Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به ناپدیدشدن دو خبرنگار و یک نویسنده در کابل و پکتیا

ناپدید شدن دو خبرنگار و یک نویسنده در ولایت‌های کابل و پکتیا با واکنش نهادهای پشتیبان رسانه‌ها رو به رو شده است.

علی اکبر خیرخواه خبرنگار روزنامه‌ صبح کابل، جمال الدین دلدار مسوول رادیو صدای گردیز در پکتیا و عمادالدین دوران نویسنده زبان پشتو از کسانی استند که به گفته اعضای خانواده‌های شان از چند روز به اينسو ناپديد شده اند.

مادر علی اکبر خیرخواه با گلوی پر از بغض می‌گوید که شش روز می‌شود که پسراش ناپدید شده است و از او هیچ اطلاعی ندارند. خانواده و همکاران علی اکبر ادعا می‌کنند که وی روز سه‌شنبه هنگامی که برای تهیه گزارش به شهر رفته بود نایدید شده است.

حسن، برادر علی اکبر خیرخواه، گفت:«به هر نهاد امنیتی و حوزه های ۱۳ - ۲ و ۳ رفتیم اما هیچکس ما را همکاری نکرد.»

عبدالرزاق اختیار بیگ، خبرنگار روزنامه صبح کابل، می‌گوید: «طالبان هم در این مدت همواره تکذیب کردند و گفته اند که ما آقای خیرخواه را بازداشت نکردیم، اما با توجه به اینکه طالبان در چند ماه گذشته تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کرده اند، گمان می‌رود که علی اکبر را هم طالبان بازداشت کرده باشند.»

اما خانواده جمال الدین دلدار، مسوول رادیو صدای گردیز ادعا می‌کند که وی روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.

تاکنون نیروهای امارت اسلامی در باره بازداشت این خبرنگار چیزی نگفته اند.

صدیق الله، پسر کاکای جمال الدین دلدار، گفت: «ما تا فعلا از او کدام احوالی نداریم که چرا او را بردند به کدام دلیل و به کجا برده اند.»

اسلام الدین سنجر، خبرنگار رادیو صدای گردیز، می‌گوید: «توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است و تاکنون در بند آنان است.»

در این میان ناپدید شدن برخی از خبرنگاران در کشور نگرانی نهادهای پشتیبان رسانه ها را بر انگیخته است.

گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی افغانستان، گفت:«حکومت مسوولیت تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران را دارد و مکلف است که در چنین قضایا هم وضاحت بدهد و هم به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها رسیده گی نماید.»

از سوی هم خبر ناپدید شدن عماد الدین دوران شاعر و نویسنده زبان پشتو در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود اما خانواده اش از ابراز نظر در این باره خود داری می کند.

با این هم وزارت امور داخله از بررسی ها در باره سرنوشت خبرنگاران ناپدید شده و نیز پرونده های مربوط به خبرنگاران سخن میزند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت:«ما تحقیقات را در باره این پرونده ها آغاز کرده ایم؛ هرگاه نتیجه یی دریافت کردیم با رسانه و شما شریک می سازیم.»

بر بنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه ها در نه ماه گذشته بیش از ۱۴۰ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده اند.

واکنش‌ها به ناپدیدشدن دو خبرنگار و یک نویسنده در کابل و پکتیا

مادر علی اکبر خیرخواه با گلوی پر از بغض می‌گوید که شش روز می‌شود که پسراش ناپدید شده است و از او هیچ اطلاعی ندارند.

Thumbnail

ناپدید شدن دو خبرنگار و یک نویسنده در ولایت‌های کابل و پکتیا با واکنش نهادهای پشتیبان رسانه‌ها رو به رو شده است.

علی اکبر خیرخواه خبرنگار روزنامه‌ صبح کابل، جمال الدین دلدار مسوول رادیو صدای گردیز در پکتیا و عمادالدین دوران نویسنده زبان پشتو از کسانی استند که به گفته اعضای خانواده‌های شان از چند روز به اينسو ناپديد شده اند.

مادر علی اکبر خیرخواه با گلوی پر از بغض می‌گوید که شش روز می‌شود که پسراش ناپدید شده است و از او هیچ اطلاعی ندارند. خانواده و همکاران علی اکبر ادعا می‌کنند که وی روز سه‌شنبه هنگامی که برای تهیه گزارش به شهر رفته بود نایدید شده است.

حسن، برادر علی اکبر خیرخواه، گفت:«به هر نهاد امنیتی و حوزه های ۱۳ - ۲ و ۳ رفتیم اما هیچکس ما را همکاری نکرد.»

عبدالرزاق اختیار بیگ، خبرنگار روزنامه صبح کابل، می‌گوید: «طالبان هم در این مدت همواره تکذیب کردند و گفته اند که ما آقای خیرخواه را بازداشت نکردیم، اما با توجه به اینکه طالبان در چند ماه گذشته تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کرده اند، گمان می‌رود که علی اکبر را هم طالبان بازداشت کرده باشند.»

اما خانواده جمال الدین دلدار، مسوول رادیو صدای گردیز ادعا می‌کند که وی روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.

تاکنون نیروهای امارت اسلامی در باره بازداشت این خبرنگار چیزی نگفته اند.

صدیق الله، پسر کاکای جمال الدین دلدار، گفت: «ما تا فعلا از او کدام احوالی نداریم که چرا او را بردند به کدام دلیل و به کجا برده اند.»

اسلام الدین سنجر، خبرنگار رادیو صدای گردیز، می‌گوید: «توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است و تاکنون در بند آنان است.»

در این میان ناپدید شدن برخی از خبرنگاران در کشور نگرانی نهادهای پشتیبان رسانه ها را بر انگیخته است.

گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی افغانستان، گفت:«حکومت مسوولیت تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران را دارد و مکلف است که در چنین قضایا هم وضاحت بدهد و هم به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها رسیده گی نماید.»

از سوی هم خبر ناپدید شدن عماد الدین دوران شاعر و نویسنده زبان پشتو در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود اما خانواده اش از ابراز نظر در این باره خود داری می کند.

با این هم وزارت امور داخله از بررسی ها در باره سرنوشت خبرنگاران ناپدید شده و نیز پرونده های مربوط به خبرنگاران سخن میزند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت:«ما تحقیقات را در باره این پرونده ها آغاز کرده ایم؛ هرگاه نتیجه یی دریافت کردیم با رسانه و شما شریک می سازیم.»

بر بنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه ها در نه ماه گذشته بیش از ۱۴۰ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره