Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیگر: ادعای انتقال میلیون‌ها دالر از سوی اشرف غنی حقیقت ندارد

سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه ادعای انتقال میلیون‌ها دالر را از سوی اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان دور از حقیقت می‌داند.

و اما یافته‌های سیگر نشان می‌دهند که اشرف غنی، هنگام ترک کشور بیش از پنج‌صد هزار دالر را با خود به بیرون از افغانستان انتقال داده است.

در همین حال یافته‌های ابتدایی سیگر نشان می‌دهند که در آستانه سقوط جمهوریت ده‌ها میلیون دالر پول نهادهای دولت پیشین افغانستان به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی ناپدید شده اند.

در این گزارش سیگر آمده است: «شماری از مقام‌های بلند پایه حکومت پیشین گفته اند که این ۵۰۰ هزار دالر مربوط شخص اشرف غنی بوده است و قرار بود آنرا به کسانی که در نتیجه جنگ‌ها بیجا شده بودند، توزیع نماید. اما برخی دیگر می‌گویند که این پول در سال ۲۰۱۹ هنگامی که رییس جمهور برای بار دوم خودش را نامزد ریاست جمهوری نموده بود، از سوی امارات متحده عربی از بهر پیکارهای انتخاباتی به او داده شده بود. به گفته یک مقام که در چرخبال با اشرف غنی یکجا بوده است، هر کدام آنان صرف در جیب‌های شان از پنج الی ده هزار دالر داشتند و ادعای میلیون ها دالر را رد می‌کند.»

سیگر گفته است که این گزارش را بر بنیاد گفت‌وگو با ۳۰ مقام پیشین افغانستان به شمول افراد کلیدی ارگ و همسفران آقای غنی و نیز مقام‌های امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان تهیه کرده است.

اقبال صافی، عضو پیشین مجلس نماینده گان، در این باره گفت: «نظر به گزارش سیگر که گویا رییس جمهور غنی در وقت فرارش ۱۶۹ میلیون دالر را با خود انتقال نداده، غنی آبرو، عزت و احساسات یک ملک را دزدید. او غارت‌ها و دزدی هایی کرده که ۱۶۹ میلیون هیچ در نظر نمی‌آید.»

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«این ابرقدرت‌ها بخاطر منافع شخصی و جنگ‌های سرد شان می‌توانند اشخاص بسیار وطن پرست ما را بدنام و اشخاص که به ضد منافع ملی کشور ما است را نیک نام بسازد.»

از سوی هم در بخشی از گزارش سیگر، فساد و قانونی شکنی در پولیس افغانستان علت‌های سرنگونی حکومت پیشین گفته شده است.

در گزارش سیگر گفته شده است: «ایالات متحده امریکا و متحدانش میخواستند پولیسی را آموزش دهند که در کوتاه مدت با هراس افگنی پیکار نماید و در دراز مدت افغانستان صاحب پولیس حرفه یی باشد اما فساد و نقض حقوق بشر سبب شدند تا مردم از پولیس فاصله بگیرند و طالبان با کار گیری از این خلا توانستند خوب استفاده نمایند.»

ویس احمد برمک، وزیر پیشین داخله افغانستان در این باره گفت: «ما در سطح رهبری استراتیژیک افغانستان، در مدیریت استراتیژیک افغانستان واقعن مشکل داشتیم و این نبود تجربه سیاسی کافی و نبود حکومت ساختن و دولت ساختن بالاخره به همین شد که پولیس و در مجموع نظام سقوط کرد.»

در گزارش سیگر همچنان آمده است که جامعه جهانی بیش از ۲۱ میلیارد دالر را برای تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای پولیس در افغانستان هزینه کرده است.

سیگر: ادعای انتقال میلیون‌ها دالر از سوی اشرف غنی حقیقت ندارد

از سوی هم در بخشی از گزارش سیگر، فساد و قانونی شکنی در پولیس افغانستان علت‌های سرنگونی حکومت پیشین گفته شده است.

تصویر بندانگشتی

سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه ادعای انتقال میلیون‌ها دالر را از سوی اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان دور از حقیقت می‌داند.

و اما یافته‌های سیگر نشان می‌دهند که اشرف غنی، هنگام ترک کشور بیش از پنج‌صد هزار دالر را با خود به بیرون از افغانستان انتقال داده است.

در همین حال یافته‌های ابتدایی سیگر نشان می‌دهند که در آستانه سقوط جمهوریت ده‌ها میلیون دالر پول نهادهای دولت پیشین افغانستان به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی ناپدید شده اند.

در این گزارش سیگر آمده است: «شماری از مقام‌های بلند پایه حکومت پیشین گفته اند که این ۵۰۰ هزار دالر مربوط شخص اشرف غنی بوده است و قرار بود آنرا به کسانی که در نتیجه جنگ‌ها بیجا شده بودند، توزیع نماید. اما برخی دیگر می‌گویند که این پول در سال ۲۰۱۹ هنگامی که رییس جمهور برای بار دوم خودش را نامزد ریاست جمهوری نموده بود، از سوی امارات متحده عربی از بهر پیکارهای انتخاباتی به او داده شده بود. به گفته یک مقام که در چرخبال با اشرف غنی یکجا بوده است، هر کدام آنان صرف در جیب‌های شان از پنج الی ده هزار دالر داشتند و ادعای میلیون ها دالر را رد می‌کند.»

سیگر گفته است که این گزارش را بر بنیاد گفت‌وگو با ۳۰ مقام پیشین افغانستان به شمول افراد کلیدی ارگ و همسفران آقای غنی و نیز مقام‌های امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان تهیه کرده است.

اقبال صافی، عضو پیشین مجلس نماینده گان، در این باره گفت: «نظر به گزارش سیگر که گویا رییس جمهور غنی در وقت فرارش ۱۶۹ میلیون دالر را با خود انتقال نداده، غنی آبرو، عزت و احساسات یک ملک را دزدید. او غارت‌ها و دزدی هایی کرده که ۱۶۹ میلیون هیچ در نظر نمی‌آید.»

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«این ابرقدرت‌ها بخاطر منافع شخصی و جنگ‌های سرد شان می‌توانند اشخاص بسیار وطن پرست ما را بدنام و اشخاص که به ضد منافع ملی کشور ما است را نیک نام بسازد.»

از سوی هم در بخشی از گزارش سیگر، فساد و قانونی شکنی در پولیس افغانستان علت‌های سرنگونی حکومت پیشین گفته شده است.

در گزارش سیگر گفته شده است: «ایالات متحده امریکا و متحدانش میخواستند پولیسی را آموزش دهند که در کوتاه مدت با هراس افگنی پیکار نماید و در دراز مدت افغانستان صاحب پولیس حرفه یی باشد اما فساد و نقض حقوق بشر سبب شدند تا مردم از پولیس فاصله بگیرند و طالبان با کار گیری از این خلا توانستند خوب استفاده نمایند.»

ویس احمد برمک، وزیر پیشین داخله افغانستان در این باره گفت: «ما در سطح رهبری استراتیژیک افغانستان، در مدیریت استراتیژیک افغانستان واقعن مشکل داشتیم و این نبود تجربه سیاسی کافی و نبود حکومت ساختن و دولت ساختن بالاخره به همین شد که پولیس و در مجموع نظام سقوط کرد.»

در گزارش سیگر همچنان آمده است که جامعه جهانی بیش از ۲۱ میلیارد دالر را برای تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای پولیس در افغانستان هزینه کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره