Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرداری هرات: منع چاپ تصویر زنده‌جان در تابلوها سوء‌تفاهم بود

دستور شهرداری هرات مبنی بر منع چاپ و نصب عکس زنده‌جان‌ در بیلبورد های تبلیغاتی با واکنش چاپخانه‌ها در این ولایت رو به رو شده است.

شهرداری هرات در یک مکتوب رسمی به این چاپخانه‌ها دستور داده است که پس از این نباید در بیلبورد های شان عکس زنده‌جان‌ را چاپ کنند.

ایمل هاشمی، مسوول یک چاپخانه در شهر هرات، گفت: «دیروز از طرف شاروالی هرات برای ما یک مکتوبی رسید که عکس زنده‌جان‌ها مثل انسان و یا حیوان را نمی‌توانید روی بیلبورد ها و بنرها چاپ کنید.»

اما کارمندان برخی از چاپخانه‌ها در هرات می‌گویند که چاپ بیلبورد های تبلیغاتی بدون عکس زنده‌جان امکان‌پذیر نیست.

مهاج، کارمند یک چاپخانه در شهر هرات به طلوع‌نیوز گفت: «مردم بیشتر از روی عکس تصمیم می‌گیرند تا عکس نباشد، مردم آگاه نمی‌شوند، به همین خاطر عکس در بیلبورد ها ضروری است. بیشتر پیام رسانی از طریق عکس صورت می‌گیرد.»

اما شهرداری هرات از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرده و آن را یک سوء تفاهم می‌داند. به گفته شهردار هرات، هیچ محدودیتی در برابر چاپ عکس‌های زنده‌جان‌ از سوی چاپخانه‌ها وجود ندارد.

حیات الله مهاجر فراهی، شهردار هرات به طلوع‌نیوز گفت: «در طرز نوشتن مکتوب یک سوء تفاهم شده بود، با کسی و با چاپخانه‌ها کار نداریم و تنها و تنها در محوطه شاروالی ارتباط می‌گرفت.»

در مکتوب شهرداری هرات آمده است که بربنیاد دستور شفاهی وزارت اطلاعات و فرهنگ، چاپ عکس زنده‌جان‌ خلاف پالیسی امارت اسلامی است و باید متوقف شود. اما رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در صفحه توییترش گفته است که جلوگیری از چاپ و نصب عکس زنده‌جان‌ها حقیقت ندارد و این اداره آن را رد می‌کند.

شهرداری هرات: منع چاپ تصویر زنده‌جان در تابلوها سوء‌تفاهم بود

در مکتوب شهرداری هرات آمده است که بربنیاد دستور شفاهی وزارت اطلاعات و فرهنگ، چاپ عکس زنده‌جان‌ خلاف پالیسی امارت اسلامی است و باید متوقف شود.

تصویر بندانگشتی

دستور شهرداری هرات مبنی بر منع چاپ و نصب عکس زنده‌جان‌ در بیلبورد های تبلیغاتی با واکنش چاپخانه‌ها در این ولایت رو به رو شده است.

شهرداری هرات در یک مکتوب رسمی به این چاپخانه‌ها دستور داده است که پس از این نباید در بیلبورد های شان عکس زنده‌جان‌ را چاپ کنند.

ایمل هاشمی، مسوول یک چاپخانه در شهر هرات، گفت: «دیروز از طرف شاروالی هرات برای ما یک مکتوبی رسید که عکس زنده‌جان‌ها مثل انسان و یا حیوان را نمی‌توانید روی بیلبورد ها و بنرها چاپ کنید.»

اما کارمندان برخی از چاپخانه‌ها در هرات می‌گویند که چاپ بیلبورد های تبلیغاتی بدون عکس زنده‌جان امکان‌پذیر نیست.

مهاج، کارمند یک چاپخانه در شهر هرات به طلوع‌نیوز گفت: «مردم بیشتر از روی عکس تصمیم می‌گیرند تا عکس نباشد، مردم آگاه نمی‌شوند، به همین خاطر عکس در بیلبورد ها ضروری است. بیشتر پیام رسانی از طریق عکس صورت می‌گیرد.»

اما شهرداری هرات از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرده و آن را یک سوء تفاهم می‌داند. به گفته شهردار هرات، هیچ محدودیتی در برابر چاپ عکس‌های زنده‌جان‌ از سوی چاپخانه‌ها وجود ندارد.

حیات الله مهاجر فراهی، شهردار هرات به طلوع‌نیوز گفت: «در طرز نوشتن مکتوب یک سوء تفاهم شده بود، با کسی و با چاپخانه‌ها کار نداریم و تنها و تنها در محوطه شاروالی ارتباط می‌گرفت.»

در مکتوب شهرداری هرات آمده است که بربنیاد دستور شفاهی وزارت اطلاعات و فرهنگ، چاپ عکس زنده‌جان‌ خلاف پالیسی امارت اسلامی است و باید متوقف شود. اما رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در صفحه توییترش گفته است که جلوگیری از چاپ و نصب عکس زنده‌جان‌ها حقیقت ندارد و این اداره آن را رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره