Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه انفجار پیهم در شهر مزارشریف؛ ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند

محمدی آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ با تایید سه رویداد انفجاری امروز در شهر مزارشریف، می‌گوید که در این رویدادها ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند. 

به گفته سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ، انفجار نخست در ناحیه پنجم شهرمزارشریف رخ داده و دو انفجار پیهم دیگر در ناحیه دهم این شهر به وقوع پیوسته است.

در این انفجار‌ها، موتر های مسافر بری نوع هدف قرار گرفته اند.

در همین حال یک انفجار در نزدیک مسجد "حضرت ذکریا" در منطقه چهار راهی ترافیک شهر کابل رخ داده است.  

سه انفجار پیهم در شهر مزارشریف؛ ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند

گفتی است که هدف هر سه این انفجار‌ها موتر های مسافر بری نوع "فلانکوچ" بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

محمدی آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ با تایید سه رویداد انفجاری امروز در شهر مزارشریف، می‌گوید که در این رویدادها ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند. 

به گفته سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ، انفجار نخست در ناحیه پنجم شهرمزارشریف رخ داده و دو انفجار پیهم دیگر در ناحیه دهم این شهر به وقوع پیوسته است.

در این انفجار‌ها، موتر های مسافر بری نوع هدف قرار گرفته اند.

در همین حال یک انفجار در نزدیک مسجد "حضرت ذکریا" در منطقه چهار راهی ترافیک شهر کابل رخ داده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره