Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد وزارت خارجه امریکا از بسته ماندن مکتب‌ها در افغانستان

وزارت خارجه ایالات متحده از آنچه که ممنوعیت رفتن دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم به مکتب می‌داند، انتقاد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که امارت اسلامی آنچه را که در این باره تعهد کرده بود عملی نساخته است.

پس از گفت و گوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی با «سی ان ان» در باره بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم و دشمن ندانستن ایالات متحده امریکا اکنون وزارت خارجه امریکا میگوید که امارت اسلامی آنچه را که تعهد کرده است عملی نساخته است.

ندا پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت:«ما این سخنان را با تردید می نگریم؛ پیش از این نیز این گونه چیز ها شنیده ایم؛ ما بیشتر عملکرد های آنان را نسبت به سخنان شان می بینیم و در این باره محتاط استیم؛ زیرا آنان پیش از این گفته اند که مکتب ها را بازگشایی میکنند و  این یک خبر خوبی بود.»

اما وزارت داخله این سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را بی بنیاد میداند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «شک اینها بی جا و بی اساس است که می‌گویند به آنچه که وزیر صاحب گفته عملی نخواهد کرد وهمچنان ادعای اینها بی اساس است که می‌گویند امارت آنچه را که در گذشته تعهد کرده است عملی نکرده است.»

از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان نیز از کابل میخواهد که به تعهداتش به ویژه در باره حق آموزش دختران و حقوق بانوان پابند بماند.

بلاول بوتو، وزیر خارجه پاکستان، گفت:«ما به نظام تازه در افغانستان می گویم که آنان به تعهدات جهانی به شمول حق آموزش دختران پابند بمانند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان فعالیت های هراس افگنانه انجام شوند.»

در همین حال سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «اگر امارت اسلامی افغانستان واقعن می‌خواهد که از انزوای بین الملل خارج شود و با کشورهای خارجی روابط دیپلوماتیک داشته باشد، نیازمند این است که به تهعدات ملی و بین المللی خویش در قبال بازگشایی در مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و تشکیل حکومت همه شمول توجه نماید.»

با این همه امارت اسلامی گفته است که در باره اجازه یافتن دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم به مکتب کمیسیونی را ایجاد کرده است.

اما روشن نیست که این کمیسیون چه زمانی به کارش آغاز خواهد کرد.

انتقاد وزارت خارجه امریکا از بسته ماندن مکتب‌ها در افغانستان

با این همه امارت اسلامی گفته است که در باره اجازه یافتن دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم به مکتب کمیسیونی را ایجاد کرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده از آنچه که ممنوعیت رفتن دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم به مکتب می‌داند، انتقاد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که امارت اسلامی آنچه را که در این باره تعهد کرده بود عملی نساخته است.

پس از گفت و گوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی با «سی ان ان» در باره بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم و دشمن ندانستن ایالات متحده امریکا اکنون وزارت خارجه امریکا میگوید که امارت اسلامی آنچه را که تعهد کرده است عملی نساخته است.

ندا پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت:«ما این سخنان را با تردید می نگریم؛ پیش از این نیز این گونه چیز ها شنیده ایم؛ ما بیشتر عملکرد های آنان را نسبت به سخنان شان می بینیم و در این باره محتاط استیم؛ زیرا آنان پیش از این گفته اند که مکتب ها را بازگشایی میکنند و  این یک خبر خوبی بود.»

اما وزارت داخله این سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را بی بنیاد میداند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «شک اینها بی جا و بی اساس است که می‌گویند به آنچه که وزیر صاحب گفته عملی نخواهد کرد وهمچنان ادعای اینها بی اساس است که می‌گویند امارت آنچه را که در گذشته تعهد کرده است عملی نکرده است.»

از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان نیز از کابل میخواهد که به تعهداتش به ویژه در باره حق آموزش دختران و حقوق بانوان پابند بماند.

بلاول بوتو، وزیر خارجه پاکستان، گفت:«ما به نظام تازه در افغانستان می گویم که آنان به تعهدات جهانی به شمول حق آموزش دختران پابند بمانند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان فعالیت های هراس افگنانه انجام شوند.»

در همین حال سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «اگر امارت اسلامی افغانستان واقعن می‌خواهد که از انزوای بین الملل خارج شود و با کشورهای خارجی روابط دیپلوماتیک داشته باشد، نیازمند این است که به تهعدات ملی و بین المللی خویش در قبال بازگشایی در مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و تشکیل حکومت همه شمول توجه نماید.»

با این همه امارت اسلامی گفته است که در باره اجازه یافتن دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم به مکتب کمیسیونی را ایجاد کرده است.

اما روشن نیست که این کمیسیون چه زمانی به کارش آغاز خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره