینده وزارت رسیده‌گی به حوادث طبیعی را نیز شریک ساخت که در آن از بازنگری قانون رسیده‌گی به حوادث طبیعی هم یادآوری شده است.

در همین حال، مسولان در وزارت فواعد عامه می‌گوید که به اثر برف باری‌های شدید در کشور شاهراه‌های سالنگ و برخی از ولایت‌های دیگر بسته شده است.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه گفت: «بر اساس تایید منابع محلی، بند بگک و بند باین در ولایت غور در اثر برفباری شدید مسدود شده اما مسافران از طریق راه یکاولنگ به جاهای مصون انتقال داده شدند. همینگونه در بامیان مسیر بازار پنجاب و دشت دیوالی بر روی ترافیک بسته شدند.»

عبیدالله عبید، رییس حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ ها گفت: «این وضعیت تا ۲۴ ساعت آینده نظر به پیش بینی‌ها ادامه پیدا می‌کند از مردم و دریوران خواهش می‌کنیم که تا اطلاع بعدی بطرف این مسیر حرکت نکنند.»

هم‌زمان به این وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که در ۳۴ ولایت و ۷ زون با ۲۱۸ گروپ، در بخش رسیده‌گی به تمام حوادث فعالیت می‌کند تا به حوادث طبیعی رسیده‌گی کنند.

مسوولان: به ۷۰۰ هزار خانواده آسیب‌دیده در سال ۱۴۰۱ کمک می‌کنیم

مسولان در این نشست پلان کاری سال آینده وزارت رسیده‌گی به حوادث طبیعی را نیز شریک ساختند که در آن از بازنگری قانون رسیده‌گی به حوادث طبیعی هم یادآوری شده است.

تصویر بندانگشتی

معین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی در یک نشست خبری می‌گوید که در پلان کاری سال ۱۴۰۱با در نظرداشت همکاری نهادهای مددرسان به ۷۰۰ هزار خانواده آسیب‌دیده از حوادث طبیعی کمک خواهند کرد.

مسوولان این وزارت می‌افزایند که در سال جاری کمک‌های بشری کشور روسیه، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان را به آسیب دیده‌گان حوادث طبیعی رسانده است.

شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت: «در ۳۴ ولایت برای رسیده‌گی به حوادث طبیعی از طریق مسوفیت‌ها فرستادن حواله دوصد میلیون افغانی رسیده است.»

مسولان این وزارت در این نشست پلان کاری سال آینده وزارت رسیده‌گی به حوادث طبیعی را نیز شریک ساخت که در آن از بازنگری قانون رسیده‌گی به حوادث طبیعی هم یادآوری شده است.

در همین حال، مسولان در وزارت فواعد عامه می‌گوید که به اثر برف باری‌های شدید در کشور شاهراه‌های سالنگ و برخی از ولایت‌های دیگر بسته شده است.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه گفت: «بر اساس تایید منابع محلی، بند بگک و بند باین در ولایت غور در اثر برفباری شدید مسدود شده اما مسافران از طریق راه یکاولنگ به جاهای مصون انتقال داده شدند. همینگونه در بامیان مسیر بازار پنجاب و دشت دیوالی بر روی ترافیک بسته شدند.»

عبیدالله عبید، رییس حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ ها گفت: «این وضعیت تا ۲۴ ساعت آینده نظر به پیش بینی‌ها ادامه پیدا می‌کند از مردم و دریوران خواهش می‌کنیم که تا اطلاع بعدی بطرف این مسیر حرکت نکنند.»

هم‌زمان به این وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که در ۳۴ ولایت و ۷ زون با ۲۱۸ گروپ، در بخش رسیده‌گی به تمام حوادث فعالیت می‌کند تا به حوادث طبیعی رسیده‌گی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره