Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فایق از حمله‌های پاکستان در شورای امنیت شکایت کرده است

پس از واکنش‌های داخلی و خارجی و نیز اعتراض‌های شماری از شهروندان کشور در پیوند به حمله‌های هوایی پاکستان بر بخش‌های از ولایت‌های کنر و خوست، اکنون سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از نقض حریم افغانستان از سوی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت رسمی کرده است.

نصیر احمد فایق می‌گوید که حمله‌های هوایی پاکستان بر خانه‌های مردم در ولایت‌های کنر و خوست، نقض آشکار حریم افغانستان از سوی آن کشور است.

نصیر احمد فایق، سرپرست افغانستان در سازمان ملل متحد در تویتی، گفت: «نماینده‌گی دایمی افغانستان از حملات هوایی پاکستان بالای منازل رهایشی در ولایات کنر و خوست که منجر به کشته و زخمی شدن افراد ملکی گردید و از نقض آشکار حریم افغانستان توسط پاکستان رسما به شورای امنیت شکایت نمود و تقاضای توقف فوری و رسیده‌گی آن در مطابقت با اصول منشور ملل متحد را نمود.»

از سویی هم، منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها در برنامه اعتراضی در منطقه بنو، خواهان بررسی جدی در باره حملات هوایی پاکستان بر بخش‌های از کنر و خوست شده است.

منظور پشتین، رهبرجنبش حفاظت از پشتون‌ها گفت: «ما از حکومت جدید می‌خواهیم حکومتی که ادعا می‌کند که ما خودمختار هستیم و هر فیصله کرده می‌توانیم و هیچ کسی در فیصله ما مداخله کرده نمی‌تواند، اگر واقعن چنین است، جناب شهباز شریف صاحب به ثابت کردن این، این گردهمایی به شما فرصت می‌دهد که در بیست و چهار ساعت قطعنامه‌یی این گردهمایی را فیصله کنید.»

در دو دهه پسین این نخستین بار است که نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای نخستین بار از نقض حریم افغانستان از سوی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت رسمی می‌کند.

حالا پرسش اینجاست که در شرایط کنونی این شکایت رسمی نتیجه مثبت به دنبال دارد یاخیر؟

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین الملل، گفت: «من فکر می‌کنم که افغانستان و نماینده افغانستان در یک موقعیت خوب امروز قرار ندارد که چنین عملکرد شان نتیجه بدهد و همچنان در گذشته چنین اقداماتی صورت گرفته و نتیجه اش تا به امروز معلوم نیست.»

عزیز معارج، دپیلومات پیشین، گفت: «بر بنیاد اصول دیپلوماتیک پس از حملات پاکستان به خوست و کنر که سفیر این کشور از سوی وزارت خارجه احضار شد، بناء شکایت در سازمان ملل متحد یک راه اصولی است.»

همزمان با این، کابل می‌گوید آنچه را که نصیر احمد فایق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است، از آدرس شخصی او است و هیچ  پیوندی با امارت اسلامی ندارد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی افغانستان از آدرس وزارت خارجه و همچنان از آدرس سخنگوی امارت اسلامی واکنش خود را داشته است و آنچه را که آقای فایق گفته از آدرس شخصی وی است و او از دولت افغانستان نماینده‌گی نمی‌کند.»

پیش از این وزارت خارجه امارت اسلامی در اعتراض به حملات اخیر از پاکستان به برخی مناطق در خوست و کنر منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل را به وزارت امور خارجه احضار کرده بود.

در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های شرقی افغانستان، بیش از چهل غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از بیست تن دیگر زخمی شده‌ اند.

فایق از حمله‌های پاکستان در شورای امنیت شکایت کرده است

در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های شرقی افغانستان، بیش از چهل غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از بیست تن دیگر زخمی شده‌ اند.

Thumbnail

پس از واکنش‌های داخلی و خارجی و نیز اعتراض‌های شماری از شهروندان کشور در پیوند به حمله‌های هوایی پاکستان بر بخش‌های از ولایت‌های کنر و خوست، اکنون سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از نقض حریم افغانستان از سوی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت رسمی کرده است.

نصیر احمد فایق می‌گوید که حمله‌های هوایی پاکستان بر خانه‌های مردم در ولایت‌های کنر و خوست، نقض آشکار حریم افغانستان از سوی آن کشور است.

نصیر احمد فایق، سرپرست افغانستان در سازمان ملل متحد در تویتی، گفت: «نماینده‌گی دایمی افغانستان از حملات هوایی پاکستان بالای منازل رهایشی در ولایات کنر و خوست که منجر به کشته و زخمی شدن افراد ملکی گردید و از نقض آشکار حریم افغانستان توسط پاکستان رسما به شورای امنیت شکایت نمود و تقاضای توقف فوری و رسیده‌گی آن در مطابقت با اصول منشور ملل متحد را نمود.»

از سویی هم، منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها در برنامه اعتراضی در منطقه بنو، خواهان بررسی جدی در باره حملات هوایی پاکستان بر بخش‌های از کنر و خوست شده است.

منظور پشتین، رهبرجنبش حفاظت از پشتون‌ها گفت: «ما از حکومت جدید می‌خواهیم حکومتی که ادعا می‌کند که ما خودمختار هستیم و هر فیصله کرده می‌توانیم و هیچ کسی در فیصله ما مداخله کرده نمی‌تواند، اگر واقعن چنین است، جناب شهباز شریف صاحب به ثابت کردن این، این گردهمایی به شما فرصت می‌دهد که در بیست و چهار ساعت قطعنامه‌یی این گردهمایی را فیصله کنید.»

در دو دهه پسین این نخستین بار است که نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای نخستین بار از نقض حریم افغانستان از سوی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت رسمی می‌کند.

حالا پرسش اینجاست که در شرایط کنونی این شکایت رسمی نتیجه مثبت به دنبال دارد یاخیر؟

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین الملل، گفت: «من فکر می‌کنم که افغانستان و نماینده افغانستان در یک موقعیت خوب امروز قرار ندارد که چنین عملکرد شان نتیجه بدهد و همچنان در گذشته چنین اقداماتی صورت گرفته و نتیجه اش تا به امروز معلوم نیست.»

عزیز معارج، دپیلومات پیشین، گفت: «بر بنیاد اصول دیپلوماتیک پس از حملات پاکستان به خوست و کنر که سفیر این کشور از سوی وزارت خارجه احضار شد، بناء شکایت در سازمان ملل متحد یک راه اصولی است.»

همزمان با این، کابل می‌گوید آنچه را که نصیر احمد فایق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است، از آدرس شخصی او است و هیچ  پیوندی با امارت اسلامی ندارد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی افغانستان از آدرس وزارت خارجه و همچنان از آدرس سخنگوی امارت اسلامی واکنش خود را داشته است و آنچه را که آقای فایق گفته از آدرس شخصی وی است و او از دولت افغانستان نماینده‌گی نمی‌کند.»

پیش از این وزارت خارجه امارت اسلامی در اعتراض به حملات اخیر از پاکستان به برخی مناطق در خوست و کنر منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل را به وزارت امور خارجه احضار کرده بود.

در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های شرقی افغانستان، بیش از چهل غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از بیست تن دیگر زخمی شده‌ اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره