Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمال نبی‌زاده، بازرگان افغان از سوی امریکا تحریم شد

وزارت خزانه‌داری امریکا، نام کمال نبی‌زاده، یکی از بارزگانان افغان را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داده است.

به گفته یک عضو متخصصان پولشویی و جرایم مالی، کسانی در این فهرست قرار می‌گیرند که با سپاه پاسداران ایران و روسیه پیوند داشته باشند.

سیر قریشی، عضو متخصصان پولشویی و جرایم مالی به طلوع‌نیوز گفت: «این نامگذاری‌ها منجر به این می‌شود که تمام دارایی‌ها و منافع در دارایی‌ها و کلیه مشاغل که بطور مستقیم و غیرمستقیم یا به گونه جزی متعلق به افراد نام‌برده استند، مسدود شده و به دفتر کنترول دارایی‌های خارجی خزانه‌داری گزارش می‌شوند.»

از سوی هم، در اعلامیه‌ای که از سوی شرکت نبی‌زاده پخش شده، این اتهام‌ها بی‌بنیاد خوانده شده و در آن افزوده شده است که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شامل شدن بازرگانان کشور در چنین فهرست‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این بحث بیشتر جنبه سیاسی دارد و به یک نحوه‌ ایالات متحده امریکا می‌خواهد که شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های افغانی را زیر فشار بگیرد تا فعالیت‌های اقتصادی شان را محدود بکند.»

شکیب میر، آگاه اقتصادی گفت: «جا گرفتن شرکت های مطرح و بزرگ افغانستان در فهرست سیاه ایالات متحده امریکا در این مقطع زمانی که اقتصاد افغانستان دچار بحران بزرگ است، می‌تواند که اقتصاد و سکتور خصوصی افغانستان را بیشتر آسیب پذیر بسازد.»

در فهرست تازه تحریم‌های امریکا، شماری از بازرگانان کشور های روسیه، لبنان، ایران، ترکیه و برخی از کشورهای دیگر نیز شامل شده اند.

کمال نبی‌زاده، بازرگان افغان از سوی امریکا تحریم شد

از سوی هم، در اعلامیه‌ای که از سوی شرکت نبی‌زاده پخش شده، این اتهام‌ها بی‌بنیاد خوانده شده و در آن افزوده شده است که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد.

Thumbnail

وزارت خزانه‌داری امریکا، نام کمال نبی‌زاده، یکی از بارزگانان افغان را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داده است.

به گفته یک عضو متخصصان پولشویی و جرایم مالی، کسانی در این فهرست قرار می‌گیرند که با سپاه پاسداران ایران و روسیه پیوند داشته باشند.

سیر قریشی، عضو متخصصان پولشویی و جرایم مالی به طلوع‌نیوز گفت: «این نامگذاری‌ها منجر به این می‌شود که تمام دارایی‌ها و منافع در دارایی‌ها و کلیه مشاغل که بطور مستقیم و غیرمستقیم یا به گونه جزی متعلق به افراد نام‌برده استند، مسدود شده و به دفتر کنترول دارایی‌های خارجی خزانه‌داری گزارش می‌شوند.»

از سوی هم، در اعلامیه‌ای که از سوی شرکت نبی‌زاده پخش شده، این اتهام‌ها بی‌بنیاد خوانده شده و در آن افزوده شده است که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شامل شدن بازرگانان کشور در چنین فهرست‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این بحث بیشتر جنبه سیاسی دارد و به یک نحوه‌ ایالات متحده امریکا می‌خواهد که شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های افغانی را زیر فشار بگیرد تا فعالیت‌های اقتصادی شان را محدود بکند.»

شکیب میر، آگاه اقتصادی گفت: «جا گرفتن شرکت های مطرح و بزرگ افغانستان در فهرست سیاه ایالات متحده امریکا در این مقطع زمانی که اقتصاد افغانستان دچار بحران بزرگ است، می‌تواند که اقتصاد و سکتور خصوصی افغانستان را بیشتر آسیب پذیر بسازد.»

در فهرست تازه تحریم‌های امریکا، شماری از بازرگانان کشور های روسیه، لبنان، ایران، ترکیه و برخی از کشورهای دیگر نیز شامل شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره