Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فایق: برای یافتن راه حل به بحران افغانستان نشست برگزار خواهیم کرد

نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که برای یافتن راه‌‌های حل علمی به بحران جاری در افغانستان نشستی برگزار خواهد کرد.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد هدف از این گردهمایی را فراخوان شخصیت‌ های وطن دوست، انسجام افغانان و دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان می‌داند.

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت:«ماموریت افغانستان در سازمان ملل متحد طرحی را زیر کار دارد که که بتواند افغانان را از اقشار گونه گون از داخل و خارج که قابل اعتماد، صلح دوست و متعهد به اتحاد، حاکمیت، آسایش و منافع ملی افغانستان باشند گردهم بیاورد.»

در همین حال نصیر احمد تره کی، آگاه روابط بین الملل در این باره می گوید:«هر حرکت سیاسی در هر گوشه جهان که در باره بن بست سیاسی کنونی افغانستان و برای ایجاد یک حکومت همه شمول و قابل قبول همه برگزار شود و منتج به ثبات سیاسی و دایمی در افغانستان شود از هر جناحی که باشد مورد استقبال و مورد پسند مردم افغانستان و ما است.»

اما محمود راغی، دیپلومات پیشین با استقبال از این طرح به این باور است که اگر در این نشست چهره های موثر و تمامی طرف های دخیل شرکت نکنند این نشست اثرگذار نخواهد بود.

محمود راغی، دیپلومات پیشین، گفت:«تا زمانیکه طرف های دخیل شرکت نکنند و بحران ریشه دار و عمیق افغانستان را که نهفته در تمرکز و انحصار قدرت است مورد بحث و بررسی قرار نگیرد و از طریق مکانیزم های پذیرفته شده و امتحان شده جهانی که عبارت از انتخابات و توزیع عادلانه و نهادمند قدرت و ثروت است توجه صورت نگیرد این گونه نشست ها هم راه بجایی نخواهند برد.»

گلالی اکبری، سنتاتور پیشین و فعال حقوق زن، گفت:«کسانی که در این نشست شرکت می کنند از همه اقوام و از همه احزاب سیاسی و به ویژه نماینده گان زنان باشند که خانم ها بتوانند مشکل خانم ها را و صدای خانم ها را بلند بکنند.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که حکومت سرپرست به هیچ جناحی اجازه نمی دهد که اوضاع کنونی کشور را مختل بسازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«فعلا وقت این رسیده است که باید تمام کسانی که در خارج بسر میبرند آغوش امارت اسلامی برای آنان باز است که به کشور خود برگردند و زنده گی آرام داشته باشند و فعلا مردم افغانستان به هیچ کسی فرصت نمیدهد تا بار دیگر امنیت را اخلال نماید و کشور را با یک مشکل دیگر مواجه بسازد.»

روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست ویژه یی را در باره پوشش زنان، بسته ماندن مکتب های دخترانه و مسایل حقوق بشری در افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد.

فایق: برای یافتن راه حل به بحران افغانستان نشست برگزار خواهیم کرد

اما محمود راغی، دیپلومات پیشین با استقبال از این طرح، می‌گوید که اگر در این نشست چهره‌های موثر و تمامی طرف‌های دخیل شرکت نکنند، این نشست اثرگذار نخواهد بود.

Thumbnail

نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که برای یافتن راه‌‌های حل علمی به بحران جاری در افغانستان نشستی برگزار خواهد کرد.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد هدف از این گردهمایی را فراخوان شخصیت‌ های وطن دوست، انسجام افغانان و دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان می‌داند.

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت:«ماموریت افغانستان در سازمان ملل متحد طرحی را زیر کار دارد که که بتواند افغانان را از اقشار گونه گون از داخل و خارج که قابل اعتماد، صلح دوست و متعهد به اتحاد، حاکمیت، آسایش و منافع ملی افغانستان باشند گردهم بیاورد.»

در همین حال نصیر احمد تره کی، آگاه روابط بین الملل در این باره می گوید:«هر حرکت سیاسی در هر گوشه جهان که در باره بن بست سیاسی کنونی افغانستان و برای ایجاد یک حکومت همه شمول و قابل قبول همه برگزار شود و منتج به ثبات سیاسی و دایمی در افغانستان شود از هر جناحی که باشد مورد استقبال و مورد پسند مردم افغانستان و ما است.»

اما محمود راغی، دیپلومات پیشین با استقبال از این طرح به این باور است که اگر در این نشست چهره های موثر و تمامی طرف های دخیل شرکت نکنند این نشست اثرگذار نخواهد بود.

محمود راغی، دیپلومات پیشین، گفت:«تا زمانیکه طرف های دخیل شرکت نکنند و بحران ریشه دار و عمیق افغانستان را که نهفته در تمرکز و انحصار قدرت است مورد بحث و بررسی قرار نگیرد و از طریق مکانیزم های پذیرفته شده و امتحان شده جهانی که عبارت از انتخابات و توزیع عادلانه و نهادمند قدرت و ثروت است توجه صورت نگیرد این گونه نشست ها هم راه بجایی نخواهند برد.»

گلالی اکبری، سنتاتور پیشین و فعال حقوق زن، گفت:«کسانی که در این نشست شرکت می کنند از همه اقوام و از همه احزاب سیاسی و به ویژه نماینده گان زنان باشند که خانم ها بتوانند مشکل خانم ها را و صدای خانم ها را بلند بکنند.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که حکومت سرپرست به هیچ جناحی اجازه نمی دهد که اوضاع کنونی کشور را مختل بسازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«فعلا وقت این رسیده است که باید تمام کسانی که در خارج بسر میبرند آغوش امارت اسلامی برای آنان باز است که به کشور خود برگردند و زنده گی آرام داشته باشند و فعلا مردم افغانستان به هیچ کسی فرصت نمیدهد تا بار دیگر امنیت را اخلال نماید و کشور را با یک مشکل دیگر مواجه بسازد.»

روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست ویژه یی را در باره پوشش زنان، بسته ماندن مکتب های دخترانه و مسایل حقوق بشری در افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره