Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منع استفاده از ارزهای خارجی در دادو ستد روزانه در بازارهای نیمروز

بانک مرکزی برای ترویج پول افغانی، استفاده از هرگونه ارزهای خارجی را در ولایت نیمروز ممنوع اعلام کرده است. بیش از نود درصد داد و ستد روزانه در نیمروز با تومان ایرانی انجام می‌شود، اما مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند پس از این با کسانی که در داد وستد از ارزهای خارجی کار بگیرد به گونه جدی برخورد خواهد شد.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی گفت: «ما اقدام اخیر در ولایت نیمروز را می‌ستاییم و از تمام هموطنان عزیز ما می‌خواهیم که در داد و ستد داخلی خود و معاملات تجارتی خود از استفاده پول افغانی سود ببرند.»

در همین حال، باشنده‌گان نیمروز با اینکه از محدودیت در برابر استفاده از تومان ایرانی در این ولایت استقبال می‌کنند اما تاکید می‌ورزند که برچیدن یکباره‌گی تومان از بازار شهر زرنج ممکن نیست.

نعمت الله، دوکاندار در شهر زرنج گفت: «این کار را باید روی یک برنامه به پیش ببرند بخاطر که تمام مردم با پول ایران سروکار دارند.»

عبدالغفار تاجیک، باشنده نیمروز گفت: «پول ما را قبول ندارند، وقتی پول افغانی را به بازار ببریم برای ما چیزی نمی‌دهد اگر یک لک روپه افغانی را هم ببریم برای ما یک چیزی هم با آن نمی دهد.»

 از سویی هم، برخی آگاهان اقتصادی جایگزین شدن پول افغانی در بدل ارزهای خارجی را در دادوستدها و کارهای تجارتی به سود اقتصاد کشور می‌دانند.

 محمد حسن مختار، آگاه امور اقتصادی گفت: «وقتی که پول خارجی و یا تومان از معاملات روزانه نمیروز حذف شود جاگزین آن می‌تواند پول افغانی ما باشد و پول افغانی ما در گردش شود.»

ده‌ها سال می‌شود که باشنده‌گان ولایت نیمروز در دادوستد و کارهای تجارتی شان از تومان ایرانی استفاده می‌کنند. بسیاری از باشنده‌گان این ولایت هم مرز با ایران با پول افغانی نا آشنا استند. در سال‌های گذشته حکومت پیشین نیز بارها استفاده از پول ایرانی را در نیمروز ممنوع کرده بود اما آن اقدامات کارساز نبود.

منع استفاده از ارزهای خارجی در دادو ستد روزانه در بازارهای نیمروز

 از سویی هم، برخی آگاهان اقتصادی جایگزین شدن پول افغانی در بدل ارزهای خارجی را در دادوستدها و کارهای تجارتی به سود اقتصاد کشور می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی برای ترویج پول افغانی، استفاده از هرگونه ارزهای خارجی را در ولایت نیمروز ممنوع اعلام کرده است. بیش از نود درصد داد و ستد روزانه در نیمروز با تومان ایرانی انجام می‌شود، اما مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند پس از این با کسانی که در داد وستد از ارزهای خارجی کار بگیرد به گونه جدی برخورد خواهد شد.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی گفت: «ما اقدام اخیر در ولایت نیمروز را می‌ستاییم و از تمام هموطنان عزیز ما می‌خواهیم که در داد و ستد داخلی خود و معاملات تجارتی خود از استفاده پول افغانی سود ببرند.»

در همین حال، باشنده‌گان نیمروز با اینکه از محدودیت در برابر استفاده از تومان ایرانی در این ولایت استقبال می‌کنند اما تاکید می‌ورزند که برچیدن یکباره‌گی تومان از بازار شهر زرنج ممکن نیست.

نعمت الله، دوکاندار در شهر زرنج گفت: «این کار را باید روی یک برنامه به پیش ببرند بخاطر که تمام مردم با پول ایران سروکار دارند.»

عبدالغفار تاجیک، باشنده نیمروز گفت: «پول ما را قبول ندارند، وقتی پول افغانی را به بازار ببریم برای ما چیزی نمی‌دهد اگر یک لک روپه افغانی را هم ببریم برای ما یک چیزی هم با آن نمی دهد.»

 از سویی هم، برخی آگاهان اقتصادی جایگزین شدن پول افغانی در بدل ارزهای خارجی را در دادوستدها و کارهای تجارتی به سود اقتصاد کشور می‌دانند.

 محمد حسن مختار، آگاه امور اقتصادی گفت: «وقتی که پول خارجی و یا تومان از معاملات روزانه نمیروز حذف شود جاگزین آن می‌تواند پول افغانی ما باشد و پول افغانی ما در گردش شود.»

ده‌ها سال می‌شود که باشنده‌گان ولایت نیمروز در دادوستد و کارهای تجارتی شان از تومان ایرانی استفاده می‌کنند. بسیاری از باشنده‌گان این ولایت هم مرز با ایران با پول افغانی نا آشنا استند. در سال‌های گذشته حکومت پیشین نیز بارها استفاده از پول ایرانی را در نیمروز ممنوع کرده بود اما آن اقدامات کارساز نبود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره