Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل متحد: شبکه القاعده با امارت اسلامی روابط نزدیک دارد

سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه می‌گوید که شبکه القاعده با امارت اسلامی روابط نزدیک دارد.

این گزارش بیست و هفت صفحه‌یی که به چگونه‌گی فعالیت‌ها و حضور گروه‌های چون القاعده و داعش در افغانستان پرداخته، می‌افزاید که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده بیعت‌اش را با رهبر امارت اسلامی تجدید کرده است.

در این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمده است: «طالبان و القاعده هنوز روابط نردیک دارند. القاعده موفقیت شان را جشن می‌گیرد و بیعت خود را با هبت الله تجدید کرده است؛ ارزیابی‌های کشورهای عضو نشان می‌دهند که القاعده در یک مکان امن زیر کنترول به سر می‌برد و آزادی آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. سندهایی استند که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده پس از ماه اگست پیام‌های بیشتر منتشر کرده است و این نشان دهنده فعالیت بیشتر این شبکه است.»

بر بنیاد این گزارش، القاعده در افغانستان از ۱۸۰ تا ۴۰۰ جنگجو دارد و این جنگجویان از هند، بنگله دیش، میانمار و پاکستان استند و در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار، نیمروز، زابل و پکتیکا فعالیت دارند.

از سوی هم طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «پس از کشته شدن بن لادن، القاعده به یک تنظیم فرسوده تبدیل شده و در حقیقت کدام خطر مهمی به جهان نیست. حتی بعد از الظواهری که یک پیر مرد است، سراغی از کدام زعیم جوان در القاعده نیست.

امارت اسلامی تاکنون در باره این گزارش ابراز نظر نکرده است، اما پیش از این گفته است که به هیچ گروه هراس‌افگن اجازه فعالیت را در افغانستان نمی‌دهد.

در این میان اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «بهانه‌گیری هایی است برای امارت اسلامی و امارت اسلامی باید همان خط خود را معلوم کند که آیا همرای القاعده همین رابطه را دارد یانی؟ اگر دارد بگوید و اگر ندارد به صراحت رد کند و گروه‌های تروریستی که گفته می‌شود که در افغانستان هست، اینها را از خاک افغانستان خارج کند تا مردم از زیر فشار جامعه جهانی خارج شود.»

در بخشی از این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده است که برخی از اعضای طالبان خطر جبهه مقاومت را نسبت به گروه داعش در افغانستان بزرگتر می‌بینند، در حالیکه شماری دیگر داعش را به عنوان یک خطر جدی و درازمدت برای طالبان  می‌دانند.

سازمان ملل متحد: شبکه القاعده با امارت اسلامی روابط نزدیک دارد

بر بنیاد این گزارش، القاعده در افغانستان از ۱۸۰ تا ۴۰۰ جنگجو دارد و این جنگجویان از هند، بنگله دیش، میانمار و پاکستان استند.

Thumbnail

سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه می‌گوید که شبکه القاعده با امارت اسلامی روابط نزدیک دارد.

این گزارش بیست و هفت صفحه‌یی که به چگونه‌گی فعالیت‌ها و حضور گروه‌های چون القاعده و داعش در افغانستان پرداخته، می‌افزاید که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده بیعت‌اش را با رهبر امارت اسلامی تجدید کرده است.

در این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمده است: «طالبان و القاعده هنوز روابط نردیک دارند. القاعده موفقیت شان را جشن می‌گیرد و بیعت خود را با هبت الله تجدید کرده است؛ ارزیابی‌های کشورهای عضو نشان می‌دهند که القاعده در یک مکان امن زیر کنترول به سر می‌برد و آزادی آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. سندهایی استند که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده پس از ماه اگست پیام‌های بیشتر منتشر کرده است و این نشان دهنده فعالیت بیشتر این شبکه است.»

بر بنیاد این گزارش، القاعده در افغانستان از ۱۸۰ تا ۴۰۰ جنگجو دارد و این جنگجویان از هند، بنگله دیش، میانمار و پاکستان استند و در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار، نیمروز، زابل و پکتیکا فعالیت دارند.

از سوی هم طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «پس از کشته شدن بن لادن، القاعده به یک تنظیم فرسوده تبدیل شده و در حقیقت کدام خطر مهمی به جهان نیست. حتی بعد از الظواهری که یک پیر مرد است، سراغی از کدام زعیم جوان در القاعده نیست.

امارت اسلامی تاکنون در باره این گزارش ابراز نظر نکرده است، اما پیش از این گفته است که به هیچ گروه هراس‌افگن اجازه فعالیت را در افغانستان نمی‌دهد.

در این میان اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «بهانه‌گیری هایی است برای امارت اسلامی و امارت اسلامی باید همان خط خود را معلوم کند که آیا همرای القاعده همین رابطه را دارد یانی؟ اگر دارد بگوید و اگر ندارد به صراحت رد کند و گروه‌های تروریستی که گفته می‌شود که در افغانستان هست، اینها را از خاک افغانستان خارج کند تا مردم از زیر فشار جامعه جهانی خارج شود.»

در بخشی از این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده است که برخی از اعضای طالبان خطر جبهه مقاومت را نسبت به گروه داعش در افغانستان بزرگتر می‌بینند، در حالیکه شماری دیگر داعش را به عنوان یک خطر جدی و درازمدت برای طالبان  می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره