Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشاورزان در بلخ خواهان رسیده‌گی به مشکلات شان شدند

شماری از کشاورزان در ولسوالی شولگره بلخ می‌گویند که همه ساله از آفت‌های زراعتی زیان می‌بینند و خواهان از میان برداشتن این معضل استند.

آنان می‌گویند که هر سال کشت گندم‌شان دچار آفتی به نام قارچ می‌شود که سبب کاهش محصولات گندم می‌گردد.

کشاورزان تاکید می‎‌ورزند که از هر جریب زمین تا پنج بخار گندم برداشت می‌کنند اما این رقم به علت آفت‌های نباتی تا چهل درصد کاهش یافته‌است.

محمدامین، کشاورز گفت: «بدبختانه در سال‌های فعلی که همین امراض و آفات‌های که رشد کردند حاصلات ما بسیار پایین آمد، در حدود ۳۵ سیر الی ۴۰ سیر.»

اسدالله، کشاورز گفت: «مردم شولگر بیشتر گندم، سایبین، پخته و جواری کشت می‌کنند.»

در ولسوالی شولگره بلخ بیش از چهل‌هزار جریب زمین زراعتی آبی وجود دارد اما کمبود آب و نبود جاده‌های معیاری برای انتقال فرآورده‌های کشاورزی از چالش‌های اصلی کشاورزان این ولسوالی است.

مولوی فاروق، ولسوال شولگره گفت: «کود کیمیاوی قیمت شده و حاصلات زمین‌ها کم شده است.»

از سویی هم، اینجا همایشی برای گرامی‌داشت از روز دهقان و توزیع تخم‌های اصلاح شده سویابین برای کشاورزان برگزار شده‌است.

اصغرحسین، برگزار کننده همایش گفت: «مردم خیلی احتیاج به آب و کودکیمیاوی داردند، در شهر آب زیاد است.»

آمار ریاست زراعت بلخ نشان می‌دهد که این ولایت  ۸۵هزار هکتار زمین آبی و ۶۵هزار هکتار زمین للمی برای کشت دارد اما آفت‌های نباتی بیش‌ترین زیان مالی را به کشاورزان این ولایت وارد می‌کند.

کشاورزان در بلخ خواهان رسیده‌گی به مشکلات شان شدند

آنان می‌گویند که هر سال کشت گندم‌شان دچار آفتی به نام قارچ می‌شود که سبب کاهش محصولات گندم می‌گردد.

Thumbnail

شماری از کشاورزان در ولسوالی شولگره بلخ می‌گویند که همه ساله از آفت‌های زراعتی زیان می‌بینند و خواهان از میان برداشتن این معضل استند.

آنان می‌گویند که هر سال کشت گندم‌شان دچار آفتی به نام قارچ می‌شود که سبب کاهش محصولات گندم می‌گردد.

کشاورزان تاکید می‎‌ورزند که از هر جریب زمین تا پنج بخار گندم برداشت می‌کنند اما این رقم به علت آفت‌های نباتی تا چهل درصد کاهش یافته‌است.

محمدامین، کشاورز گفت: «بدبختانه در سال‌های فعلی که همین امراض و آفات‌های که رشد کردند حاصلات ما بسیار پایین آمد، در حدود ۳۵ سیر الی ۴۰ سیر.»

اسدالله، کشاورز گفت: «مردم شولگر بیشتر گندم، سایبین، پخته و جواری کشت می‌کنند.»

در ولسوالی شولگره بلخ بیش از چهل‌هزار جریب زمین زراعتی آبی وجود دارد اما کمبود آب و نبود جاده‌های معیاری برای انتقال فرآورده‌های کشاورزی از چالش‌های اصلی کشاورزان این ولسوالی است.

مولوی فاروق، ولسوال شولگره گفت: «کود کیمیاوی قیمت شده و حاصلات زمین‌ها کم شده است.»

از سویی هم، اینجا همایشی برای گرامی‌داشت از روز دهقان و توزیع تخم‌های اصلاح شده سویابین برای کشاورزان برگزار شده‌است.

اصغرحسین، برگزار کننده همایش گفت: «مردم خیلی احتیاج به آب و کودکیمیاوی داردند، در شهر آب زیاد است.»

آمار ریاست زراعت بلخ نشان می‌دهد که این ولایت  ۸۵هزار هکتار زمین آبی و ۶۵هزار هکتار زمین للمی برای کشت دارد اما آفت‌های نباتی بیش‌ترین زیان مالی را به کشاورزان این ولایت وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره