Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان نجات کودکان از بحران غذایی در افغانستان

در ادامه نگرانی‌های جهانی در باره اوضاع بد اقتصادی در افغانستان، سازمان نجات کودکان می‌گوید که افغانستان بدترین بحران غذایی را تجربه می‌کند و بیش از ۵ میلیون کودک در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند.

به گفته این سازمان از هر سه کودک، دو کودک در افغانستان غذای کافی نمی‌خورند.

این سازمان می‌افزاید در اوضاع کنونی زنده‌گی دوازده میلیون کودک در افغانستان به زراعت بستگی دارد، اما خانواده‌های آنان به علت خشکسالی با چالش‌های فراوانی اقتصادی روبرو اند.

کریس نیامندی، رییس سازمان صندوق نجات کودکان، گفت: «کمک‌های بشردوستانه می‌تواند نیازهای فوری را کاهش دهد، اما نمی‌تواند اقتصاد را رونق بخشد. تا زمانی که به بحران اقتصادی رسیده‌گی نکنیم و با توجه به اینکه بخش زیادی از کشور در آستانه قحطی قرار دارد، خانواده‌‌ها چاره‌یی جز برداشتن گام‌های ناامید کننده‌یی مانند فروش فرزندان یا فرستادن آنان به کار، نخواهند داشت.»

در همین حال، برخی از فعالان حقوق کودکان می‌گویند که سازمان‌های بین المللی باید در راستای مصونیت کودکان توجه جدی داشته باشند.

حمیرا فرهنگ‌یار، فعال حقوق کودکان، گفت: «کشاورزانی که امروز در حالت خشکسالی قرار گرفته اند باید برای آنها زمینه آبیاری زمین‌های شان مساعد شود تا بتوانند اطفال شان رشد کنند.»

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان، گفت: «تا زمانی که راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بوجود نیاید، اینگونه بحران‌ها و این وضعیت می‌تواند تاثیرات بسیار منفی را در کوتاه مدت و دراز مدت بالای وضعیت کودکان در افغانستان داشته باشد.»

یکی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید که از بهر جلوگیری از خشکسالی، آب‌های کشور باید مدیریت شود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی گفت: «در صورت دوام خشکسالی‌ها این وضعیت می‌تواند مردم افغانستان را خصوصا کودکان را متضرر بسازد، بناء من فکر می‌کنم که حکومت افغانستان در این قسمت تلاش بکند تا با مدیریت آب‌ها و ایجاد شبکه‌های آبیاری مشکل بی‌آبی و یا کم آبی را در افغانستان حل بسازد.»

در این گزارش همچنان آمده است، که اثرهای منفی تغییرات اقلیمی در حال بیشتر شدن است و کره زمین با گذشت هر روز در حال گرم تر شدن است،  و از همین رو افغانستان تغییرات شدیدی اقلیمی را تجربه می‌کند.

نگرانی سازمان نجات کودکان از بحران غذایی در افغانستان

سازمان نجات کودکان می‌گوید که از هر سه کودک در افغانستان دو تن آنان به غذای کافی دسترسی ندارند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه نگرانی‌های جهانی در باره اوضاع بد اقتصادی در افغانستان، سازمان نجات کودکان می‌گوید که افغانستان بدترین بحران غذایی را تجربه می‌کند و بیش از ۵ میلیون کودک در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند.

به گفته این سازمان از هر سه کودک، دو کودک در افغانستان غذای کافی نمی‌خورند.

این سازمان می‌افزاید در اوضاع کنونی زنده‌گی دوازده میلیون کودک در افغانستان به زراعت بستگی دارد، اما خانواده‌های آنان به علت خشکسالی با چالش‌های فراوانی اقتصادی روبرو اند.

کریس نیامندی، رییس سازمان صندوق نجات کودکان، گفت: «کمک‌های بشردوستانه می‌تواند نیازهای فوری را کاهش دهد، اما نمی‌تواند اقتصاد را رونق بخشد. تا زمانی که به بحران اقتصادی رسیده‌گی نکنیم و با توجه به اینکه بخش زیادی از کشور در آستانه قحطی قرار دارد، خانواده‌‌ها چاره‌یی جز برداشتن گام‌های ناامید کننده‌یی مانند فروش فرزندان یا فرستادن آنان به کار، نخواهند داشت.»

در همین حال، برخی از فعالان حقوق کودکان می‌گویند که سازمان‌های بین المللی باید در راستای مصونیت کودکان توجه جدی داشته باشند.

حمیرا فرهنگ‌یار، فعال حقوق کودکان، گفت: «کشاورزانی که امروز در حالت خشکسالی قرار گرفته اند باید برای آنها زمینه آبیاری زمین‌های شان مساعد شود تا بتوانند اطفال شان رشد کنند.»

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان، گفت: «تا زمانی که راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بوجود نیاید، اینگونه بحران‌ها و این وضعیت می‌تواند تاثیرات بسیار منفی را در کوتاه مدت و دراز مدت بالای وضعیت کودکان در افغانستان داشته باشد.»

یکی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید که از بهر جلوگیری از خشکسالی، آب‌های کشور باید مدیریت شود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی گفت: «در صورت دوام خشکسالی‌ها این وضعیت می‌تواند مردم افغانستان را خصوصا کودکان را متضرر بسازد، بناء من فکر می‌کنم که حکومت افغانستان در این قسمت تلاش بکند تا با مدیریت آب‌ها و ایجاد شبکه‌های آبیاری مشکل بی‌آبی و یا کم آبی را در افغانستان حل بسازد.»

در این گزارش همچنان آمده است، که اثرهای منفی تغییرات اقلیمی در حال بیشتر شدن است و کره زمین با گذشت هر روز در حال گرم تر شدن است،  و از همین رو افغانستان تغییرات شدیدی اقلیمی را تجربه می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره