Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی لغمان: هیچ گروه مسلح مخالف حکومت در این ولایت وجود ندارد

والی لغمان می‌گوید که هیچ گروه مخالف مسلح دولت در این ولایت وجود ندارد.

زین العابدین، والی لغمان می‌افزاید که در ماه‌های اول امارت اسلامی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت مردم از حضور افراد وابسته به داعش و جبهه مقاومت نگران بودند، اما با عملی شدن فرمان عفو عمومی این گونه افراد با امارت اسلامی یکجا شدند.

زین العابدین عابد، والی لغمان گفت: «از آن روز تا امروز که هفت ماه پوره می‌شود، الاحمدالله ما هیچ واقعه بد نداریم.»

والی لغمان می‌گوید که برخی از پروژه‌های توسعه‌یی نیز در این ولایت آغاز شده اند.

زین العابدین عابد، والی لغمان گفت: «اگر دهقانان است، اگر دوکانداران است و یا اگر مردم تجارت پیشه و یا کسبه‌کاران است، و اگر بخش تعلیمی، و یا صحت است، در تمام بخش‌ها و کارها سکتگی به میان نیامده است.»

از سوی دیگر باشنده‌گان لغمان از مقام‌های محلی این ولایت خواست‌هایی دارند.

ابراهیم، باشنده لغمان گفت: «خواست من به عنوان یک جوان ولایت لغمان از حکومت مرکزی این است که به مردم لغمان توجه بکنند و در قسمت پروژه‌های توسعه‌یی گام بردارد.»

نقیب الله سعیدی، باشنده لغمان گفت: «دیگر ما نمی‌خواهیم که کودکان ما و خودما در جنگ بزرگ شویم و در جنگ زنده‌گی بکنیم، بناء خواست ما این است که بعد از این حتی دیگر نام جنگ گرفته نشود.»

مقام‌های محلی لغمان نیز از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که در تامین امنیت روستاهای‌شان با نیروهای امارت اسلامی همکار باشند.

والی لغمان: هیچ گروه مسلح مخالف حکومت در این ولایت وجود ندارد

به گفته او هر چند گزارش‌های فعالیت‌های گروه های مخالفان مسلح دولت در این ولایت وجود داشت اما هیچ گونه فعالیت آنها دیده نشده است.

تصویر بندانگشتی

والی لغمان می‌گوید که هیچ گروه مخالف مسلح دولت در این ولایت وجود ندارد.

زین العابدین، والی لغمان می‌افزاید که در ماه‌های اول امارت اسلامی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت مردم از حضور افراد وابسته به داعش و جبهه مقاومت نگران بودند، اما با عملی شدن فرمان عفو عمومی این گونه افراد با امارت اسلامی یکجا شدند.

زین العابدین عابد، والی لغمان گفت: «از آن روز تا امروز که هفت ماه پوره می‌شود، الاحمدالله ما هیچ واقعه بد نداریم.»

والی لغمان می‌گوید که برخی از پروژه‌های توسعه‌یی نیز در این ولایت آغاز شده اند.

زین العابدین عابد، والی لغمان گفت: «اگر دهقانان است، اگر دوکانداران است و یا اگر مردم تجارت پیشه و یا کسبه‌کاران است، و اگر بخش تعلیمی، و یا صحت است، در تمام بخش‌ها و کارها سکتگی به میان نیامده است.»

از سوی دیگر باشنده‌گان لغمان از مقام‌های محلی این ولایت خواست‌هایی دارند.

ابراهیم، باشنده لغمان گفت: «خواست من به عنوان یک جوان ولایت لغمان از حکومت مرکزی این است که به مردم لغمان توجه بکنند و در قسمت پروژه‌های توسعه‌یی گام بردارد.»

نقیب الله سعیدی، باشنده لغمان گفت: «دیگر ما نمی‌خواهیم که کودکان ما و خودما در جنگ بزرگ شویم و در جنگ زنده‌گی بکنیم، بناء خواست ما این است که بعد از این حتی دیگر نام جنگ گرفته نشود.»

مقام‌های محلی لغمان نیز از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که در تامین امنیت روستاهای‌شان با نیروهای امارت اسلامی همکار باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره