Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست سازمان امنیت و همکاری اروپا از جهان برای توجه به افغانستان

اعضای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشستی در ویانا پایتخت اتریش از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را نباید فراموش نماید.

اعضای این سازمان در اعلامیه‌یی اوضاع حقوق بشری و اوضاع زنان را در افغانستان نگران کننده می‌دانند و می‌افزایند که اگر جهان به اوضاع افغانستان توجه نکند، وضعیت کنونی افعانستان اثر مستقیم بر منطقه و کشورهای جهان خواهد داشت.

در اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمده است: «نباید وضعیت کنونی افغانستان برای کاهش اثرهای آن بر منطقه ساده تلقی شود، بل باید به این اوضاع به عنوان یک تهدید برزگ از افغانستان به منطقه نگاه کرد و تصور کرد که میلیون‌ها شهروند افغانستان، زن و مرد به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارند.»

اما کابل با رد این موضوع می‌گوید که اکنون مسایل حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان تامین است و هیچ مشکل در این راستا وجود ندارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مسایل حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان به گونه اشتباه گزارش می‌شود و اگر دیده شود مسایل حقوق بشری نسبت به گذشته در حالت بهتر است و هیچ مشکل نیست.»

در همین حال، قرار است در هفته پیشرو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنجاهمین نشست را در باره مسایل حقوق بشر برگزار نماید، اما برخی از فعالان حقوق زنان می‌گویند که از عملکرد جامعه جهانی در برابر زنان افغانستان شاکی استند.

مولوده توانا، فعال حقوق زن، گفت: «متاسفانه هر بار این سازمان ها در باره حقوق زنا در اعلامیه و توییت نگرانی کرده اند، در حالی که نماینده‌گان آنان مستقیم با طالبان دیده اند و مشکلات زنان حل نشده اند.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید:«افغانستان مرکز خوبی برای غرب است و این به این معنا است که غرب هیچگاه افغانستان را فراموش نخواهد کرد چون در این کشور منافع اش وجود دارد.»

چندی پیش بیست و پنج سازمان مدافع حقوق زنان در جهان با فرستادن نامه سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان بررسی جدی مسایل حقوق بشری در افغانستان شدند.

خواست سازمان امنیت و همکاری اروپا از جهان برای توجه به افغانستان

اما کابل با رد این موضوع می‌گوید که اکنون مسایل حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان تامین است و هیچ مشکل در این راستا وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

اعضای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشستی در ویانا پایتخت اتریش از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را نباید فراموش نماید.

اعضای این سازمان در اعلامیه‌یی اوضاع حقوق بشری و اوضاع زنان را در افغانستان نگران کننده می‌دانند و می‌افزایند که اگر جهان به اوضاع افغانستان توجه نکند، وضعیت کنونی افعانستان اثر مستقیم بر منطقه و کشورهای جهان خواهد داشت.

در اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمده است: «نباید وضعیت کنونی افغانستان برای کاهش اثرهای آن بر منطقه ساده تلقی شود، بل باید به این اوضاع به عنوان یک تهدید برزگ از افغانستان به منطقه نگاه کرد و تصور کرد که میلیون‌ها شهروند افغانستان، زن و مرد به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارند.»

اما کابل با رد این موضوع می‌گوید که اکنون مسایل حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان تامین است و هیچ مشکل در این راستا وجود ندارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مسایل حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان به گونه اشتباه گزارش می‌شود و اگر دیده شود مسایل حقوق بشری نسبت به گذشته در حالت بهتر است و هیچ مشکل نیست.»

در همین حال، قرار است در هفته پیشرو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنجاهمین نشست را در باره مسایل حقوق بشر برگزار نماید، اما برخی از فعالان حقوق زنان می‌گویند که از عملکرد جامعه جهانی در برابر زنان افغانستان شاکی استند.

مولوده توانا، فعال حقوق زن، گفت: «متاسفانه هر بار این سازمان ها در باره حقوق زنا در اعلامیه و توییت نگرانی کرده اند، در حالی که نماینده‌گان آنان مستقیم با طالبان دیده اند و مشکلات زنان حل نشده اند.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید:«افغانستان مرکز خوبی برای غرب است و این به این معنا است که غرب هیچگاه افغانستان را فراموش نخواهد کرد چون در این کشور منافع اش وجود دارد.»

چندی پیش بیست و پنج سازمان مدافع حقوق زنان در جهان با فرستادن نامه سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان بررسی جدی مسایل حقوق بشری در افغانستان شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره