Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه انفجار در کابل؛ یک مرکز آموزشی و یک مکتب آماج قرار گرفتند

کابل امروز (سه شنبه) گواه سه انفجار مرگبار بود. انفجار نخست در برابر آموزشگاه ممتاز در منطقه قلعه نو دشت برچی رخ داد و اندکی بعد دو انفجار پی در پی دیگر در برابر مکتب «عبدالرحیم شهید» در ناحیه هژدهم شهر کابل هنگامی رخ دادند که دانش آموزان در حال بیرون شدن از مکتب بودند.

شماری از دانش آموزان مکتب «عبدالرحیم شهید» چگونه گی رخ دادن این رویداد را این گونه روایت می‌کنند.

رحمت الله، دانش آموز و گواه رویداد، گفت: «نفرها داخل جوی، در کنار جوی افتاده بودند. از کسی دست و از کسی دیگر پای شان قطع شده بود.»

اقلیمه، دانش آموز دیگر، می‌گوید: ««آنان با امید و انگیزه به مکتب رفته بودند که درس بخوانند. لباس‌های سفید شان کفن شان شد.»

منابع امنیتی میگویند که این انفجارها برخاسته از ماین های جاسازی شده بودند.

به گفته باشنده گان محل انفجار نخست به اندازه نیرومند بود که حتا به خانه های نزدیک محل زیان رسانده است.

هارون، باشنده محل، گفت:«می‌خواستیم که انتقال بدهیم، پنج دقیقه گذشته بود که انفجار دومی در آخر همین کوچه که ما زخمی‌ها را انتقال می دادیم، اتفاق افتاد.»

نوید، گواه رویداد، می گوید: «بچه خاله‌ام در این مکتب است، مادراش زیاد تشویش دارد. من دنبال او آمدم، اما کسی مرا نگذاشت پیش بروم.»

«مکتب عبدالرحیم شهید» یکی از مکتب های دولتی در غرب کابل است و از بزرگ‌ترین مکتب های افغانستان به شمار میرود. باشنده گان محل ادعا می‌کنند که این مکتب چندین بار تهدید دریافت کرده بود.

فرماندهی پولیس کابل جان باختن شش تن و زخمی شدن یازده تن دیگر را در این رویداد ها تایید می کند اما گواهان رویداد شمار جان باخته گان و زخمیان این رویداد ها را بیشتر از این می گویند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«تیم بررسی و نیروهای امنیتی به محل رویداد آمده اند، معلومات ما مه تکمیل شد، با شما شریک می سازیم.»

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این انفجار ها را نپذیرفته است.

سه انفجار در کابل؛ یک مرکز آموزشی و یک مکتب آماج قرار گرفتند

فرماندهی امنیه کابل جان باختن ۶ تن و زخمی شدن ۱۱ تن دیگر را در این رویداد ها تایید می‌کند، اما گواهان رویداد شمار جان باخته‌گان و زخمیان این رویدادها را بیشتر از این می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

کابل امروز (سه شنبه) گواه سه انفجار مرگبار بود. انفجار نخست در برابر آموزشگاه ممتاز در منطقه قلعه نو دشت برچی رخ داد و اندکی بعد دو انفجار پی در پی دیگر در برابر مکتب «عبدالرحیم شهید» در ناحیه هژدهم شهر کابل هنگامی رخ دادند که دانش آموزان در حال بیرون شدن از مکتب بودند.

شماری از دانش آموزان مکتب «عبدالرحیم شهید» چگونه گی رخ دادن این رویداد را این گونه روایت می‌کنند.

رحمت الله، دانش آموز و گواه رویداد، گفت: «نفرها داخل جوی، در کنار جوی افتاده بودند. از کسی دست و از کسی دیگر پای شان قطع شده بود.»

اقلیمه، دانش آموز دیگر، می‌گوید: ««آنان با امید و انگیزه به مکتب رفته بودند که درس بخوانند. لباس‌های سفید شان کفن شان شد.»

منابع امنیتی میگویند که این انفجارها برخاسته از ماین های جاسازی شده بودند.

به گفته باشنده گان محل انفجار نخست به اندازه نیرومند بود که حتا به خانه های نزدیک محل زیان رسانده است.

هارون، باشنده محل، گفت:«می‌خواستیم که انتقال بدهیم، پنج دقیقه گذشته بود که انفجار دومی در آخر همین کوچه که ما زخمی‌ها را انتقال می دادیم، اتفاق افتاد.»

نوید، گواه رویداد، می گوید: «بچه خاله‌ام در این مکتب است، مادراش زیاد تشویش دارد. من دنبال او آمدم، اما کسی مرا نگذاشت پیش بروم.»

«مکتب عبدالرحیم شهید» یکی از مکتب های دولتی در غرب کابل است و از بزرگ‌ترین مکتب های افغانستان به شمار میرود. باشنده گان محل ادعا می‌کنند که این مکتب چندین بار تهدید دریافت کرده بود.

فرماندهی پولیس کابل جان باختن شش تن و زخمی شدن یازده تن دیگر را در این رویداد ها تایید می کند اما گواهان رویداد شمار جان باخته گان و زخمیان این رویداد ها را بیشتر از این می گویند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«تیم بررسی و نیروهای امنیتی به محل رویداد آمده اند، معلومات ما مه تکمیل شد، با شما شریک می سازیم.»

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این انفجار ها را نپذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره