Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله به نمازگزاران؛ انفجار مزارشریف ده‌ها کشته و زخمی برجا ماند

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که ۳۱ نمازگزار در انفجار روز پنج‌شنبه در مسجد "سه دکان" در شهر مزار شریف جان باخته و نزدیک به ۹۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ می‌گوید که این انفجار برخاسته از جاسازی مواد انفجاری در داخل مسجد بوده که دقیق هنگامی رخ داد که نمازگزاران در حال ادای نماز ظهر بوده‌اند.

مسجد سه دکان در قلب شهر مزارشریف نزدیک به زیارتگاه حضرت علی موقعیت دارد.

سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ گفته است: «صرف اینقدر گفته می‌توانیم که همین انفجاری که صورت گرفته از اثر مواد انفجاری بوده است.»

آصف وزیری، اما در رابطه به آمار قربانیان چنین گفته است: «بدبختانه ۲۵ تن از هم‌وطنان ما در این رویداد شهید و زخمی شده‌اند، تقریبا ده نفرشان شهید و پانزده نفر دیگر هم زخم برداشتند.»

اما گواهان رویداد می‌گویند که در این انفجار، ده‌ها نمازگزار جان باخته‌اند و نزدیک به صد تن دیگر زخم برداشته‌اند.

ادریس یکی از زخمیان رویداد مرگ‌بار این انفجار است. او که از ناحیه دست زخم برداشته‌است، به طلوع‌نیوز گفت: «در همین حادثه که در مسجد رخ داد، من همینجا بودم این ۲۵ و ۲۰ نفر که می‌گویند توطئه (دروغ) است، صف اول و دوم نماز کلا از بین رفتند، صف سوم و چهارم کمی سالم مانده بودند.»

گواهان رویداد می‌افزایند که در حدود چهارصد نمازگزار در هنگام وقوع انفجار در داخل مسجد بوده‌اند و شمار قربانیان این رویداد را نیز بسیار می‌گویند.

محمدیاسین، گواه رویداد به طلوع‌نیوز گفت: «خیلی یک حادثه خطرناک بود، آمار قربانیان خیلی زیاد است.»

سیدعلی، گواه دیگر رویداد، می‌گوید: «مردم شیعه مذهب همینجا به جماعت می‌آیند، من به شفاخانه رفتم که خون بدهم نماندند، خیلی تلفات بالا است.»

گروه داعش در یک اعلامیه، مسوولیت این انفجار را به عهده گرفته است.

باشنده‌گان مزارشریف از این رویداد شگفت‌زده شده‌اند و جابه‌جایی مواد انفجاری در داخل یک مسجد را پرسش برانگیز می‌دانند و خواهان شناسایی عاملان این رویداد استند.

حمله به نمازگزاران؛ انفجار مزارشریف ده‌ها کشته و زخمی برجا ماند

گواهان رویداد می‌افزایند که در حدود چهارصد نمازگزار در هنگام وقوع انفجار در داخل مسجد بوده‌اند و شمار قربانیان این رویداد را نیز بسیار می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که ۳۱ نمازگزار در انفجار روز پنج‌شنبه در مسجد "سه دکان" در شهر مزار شریف جان باخته و نزدیک به ۹۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ می‌گوید که این انفجار برخاسته از جاسازی مواد انفجاری در داخل مسجد بوده که دقیق هنگامی رخ داد که نمازگزاران در حال ادای نماز ظهر بوده‌اند.

مسجد سه دکان در قلب شهر مزارشریف نزدیک به زیارتگاه حضرت علی موقعیت دارد.

سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ گفته است: «صرف اینقدر گفته می‌توانیم که همین انفجاری که صورت گرفته از اثر مواد انفجاری بوده است.»

آصف وزیری، اما در رابطه به آمار قربانیان چنین گفته است: «بدبختانه ۲۵ تن از هم‌وطنان ما در این رویداد شهید و زخمی شده‌اند، تقریبا ده نفرشان شهید و پانزده نفر دیگر هم زخم برداشتند.»

اما گواهان رویداد می‌گویند که در این انفجار، ده‌ها نمازگزار جان باخته‌اند و نزدیک به صد تن دیگر زخم برداشته‌اند.

ادریس یکی از زخمیان رویداد مرگ‌بار این انفجار است. او که از ناحیه دست زخم برداشته‌است، به طلوع‌نیوز گفت: «در همین حادثه که در مسجد رخ داد، من همینجا بودم این ۲۵ و ۲۰ نفر که می‌گویند توطئه (دروغ) است، صف اول و دوم نماز کلا از بین رفتند، صف سوم و چهارم کمی سالم مانده بودند.»

گواهان رویداد می‌افزایند که در حدود چهارصد نمازگزار در هنگام وقوع انفجار در داخل مسجد بوده‌اند و شمار قربانیان این رویداد را نیز بسیار می‌گویند.

محمدیاسین، گواه رویداد به طلوع‌نیوز گفت: «خیلی یک حادثه خطرناک بود، آمار قربانیان خیلی زیاد است.»

سیدعلی، گواه دیگر رویداد، می‌گوید: «مردم شیعه مذهب همینجا به جماعت می‌آیند، من به شفاخانه رفتم که خون بدهم نماندند، خیلی تلفات بالا است.»

گروه داعش در یک اعلامیه، مسوولیت این انفجار را به عهده گرفته است.

باشنده‌گان مزارشریف از این رویداد شگفت‌زده شده‌اند و جابه‌جایی مواد انفجاری در داخل یک مسجد را پرسش برانگیز می‌دانند و خواهان شناسایی عاملان این رویداد استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره