Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامه گفت‌وگوها روی واگذاری بخش فنی میدان‌های هوایی کشور

حکومت سرپرست می گوید که تا اکنون با هیچ کشوری در باره واگذاری بخش فنی میدان های هوایی کشور به نتیجه نرسیده است.

این در حالیست که یک روزنامه ترکی به نقل از خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش کرده که حکومت افغانستان با ترکیه و قطر در حال نزدیک شدن به یک توافق در باره واگذاری بخش فنی میدان هوایی کابل استند.

روزنامه دیلی صباح ترکیه به نقل از خیرالله خیرخواه گزارش داده که قطر و ترکیه گزینه نخست امارت اسلامی برای واگذاری بخش فنی میدان‌ هوایی کابل استند و این دو کشور با حکومت افغانستان در حال نزدیک شدن به یک توافق در باره گرفتن مسوولیت بخش فنی این میدان اند. اما سخنگوی امارت اسلامی می گوید که تا اکنون با هیچ کشوری در این مورد به نتیجه نرسیده اند.

ذبیح الله مجاهد،  سخنگوی امارت اسلامی گفت: «روی این بحث صورت می گیرد تا حال به نتیجه یی نرسیده ایم، کشور های مختلف درخواست کرده اند که این کار را به عهده بگیرد ولی ما کاری خواهیم کرد که در آن نفع افغانستان باشد.»

وزارت خارجه نیز در یک اعلامیه گفته که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت با وزیر خارجه ترکیه در باره قرارداد مسولیت بخش فنی میدان‌های هوایی کشور گفت وگو کرده است.

احمد ضیا تکل،  معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت: «تعهد به این شد که هردو کشورها به شمول کشور قطر از راه یک بحث تخنیکی بر موضوعات باقی مانده بحث خواهند کرد و برای رسیدن به آن تلاش خواهند کرد.»

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که وزیر خارجه ترکیه گفته است در صورتی که خواست های امنیتی آنان برآورده شود، ترکیه و قطر آماده اند که مسوولیت بخش فنی میدان هوایی کابل را به عهده بگیرند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مدیریت میدان‌های هوایی مطابق معیارات بین المللی سازمان بین المللی هوانوردی است که باید مدیریت درست صورت بگیرد و این در حقیقت قطر و ترکیه با تجربه فراوان که دارد می‌تواند چنین کاری را انجام بدهند.»

امام محمد وریماچ، معین پیشین وزارت ترانسپورت گفت: «هرقدر زودتر این قرارداد به پایان برسد به نفع افغانستان است و از بعد تخنیکی هوانوردی افغانستان مجهز می‌شود و با وسایل جدید بخش مصونیت پروازهای بین المللی.»

ترکیه همراه با قطر و یک شرکت امارات متحده عربی در باره گرفتن مسوولیت بخش فنی میدان‌های هوایی افغانستان رقابت دارند و انتظار می رود قرارداد میدان هوایی کابل، مزار، هرات، کندهار و خوست به یکی از این شرکت‌ها واگذار شود.

ادامه گفت‌وگوها روی واگذاری بخش فنی میدان‌های هوایی کشور

سخنگوی امارت اسلامی می گوید که گفت وگوها در این باره ادامه دارند و حکومت افغانستان بر بنیاد منافع ملی تصمیم خواهد گرفت.

Thumbnail

حکومت سرپرست می گوید که تا اکنون با هیچ کشوری در باره واگذاری بخش فنی میدان های هوایی کشور به نتیجه نرسیده است.

این در حالیست که یک روزنامه ترکی به نقل از خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش کرده که حکومت افغانستان با ترکیه و قطر در حال نزدیک شدن به یک توافق در باره واگذاری بخش فنی میدان هوایی کابل استند.

روزنامه دیلی صباح ترکیه به نقل از خیرالله خیرخواه گزارش داده که قطر و ترکیه گزینه نخست امارت اسلامی برای واگذاری بخش فنی میدان‌ هوایی کابل استند و این دو کشور با حکومت افغانستان در حال نزدیک شدن به یک توافق در باره گرفتن مسوولیت بخش فنی این میدان اند. اما سخنگوی امارت اسلامی می گوید که تا اکنون با هیچ کشوری در این مورد به نتیجه نرسیده اند.

ذبیح الله مجاهد،  سخنگوی امارت اسلامی گفت: «روی این بحث صورت می گیرد تا حال به نتیجه یی نرسیده ایم، کشور های مختلف درخواست کرده اند که این کار را به عهده بگیرد ولی ما کاری خواهیم کرد که در آن نفع افغانستان باشد.»

وزارت خارجه نیز در یک اعلامیه گفته که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت با وزیر خارجه ترکیه در باره قرارداد مسولیت بخش فنی میدان‌های هوایی کشور گفت وگو کرده است.

احمد ضیا تکل،  معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت: «تعهد به این شد که هردو کشورها به شمول کشور قطر از راه یک بحث تخنیکی بر موضوعات باقی مانده بحث خواهند کرد و برای رسیدن به آن تلاش خواهند کرد.»

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که وزیر خارجه ترکیه گفته است در صورتی که خواست های امنیتی آنان برآورده شود، ترکیه و قطر آماده اند که مسوولیت بخش فنی میدان هوایی کابل را به عهده بگیرند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مدیریت میدان‌های هوایی مطابق معیارات بین المللی سازمان بین المللی هوانوردی است که باید مدیریت درست صورت بگیرد و این در حقیقت قطر و ترکیه با تجربه فراوان که دارد می‌تواند چنین کاری را انجام بدهند.»

امام محمد وریماچ، معین پیشین وزارت ترانسپورت گفت: «هرقدر زودتر این قرارداد به پایان برسد به نفع افغانستان است و از بعد تخنیکی هوانوردی افغانستان مجهز می‌شود و با وسایل جدید بخش مصونیت پروازهای بین المللی.»

ترکیه همراه با قطر و یک شرکت امارات متحده عربی در باره گرفتن مسوولیت بخش فنی میدان‌های هوایی افغانستان رقابت دارند و انتظار می رود قرارداد میدان هوایی کابل، مزار، هرات، کندهار و خوست به یکی از این شرکت‌ها واگذار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره