Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از محتوای بنرهای نصب شده در کندهار در باره پوشش زنان

محتوای بنرهای نصب شده در شهر کندهار در باره پوشش بانوان واکنش برانگیز شده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتی نگاشته است که تشبیه کردن زنان با حیوانات شایسته یک حکومتداری خوب نیست.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در این باره نگاشته است: «شبیه ساختن زنان با حیوانات و رفتار همانند در برابر آنان، غالب کوتاه بوده و هیچ یک از این اعمال از مشخصات یک حکومت مشروع و قانونی نیست که به دنبال توجه به شهروندان و شهرت خود در جهان است.»

در برخی از بنرهای نصب شده در شهر کندهار از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر کندهار در باره پوشش زنان نگاشته شده است که آن شمار از زنانی که حجاب را مراعات نمی‌کنند، خودشان را گویا شبیه حیوانات می‌سازند. «زنان مسلمان با رعایت نکردن حجاب می‌کوشند که خود شان را شبیه حیوانات بسازند.»

نثار احمد عزتمل، باشنده کندهار، گفت:«هیچ مشکلی با زور و زدن حل نمی‌شود، اما با نرمش و به آرامی به مرور زمان مشکلات فراوانی حل می‌گردند.»

شماری از شهروندان کشور نیز در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

احسان، باشنده پروان، گفت: «شکر خدا زن های ما مسلمان استند؛ این طور نیست که چادری نکنند حیوان استند؛ آنان مسلمان استند و حجاب را در نظر می‌گیرند.»

یک باشنده بادغیس، در این باره می‌گوید: «از امارت اسلامی خواهش ما این است که از چنین پیام‌های توهین آمیز اجتناب کند.»

مریم، باشنده ارزگان، گفت: «این بنرهای که در کندهار نصب شده اند برای ما یک توهین است. این نه تنها در ولایت ما و افغانستان بل در تمامی دنیا ما را شرمانده است؛ آنان چه خواهند گفت.»

عبدالعظیم، باشنده بادغیس، گفت: «انسان را به حیوان تشبیه کردن فکر می‌کنم خلاف اصول اسلامی و خلاف پالیسی انسانیت و حقوق بشر است.»

اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که هدف از محتوای بنرهای نصب شده توهین کردن به زنان مسلمان نیست، بل روشن ساختن جایگاه والای انسانی آنان است.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «هدف از این جمله این است که انسان جای ویژه پیش خداوند دارد و باید این جایگاه را نگهدارد و حجاب برای یک خواهر مسلمان عزت و وقار است.»

این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شوند که اداره‌ امر به معروف و نهی از منکر کندهار هفته گذشته به راننده‌گان نیز دستور داده است که پس از این زنان را بی مَحرم شرعی انتقال ندهند.

انتقادها از محتوای بنرهای نصب شده در کندهار در باره پوشش زنان

اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که هدف از محتوای بنرهای نصب شده توهین کردن به زنان مسلمان نیست، بل روشن ساختن جایگاه والای انسانی آنان است.

تصویر بندانگشتی

محتوای بنرهای نصب شده در شهر کندهار در باره پوشش بانوان واکنش برانگیز شده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتی نگاشته است که تشبیه کردن زنان با حیوانات شایسته یک حکومتداری خوب نیست.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در این باره نگاشته است: «شبیه ساختن زنان با حیوانات و رفتار همانند در برابر آنان، غالب کوتاه بوده و هیچ یک از این اعمال از مشخصات یک حکومت مشروع و قانونی نیست که به دنبال توجه به شهروندان و شهرت خود در جهان است.»

در برخی از بنرهای نصب شده در شهر کندهار از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر کندهار در باره پوشش زنان نگاشته شده است که آن شمار از زنانی که حجاب را مراعات نمی‌کنند، خودشان را گویا شبیه حیوانات می‌سازند. «زنان مسلمان با رعایت نکردن حجاب می‌کوشند که خود شان را شبیه حیوانات بسازند.»

نثار احمد عزتمل، باشنده کندهار، گفت:«هیچ مشکلی با زور و زدن حل نمی‌شود، اما با نرمش و به آرامی به مرور زمان مشکلات فراوانی حل می‌گردند.»

شماری از شهروندان کشور نیز در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

احسان، باشنده پروان، گفت: «شکر خدا زن های ما مسلمان استند؛ این طور نیست که چادری نکنند حیوان استند؛ آنان مسلمان استند و حجاب را در نظر می‌گیرند.»

یک باشنده بادغیس، در این باره می‌گوید: «از امارت اسلامی خواهش ما این است که از چنین پیام‌های توهین آمیز اجتناب کند.»

مریم، باشنده ارزگان، گفت: «این بنرهای که در کندهار نصب شده اند برای ما یک توهین است. این نه تنها در ولایت ما و افغانستان بل در تمامی دنیا ما را شرمانده است؛ آنان چه خواهند گفت.»

عبدالعظیم، باشنده بادغیس، گفت: «انسان را به حیوان تشبیه کردن فکر می‌کنم خلاف اصول اسلامی و خلاف پالیسی انسانیت و حقوق بشر است.»

اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که هدف از محتوای بنرهای نصب شده توهین کردن به زنان مسلمان نیست، بل روشن ساختن جایگاه والای انسانی آنان است.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «هدف از این جمله این است که انسان جای ویژه پیش خداوند دارد و باید این جایگاه را نگهدارد و حجاب برای یک خواهر مسلمان عزت و وقار است.»

این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شوند که اداره‌ امر به معروف و نهی از منکر کندهار هفته گذشته به راننده‌گان نیز دستور داده است که پس از این زنان را بی مَحرم شرعی انتقال ندهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره