Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا ادعای کشتار افراد بی‌گناه و نقض حقوق بشر را در کشور رد می‌کند

کابل ادعای دیده‌بان حقوق بشر را در باره کشتار افراد بی‌گناه و نیز نقض حقوق بشر در افغانستان نادرست می‌داند.

در اعلامیه که از سوی امارت اسلامی پخش شده، آمده است که اکنون حقوق شهروندان کشور نسبت به هر زمان دیگر تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی از سازمان ملل و نهاد های حقوق بشر می‌خواهد که به تبلیغات بی اساس ضد امارت اسلامی گوش ندهند و حقایق موجود در افغانستان را در نظر گرفته و قبول کنند. حقوق بشر در مقایسه با بیست سال قبل تامین است.»

دیده‌بان حقوق بشر از رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان سخن گفته است و خواهان اعمال فشارهای بیشتر بر امارت اسلامی به شمول وضع ممنوعیت بر سفرهای مقام‌های بلند پایه امارت اسلامی شده است.

در همین حال مسوول دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که افزایش فشارهای جهانی بر امارت اسلامی از بهر حرمت گذاشتن به حقوق بشر، اعاده حقوق زنان و دختران و ارایه راه‌ حل‌ های جهانی برای پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان کمک خواهد کرد.

هیدر بار، معاون دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «معافیت سفرهای چهارده مقام رهبری طالبان که اکنون پا برجا است در ماه جون تمام می‌شود؛ در آن مقطع زمانی ما نه تنها از شورای امنیت می‌خواهیم که این معافیت را پایان دهند، بل در باره محدودیت سفر به برخی از مقام‌های دیگر به گونه مثال وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر و هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان که معلوم می‌شود نقش اصلی را در جلوگیری از رفتن دختران به مکتب‌ها بازی کرده اند، نیز تمرکز کنند. ما از دبیرکل این سازمان نیز می‌خواهیم که با تمرکز به اوضاع حقوق بشری از افغانستان دیدن نماید.»

از سوی دیگر قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را باره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان در ماه جاری میلادی برگزار نماید.

وجیهه امیری، فعال حقوق زن، گفت: «جهان همیشه واکنش نشان می‌دهد که این واکنش‌ها هیچ درد زن افغان را دوا کرده نمی‌تواند.»

سازمان ملل متحد برای نخستین ‌بار در سال ۱۹۹۹ بر سفرهای برخی از رهبران امارت اسلامی ممنوعیت وضع کرد اما این سازمان سه سال پیش و با آغاز گفت‌وگو های دوحه این تحریم‌ها را ملغا ساخت.

ا.ا ادعای کشتار افراد بی‌گناه و نقض حقوق بشر را در کشور رد می‌کند

از سوی دیگر قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را باره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان در ماه جاری میلادی برگزار نماید.

تصویر بندانگشتی

کابل ادعای دیده‌بان حقوق بشر را در باره کشتار افراد بی‌گناه و نیز نقض حقوق بشر در افغانستان نادرست می‌داند.

در اعلامیه که از سوی امارت اسلامی پخش شده، آمده است که اکنون حقوق شهروندان کشور نسبت به هر زمان دیگر تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی از سازمان ملل و نهاد های حقوق بشر می‌خواهد که به تبلیغات بی اساس ضد امارت اسلامی گوش ندهند و حقایق موجود در افغانستان را در نظر گرفته و قبول کنند. حقوق بشر در مقایسه با بیست سال قبل تامین است.»

دیده‌بان حقوق بشر از رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان سخن گفته است و خواهان اعمال فشارهای بیشتر بر امارت اسلامی به شمول وضع ممنوعیت بر سفرهای مقام‌های بلند پایه امارت اسلامی شده است.

در همین حال مسوول دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که افزایش فشارهای جهانی بر امارت اسلامی از بهر حرمت گذاشتن به حقوق بشر، اعاده حقوق زنان و دختران و ارایه راه‌ حل‌ های جهانی برای پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان کمک خواهد کرد.

هیدر بار، معاون دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «معافیت سفرهای چهارده مقام رهبری طالبان که اکنون پا برجا است در ماه جون تمام می‌شود؛ در آن مقطع زمانی ما نه تنها از شورای امنیت می‌خواهیم که این معافیت را پایان دهند، بل در باره محدودیت سفر به برخی از مقام‌های دیگر به گونه مثال وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر و هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان که معلوم می‌شود نقش اصلی را در جلوگیری از رفتن دختران به مکتب‌ها بازی کرده اند، نیز تمرکز کنند. ما از دبیرکل این سازمان نیز می‌خواهیم که با تمرکز به اوضاع حقوق بشری از افغانستان دیدن نماید.»

از سوی دیگر قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را باره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان در ماه جاری میلادی برگزار نماید.

وجیهه امیری، فعال حقوق زن، گفت: «جهان همیشه واکنش نشان می‌دهد که این واکنش‌ها هیچ درد زن افغان را دوا کرده نمی‌تواند.»

سازمان ملل متحد برای نخستین ‌بار در سال ۱۹۹۹ بر سفرهای برخی از رهبران امارت اسلامی ممنوعیت وضع کرد اما این سازمان سه سال پیش و با آغاز گفت‌وگو های دوحه این تحریم‌ها را ملغا ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره