Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مراسم حج؛ عربستان سهمیه کمتر برای افغانستان درنظر گرفته است

وزارت ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید که سهمیه افغانستان در مراسم حج امسال در مقایسه با سال‌های پیش کمتر شده و فرصت بیشتر به افرادی داده می‌شود که در دو سال پسین در انتظار قرار داشتند.

فضل محمد حسینی، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید کسانی که سن شان بالاتر از شصت و پنج است، شامل مراسم حج امسال نمی‌شوند.

آقای حسینی در پیوند به مراسم حج امسال گفت: «در سال جاری برای افراد که در سال‌های گذشته ثبت نام کردند به تناسب نفوس هر ولایت سهمیه داده می‌شود تا بتوانند به حج بروند.»

رییس اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت می‌افزاید که روند گرفتن ویزه نیز امسال به گونه آنلاین انجام می‌شود. او گفت: «عربستان سعودی شرط‌هایی را برای افراد که به حج می‌روند، وضع کرده است که سن شان بالاتر از۶۵ سال نباشد و واکسین نیز تطبیق کرده باشند.»

وزارت داخله اخیرا از تسریع روند توزیع گذرنامه به درخواست کننده‌گان مراسم حج سخن زده است.

اما این کار انتقاد برخی از شهروندان کشور را برانگیخته است.

سید سلطان، باشنده بامیان می‌گوید: «محدویت‌های که سعودی وضع کرده را امید داریم تا برطرف شود تا همه بتوانند به حج بروند.»

زینب، باشنده بدخشان، به طلوع‌نیوز گفت: «از اینکه مردم می‌توانند به حج بروند، خوشحال هستیم، اما امید داریم که عربستان سهمیه افغانستان را بیشتر بسازد.»

مراسم حج؛ عربستان سهمیه کمتر برای افغانستان درنظر گرفته است

وزارت داخله اخیرا از تسریع روند توزیع گذرنامه به درخواست کننده‌گان مراسم حج سخن زده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید که سهمیه افغانستان در مراسم حج امسال در مقایسه با سال‌های پیش کمتر شده و فرصت بیشتر به افرادی داده می‌شود که در دو سال پسین در انتظار قرار داشتند.

فضل محمد حسینی، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید کسانی که سن شان بالاتر از شصت و پنج است، شامل مراسم حج امسال نمی‌شوند.

آقای حسینی در پیوند به مراسم حج امسال گفت: «در سال جاری برای افراد که در سال‌های گذشته ثبت نام کردند به تناسب نفوس هر ولایت سهمیه داده می‌شود تا بتوانند به حج بروند.»

رییس اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت می‌افزاید که روند گرفتن ویزه نیز امسال به گونه آنلاین انجام می‌شود. او گفت: «عربستان سعودی شرط‌هایی را برای افراد که به حج می‌روند، وضع کرده است که سن شان بالاتر از۶۵ سال نباشد و واکسین نیز تطبیق کرده باشند.»

وزارت داخله اخیرا از تسریع روند توزیع گذرنامه به درخواست کننده‌گان مراسم حج سخن زده است.

اما این کار انتقاد برخی از شهروندان کشور را برانگیخته است.

سید سلطان، باشنده بامیان می‌گوید: «محدویت‌های که سعودی وضع کرده را امید داریم تا برطرف شود تا همه بتوانند به حج بروند.»

زینب، باشنده بدخشان، به طلوع‌نیوز گفت: «از اینکه مردم می‌توانند به حج بروند، خوشحال هستیم، اما امید داریم که عربستان سهمیه افغانستان را بیشتر بسازد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره