Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد معاون یوناما از اوضاع رسانه‌ها در افغانستان

در آستانه روز جهانی مطبوعات، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد، اوضاع کنونی رسانه‌ها در افغانستان را پر چالش می‌داند و از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی نیز انتقاد می‌کند.

در نشستی که امروز در کابل از بهر بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار شده بود، برخی از خبرنگاران و نماینده یونسکو نیز شرکت کرده بودند.

مته نودسن، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «رسانه‌های آزاد مورد حمله قرار گرفته اند؛ خبرگزاری‌های تعطیل شده اند؛ خبرنگاران کارشان را از دست داده اند و شماری دیگر کشور را ترک کرده اند؛ اما آنان که باقی ماندن با آینده ناروش روبرو هستند؛ گزارش‌ها در باره بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی وحشتناک هستند؛ و خبرنگاران زن از همه بیشتر بار سنگینی را بر دوش می‌کشند.»
 
آدری آزولای، رییس عمومی یونسکو گفت: «عصر دیجیتال کارکنان مطبوعات و منابع آنها را بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن؛ آزار و آذیت و حمله قراردادن است؛ مثلا از طریق نگهداری اطلاعات و نرمافزارهای جاسوسی و این روند بالای خبرنگاران به ویژه زنان تاثیر داشته که سروی‌های صورت گرفته شده ما نشان می‌دهد که از هر ده خبرنگار زن هفت تن آنان خشونت آنلاین را تجربه کرده اند.»

همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد تا به آزادی رسانه‌های آزاد و مستقل حرمت بگذارد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان گفت: «ما از مقامات می‌خواهیم که رسانه‌های آزاد و مستقل را به رسمیت بشناسند و به آنها احترام بگذارند؛ مقام‌ها باید در مطابقت با تعهدات افغانستان به اسناد بین المللی حقوق بشر عمل کرده و از آزادی عقیده و بیان با برابری میان زنان و مردان طوری که در اعلامیه حقوق بشری که افغانستان در آن عضویت دارد حفاظت و آن را ترویج کنند.»

خپلواک ساپی، مسوول طلوع نیوز گفت: «اگر توقوع این باشد که محتوا نشراتی رسانه‌ها تابع بلی و نخیر مقام‌های حکومتی باشد؛ و به سانسور و محدویت توام باشد در آن صورت من مطمین هستم و دوستان که در اینجا حضور دارند نیز هم‌نظر خواهند بود که نیاز به موجودیت رسانه‌های آزاد نه خواهد بود.»

پس از روی کارآمدن امارت اسلامی بیش از ۳۰۰ رسانه صوتی؛ تصویری و چاپی از فعالیت بازماندن و نزدیک به هفتاد در صد از خبرنگاران بیکار شده اند.

انتقاد معاون یوناما از اوضاع رسانه‌ها در افغانستان

در نشستی که امروز در کابل از بهر بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار شده بود، برخی از خبرنگاران و نماینده یونسکو نیز شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

در آستانه روز جهانی مطبوعات، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد، اوضاع کنونی رسانه‌ها در افغانستان را پر چالش می‌داند و از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی نیز انتقاد می‌کند.

در نشستی که امروز در کابل از بهر بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار شده بود، برخی از خبرنگاران و نماینده یونسکو نیز شرکت کرده بودند.

مته نودسن، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «رسانه‌های آزاد مورد حمله قرار گرفته اند؛ خبرگزاری‌های تعطیل شده اند؛ خبرنگاران کارشان را از دست داده اند و شماری دیگر کشور را ترک کرده اند؛ اما آنان که باقی ماندن با آینده ناروش روبرو هستند؛ گزارش‌ها در باره بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی وحشتناک هستند؛ و خبرنگاران زن از همه بیشتر بار سنگینی را بر دوش می‌کشند.»
 
آدری آزولای، رییس عمومی یونسکو گفت: «عصر دیجیتال کارکنان مطبوعات و منابع آنها را بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن؛ آزار و آذیت و حمله قراردادن است؛ مثلا از طریق نگهداری اطلاعات و نرمافزارهای جاسوسی و این روند بالای خبرنگاران به ویژه زنان تاثیر داشته که سروی‌های صورت گرفته شده ما نشان می‌دهد که از هر ده خبرنگار زن هفت تن آنان خشونت آنلاین را تجربه کرده اند.»

همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد تا به آزادی رسانه‌های آزاد و مستقل حرمت بگذارد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان گفت: «ما از مقامات می‌خواهیم که رسانه‌های آزاد و مستقل را به رسمیت بشناسند و به آنها احترام بگذارند؛ مقام‌ها باید در مطابقت با تعهدات افغانستان به اسناد بین المللی حقوق بشر عمل کرده و از آزادی عقیده و بیان با برابری میان زنان و مردان طوری که در اعلامیه حقوق بشری که افغانستان در آن عضویت دارد حفاظت و آن را ترویج کنند.»

خپلواک ساپی، مسوول طلوع نیوز گفت: «اگر توقوع این باشد که محتوا نشراتی رسانه‌ها تابع بلی و نخیر مقام‌های حکومتی باشد؛ و به سانسور و محدویت توام باشد در آن صورت من مطمین هستم و دوستان که در اینجا حضور دارند نیز هم‌نظر خواهند بود که نیاز به موجودیت رسانه‌های آزاد نه خواهد بود.»

پس از روی کارآمدن امارت اسلامی بیش از ۳۰۰ رسانه صوتی؛ تصویری و چاپی از فعالیت بازماندن و نزدیک به هفتاد در صد از خبرنگاران بیکار شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره