Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع کمک‌های غذایی به نیازمندان در مزارشریف

دوصد خانواده‌ی نیازمند از کمک‌های مواد غذایی بنیاد خیریه نبی‌زاده در شهر مزارشریف بهره‌مند شدند.

خانواده‌های نیازمند می‌گویند که بیکاری‌‌ و ناداری زنده‌گی را بر‌ایشان دشوار‌تر کرده‌است. آنان این کمک‌ها را بسنده نمی‌دانند و از بازرگانان دیگر نیز می‌خواهند تا برایشان کمک‌ کنند.

یکی از نیازمندان، گفت: «روزانه هیچ عاید نیست، یک‌‌ روز اگر مردیکاری پیدا شود، ده‌ روز دیگر بیکار در ‌خانه هستیم، هیچ کار پیدا نمی‌شود، اگر هم کار باشد روز ‌تا بیگاه دراین هوای‌ گرم کار کنی دو‌‌صد یا یک‌ونیم صد که نان هم نمی‌شه، یک تا نان هم ده‌ افغانی.»

نیازمند دیگر، گفت: «برای ما یک، یک بوجی آرد و ‌‌روغن این مستحقین، مستحق همین استند که برای‌ شان توزیع شده.»

درهمین حال، احمد نژند، مسوول اجراییه این بنیاد که برای نیازمندان مواد اولیه توزیع کرده‌است، می‌گوید که بنیاد خیریه در نظر دارد تا کمک‌هایش را به ولایت دیگر کشور نیز گسترش بدهد.

احمد نژند رحیمی در این باره گفت: «امروز ما از دو صد خانواده نیازمند و مستحق از ولایت‌های فاریاب، تخار، کندز و بغلان که قبلا توسط کمیته نظارتی و بررسی این بنیاد شناسایی گردیده بود، تحت پوشش کمک‌های اولیه این بنیاد قرار گرفت.»

این کمک‌ها در حالی به نیازمندان توزیع می‌شوند که آمارهای سازمان‌ملل نشان می‌دهند که بیشتر‌ از نیمی جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

توزیع کمک‌های غذایی به نیازمندان در مزارشریف

این کمک‌ها در حالی به نیازمندان توزیع می‌شوند که آمارهای سازمان‌ملل نشان می‌دهند که بیشتر‌ از نیمی جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

دوصد خانواده‌ی نیازمند از کمک‌های مواد غذایی بنیاد خیریه نبی‌زاده در شهر مزارشریف بهره‌مند شدند.

خانواده‌های نیازمند می‌گویند که بیکاری‌‌ و ناداری زنده‌گی را بر‌ایشان دشوار‌تر کرده‌است. آنان این کمک‌ها را بسنده نمی‌دانند و از بازرگانان دیگر نیز می‌خواهند تا برایشان کمک‌ کنند.

یکی از نیازمندان، گفت: «روزانه هیچ عاید نیست، یک‌‌ روز اگر مردیکاری پیدا شود، ده‌ روز دیگر بیکار در ‌خانه هستیم، هیچ کار پیدا نمی‌شود، اگر هم کار باشد روز ‌تا بیگاه دراین هوای‌ گرم کار کنی دو‌‌صد یا یک‌ونیم صد که نان هم نمی‌شه، یک تا نان هم ده‌ افغانی.»

نیازمند دیگر، گفت: «برای ما یک، یک بوجی آرد و ‌‌روغن این مستحقین، مستحق همین استند که برای‌ شان توزیع شده.»

درهمین حال، احمد نژند، مسوول اجراییه این بنیاد که برای نیازمندان مواد اولیه توزیع کرده‌است، می‌گوید که بنیاد خیریه در نظر دارد تا کمک‌هایش را به ولایت دیگر کشور نیز گسترش بدهد.

احمد نژند رحیمی در این باره گفت: «امروز ما از دو صد خانواده نیازمند و مستحق از ولایت‌های فاریاب، تخار، کندز و بغلان که قبلا توسط کمیته نظارتی و بررسی این بنیاد شناسایی گردیده بود، تحت پوشش کمک‌های اولیه این بنیاد قرار گرفت.»

این کمک‌ها در حالی به نیازمندان توزیع می‌شوند که آمارهای سازمان‌ملل نشان می‌دهند که بیشتر‌ از نیمی جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره