Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۳۷۴ میلیون دالری بریتانیا به افغانستان در آستانه نشست ژنو

بریتانیا اعلام کرده است که ۳۷۴ میلیون دالر را به افغانستان در بخش‌های فراهم سازی مواد غذایی و پشتیبانی‌های اضطراری بهداشتی فراهم می‌کند.

بریتانیا در زمانی این بسته کمکی را اعلام کرده است که است که قرار است فردا یک نشست مجازی برای گردآوری کمک به افغانستان برگزار شود. بریتانیا یکی از برگزار کننده‌گان این نشست می‌باشد.

لیز تروس، وزیر خارجه بریتانیا گفته است: «بریتانیا در حال گردهم آوردن کشورها در پشتیبانی از مردم افغانستان تا و در راستای فراهم سازی مواد غذایی، سرپناهو تجهیزات پزشکی برای مردم افغانستان تلاش دارد. همراه با متحدان و شرکای مان، ما می‌توانیم کار بیشتری برای کمک به افغانستان انجام دهیم و این کار را خواهیم کرد.»

از سویی هم، قرار است فردا یک نشست مجازی به میزبانی سازمان ملل، قطر، بریتانیا و آلمان برای گردآوری چهار اعشاریه چهار میلیارد دالر به افغانستان برگزار شود.

این نشست به رهبری آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برگزار می‌شود.

کمک ۳۷۴ میلیون دالری بریتانیا به افغانستان در آستانه نشست ژنو

قرار است فردا نشستی برای گردآوری کمک‌های بیشتر بشردوستانه برای افغانستان در ژنو برگزار شود.

Thumbnail

بریتانیا اعلام کرده است که ۳۷۴ میلیون دالر را به افغانستان در بخش‌های فراهم سازی مواد غذایی و پشتیبانی‌های اضطراری بهداشتی فراهم می‌کند.

بریتانیا در زمانی این بسته کمکی را اعلام کرده است که است که قرار است فردا یک نشست مجازی برای گردآوری کمک به افغانستان برگزار شود. بریتانیا یکی از برگزار کننده‌گان این نشست می‌باشد.

لیز تروس، وزیر خارجه بریتانیا گفته است: «بریتانیا در حال گردهم آوردن کشورها در پشتیبانی از مردم افغانستان تا و در راستای فراهم سازی مواد غذایی، سرپناهو تجهیزات پزشکی برای مردم افغانستان تلاش دارد. همراه با متحدان و شرکای مان، ما می‌توانیم کار بیشتری برای کمک به افغانستان انجام دهیم و این کار را خواهیم کرد.»

از سویی هم، قرار است فردا یک نشست مجازی به میزبانی سازمان ملل، قطر، بریتانیا و آلمان برای گردآوری چهار اعشاریه چهار میلیارد دالر به افغانستان برگزار شود.

این نشست به رهبری آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره